Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Preševska 31, Beograd

Radno vreme ambulante: radni dan 07:00 do 14:00h

Vreme posete: 14:00 do 15:00, vikendom i praznicima 14:00 do 16:00h.

Telefoni dostupni pacijentima:

ambulanta 011/3810 - 635
stacionar 011/2410 - 780
informacije o pacijentima radnim danima 13-14h 011/ 3810 678

E-mail adresa: hematologija.zvezdara@gmail.com

Načelnik: Dr Zoran Milojević
VD  Glavna sestra: Mira Pejnović, MS

Kliničko odeljenje za hematologiju i onkologiju KBC "Zvezdara" osnovano je 1966. godine, od 1975. ima naziv Klinički institut za onkohematologiju, da bi osamdesetih godina preraslo u Kliničko odeljenje za hematologiju i onkologiju.

Odeljenje se bavi  savremenom dijagnostikom  i  lečenjem najsloženijih hematoloških oboljenja uključujući  i maligne hematološke neoplazme :limfome,mijelome i leukemije. Na odeljenju se leče i različite vrste anemija,trombocitopenija,poremećaja koagulacije krvi.Dijagnostka i terapija se sprovode u stacionaru, dnevnoj bolnici i ambulanti. U okviru odeljenja postoji  laboratorija u kojoj se sprovodi invazivna dijagnostika (biopsije i punkcije koštane srži, punkcije limfnih žlezda) kao i  bojenje i interpretacija nalaza.Biopsije koštane srž,limfnih žlezda i periferna krv šalju se i u visoko specijalizovane laboratorije sa najsavremenijim dijagnostičkim metodama (imunohistohemija,protočna citometrija,citogenetika,FISH).

Odeljenje u svom sastavu ima jedinice nižeg nivoa organizovanja i to :

 1) Odsek za opštu hematologiju sa invazivnom  dijagnostikom

 • Šef odsek:  Dr Miroslav Pavlović,specijalista interne medicine
 • Glavna sestra odseka  Mira Pejnović
 • Dr Nikola Vukosavljević- lekar na specijalizaciji intene medicine
 • Dr Tijana Marković Dobrijević, specijalista intene medicine
   

2) Odsek za hematoonkologiju sa intenzivnom negom

 • Šef odseka :Dr Katarina Marković,specijalista interne medicine-hematolog
 • Glavna sestra Tanja Miljković
 • Dr Dušica Davidović, specijalista interne medicine
 • Dr Marija Kaplarević,lekar na specijalizaciji iz interne medicine

3) Odsek specijalističko konsultativnih pregleda sa   dnevnom  bolnicom

 • Šef odseka : Dr Nevenka  Marković, specijalista interne medicine-onkolog
 • Glavna sestra : Slavica Ristić

 

Na odeljenju je zaposleno 8 doktora od toga 6 specijalista (dvoje subspecijalista ) i 2 lekara na specijalizaciji iz interne medicine , kao i 17 medicinskih sestara-tehničara