Za zaposlene

Etički odbor

Ako se pripremate za hospitalizaciju, ponesite:

  • pidžamu/spavaćicu sa presvlakom; veš;
  • higijenski pribor, peškir;
  • papuče;
  • brojeve telefona bliskih rođaka;
  • maramice (vlažne, papirnate);
  • telefonsku karticu za Halo govornicu;
  • novine, knjige, ukrštene reči;
  • sve lekove koje ste pili kod kuće.

Pored kreveta biće Vam obezbeđena mala natkasna sa fijokom. Prostor za odlaganje stvari je veoma mali tako da Vas molimo da ponesete samo neophodne stvari.

NEMOJTE NOSITI VREDNOSTI (nakit, velike sume novca). NE GARANTUJEMO ZA NjIHOVU SIGURNOST.

 

LEKOVI

Lekovi koje ćete dobijati u bolnici biće Vam propisani od strane naših doktora. Veoma je važno da znamo tačna imena lekova, koje ste do dolaska u bolnicu uzimali, pa bi bilo dobro da te lekove i pokažete na prijemu u bolnicu.

Tablete koje Vam budu propisane od strane naših doktora će Vam biti donete i stavljene na natkasnu pored Vašeg kreveta. Lekove koje ne pokriva zdravstveno osiguranje (nisu na pozitivnoj listi lekova), moraćete Vi ili Vaši rođaci sami nabaviti.

 

SOBE

Sobe su podeljene na muške i ženske. Samo sobe koronarne jedinice i intenzivne nege su zajedničke i za muškarce i za žene.


PREVOZ

Bolnica raspolaže svojim voznim parkom i time omogućava prevoz bolesnika na međuklinička ispitivanja i preglede na teritoriji Beograda, kao i prevoz u druge bolnice u koje se bolesnici prevode radi daljeg lečenja. Bolnica ne omogućava prevoz od i do kuće.


UPUT

Uput za bolničko lečenje, koji Vam je neophodan, morate doneti sa sobom prilikom zakazanog prijema u bolnicu, a dobija se kod lekara opšte prakse Vašeg doma zdravlja.

Ukoliko je indikovan hitan prijem, biće neophodno da ovaj uput Vaši rođaci ili prijatelji donesu dok ste Vi u bolnici i to na sledeći način: ordinirajući lekar bolesnika primljenog u bolnicu izdaje potvrdu overenu svojim potpisom i pečatom, koja se dostavlja lekaru opšte prakse doma zdravlja hospitalizovanog bolesnika i sa njom uzima uput za bolničko lečenje.

Ukoliko do izlaska bolesnika iz bolnice ne dostavite uput za bolničko lečenje, bolnica će biti prinuđena da Vam dostavi račun za celokupno lečenje.


AKO NEMAMO SLOBODNIH MESTA NE MOŽEMO VAS PRIMITI U BOLNICU RADI DALjEG ISPITIVANjA I LEČENjA.