Za zaposlene

Etički odbor

Obzirom na epidemiju Kovid 19 posete su zabranjene do daljnjeg.

Paketi sa čistom garderobom se mogu dostaviti u periodu od 13h-14h na ulazu zgrade gde se nalazi odeljenje na kome je hospitalizovan pacijent.

Tokom trajanja zabrane poseta porodica može dobiti sve potrebne informacije o stanju pacijenta od lekara telefonom u vremenu koje je predviđeno za davanje informacija.

 

Vreme poseta: 14-15h, osim u Bolnici za ginekoligiju i akušerstvo: 15-16h

Vikendom i praznicima: 14-16h.

Lični kontakt rođacima sa ordinirajućim lekarom je moguć od 13-14h.