Za zaposlene

Etički odbor

Nastanak današnjeg KBC-a Zvezdara vezuje se za datum  01. decembar 1935 godine, kada je  kao zadužbina dobrotvora i darodavca, uglednog beogradskog trgovca Nikole Spasića, svečanim činom otvaranja predata građanstvu na upotrebu.

Prvobitno skromno struktuirana, sa 100 postelja,  bila je prva bolnica namenjena lečenju građana  sa užeg gradskog područja, poznatog kao Bulbuder.

1963 god. Engleska dobrotvorna fondacija Sju Rajder bolnici poklanja tri paviljona sa 123 postelje za smeštaj gerijatrijskih bolesnika, što predstavlja začetak gerontologije kao nove medicinske nauke na ovim prostorima.

Od samog osnivanja pa do početka II svetskog rata, bolnica je udvostručila svoje kapacitete, proširila delokrug rada i uz internistička odeljenja obrazovala i ginekološko-akušersko i Dispanzersko-bolničko grudno odeljenje.

Od tada, KBC „Zvezdara“ je decenijama stasavala u velikog zdravstvenog giganta i prevalila 70 godina bitisanja na tom plemenitom putu.

Veliki doprinos za ushodnu liniju razvoja KBC „Zvezdara“  imaju  i velikani srpske medicine:

 • Prof. dr Bogdan Kosanović.
 • Prof. dr Mitar Mitrović,
 • Prof. dr Mileta Magarašević,
 • Prof. dr Vasilije Jovanović,
 • Prof. dr Mihajlo Andrejević,
 • Prof. dr Ivan Stanković,
 • Prof. dr Čedomir Ilić  i mnogi drugi.

KBC “Zvezdara” je od 1952 god. nastavna baza Medicinskog fakulteta, a kasnije i nastavna baza Stomatološkog fakulteta i Više medicinske škole.

Stručno-naučna aktivnost je koordinisana Komisijom za stručno usavršavanje, Naučnim odborom i Etičkim komitetom. Od 1995. god. u bolnici se izdaje  i časopis “Zvezdara Clinic Proceedings” u kome pored naših lekara,  radove objavljuju i lekari zaposleni u drugim zdravstvenim ustanovama.

Posle 70 godina rada i postojanja, možemo reći da je plemenita zamisao velikog darodavca Nikole Spasića ne samo ostvarena već i daleko nadmašena u prvobitnoj nameri koja joj je testamentom namenjena.

Od osnivanja Gradske bolnice pa do današnjeg dana, bolnicom su rukovodili dole navedeni Upravnici-Direktori:

 • Dr Siniša Ilić, 1936-1944. god.
 • Sveta Dimitrijević, 1944. god.
 • San. major dr Zaninović, 1944-1945. god.
 • San. pukovnik dr Sveta Nikolajević, 1945. god.
 • Dr Dušan Jakovljević, 1945-1946. god.
 • Dr Ivan Herlinger, 1946-1949. god.
 • Dr Miloš Murić, 1949-1950. god.
 • Dr Bosa Zarić-Andjelković, 1950-1951. god.
 • Dr Boža Jovanović, 1951-1952. god.
 • Dr Živojin Božović, 1952-1966. god.
 • Prof. dr Vojislav Plećaš, 1966-1990. god.
 • Prim. dr Branko Joksimović, 1990-2000. god.
 • Prof. dr Zoran Ivanković, 2001-2009. god.
 • Prof. dr Aleksandar Milošević, 2009-2013. god.
 • Prof. dr Aleksandra Aranđelović, 2013-2015. god.
 • Prof. dr Petar Svorcan 2015-