Za zaposlene

Etički odbor

Raspored dežurstava

Interna klinika
Dimitrija Tucovića 161
Dežura svaki dan, tel: 011/3810-426

Bolnica za ginekologiju i akušerstvo
Preševska 31
Dežura svakoga dana, tel: 011/3810-762

Ostala dežurstva se sprovode prema rasporedu.