Za zaposlene

Etički odbor

Ukupan broj zaposlenih i angažovanih lica u KBC Zvezdara na dan 10.01.2024.

Zaposleni na neodređeno vreme - 1553

Zaposleni na određeno vreme -101

Lica angažovana van radnog odnosa - 0

UKUPNO - 1654

Menadžment tim

Direktor: Prof. dr Petar Svorcan, vd direktora ustanove

Pomoćnici direktora:

 • Prof. dr Miroslav Stamenković, pomoćnik direktora za medicinska pitanja
 • Prof. dr Teodora Beljić-Živković, pomoćnik direktora za obrazovanje i naučno-istraživački rad
 • Darko Vučeljić, spec. interne medicine,pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost

Upravni odbor KBC „Zvezdara“

Upravni odbor je organ upravljanja Kliničko bolničkog centra “Zvezdara”.

 • Prof. dr Vladan Živaljević – predsednik
 • Nenad Stojković
 • Nikola Okičić, dipl.ecc
 • Dr Aleksandar Davidović
 • Mr.sci med dr Vesna Dopuđa-Pantić
 • Prof. dr Dragan Micić 
 • Prof. dr Vladimir Ćuk  

Nadzorni odbor KBC „Zvezdra“

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Kliničko-bolničkog centra “Zvezdara”.

 • Zoran Marjanović– predsednik
 • Dr Miroslav Dmitrović
 • Dr Snežana Radoš
 • Dr Bojan Jašović
 • Prof dr Rade Kosanović  

Stručni savet KBC „Zvezdara“

Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora koje učestvuje u formiranju plana i programa stručnog usavršavanja, rada i razvoja u svim segmentima zdravstvene zaštite u okviru KBC-a.

Članovi

 • Dr Nataša Miljković, predsednik
 • Doc. sci. med dr Nataša Petrović Stanojević
 • Doc dr sci med Zvezdan Stefanović
 • Mr sci med dr Aleksandra Paunović Marković
 • Prim dr Vladanka Stefanović
 • Prim dr Petar Vasiljević
 • Dr Dušan Zarić
 • Dr Ivana Lazarević

       

Stručni kolegijum KBC „Zvezdara“

Stručni kolegijum razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove Kliničko bolničkog centra.

Članovi

 • Prof dr Teodora Beljić Živković - Klinika za interne bolesti
 • Prof dr Aleksandar Karamarković - Klinika za hirurgiju
 • Dr Vladimir Šaranović -  Klinika za uvo, nos i grlo
 • Prof dr Miroslav Stamenković - Klinika za očne bolesti
 • Dr Lela Trikoš - Bolnica za psihijatriju
 • Dr Nikolina Vulić - Bolnica za ginekologiju i akušerstvo
 • Prim mr sci med dr Dragana Ristić -  Bolnica za pedijatriju

      i zajedničkih medicinskih službi:

 • Ass dr. sci med Radislav Ašećerić-hitan prijem
 • Prim dr. Vladanka Stefanović -anestezija
 • Prim dr. Vladimir Piščević- fizikalna medicina
 • Dr  Nataša Miljković-laboratorija
 • Dr Tamara Vučinić- radiologija
 • Dr Nataša Đurćević- patologija
 • Mr ph Vesna Janković-farmacija
 • Dr Branka Komatina- transfuzija

Etički odbor KBC „Zvezdara“

Etički odbor je stručno telo, imenovano i izglasano od strane članova (Stručnog saveta). Etički odbor, po principima dobre kliničke prakse, prati i analizira primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti u prevenciji, dijagnostici, lečenju i sprovodjenju kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava.

Članovi

 • Doc. dr sci med Tatjana Damjanović – predsednik
 • Prof. dr med sci Teodora Beljić-Živković
 • Prof. dr med sci Nataša Marković-Nikolić
 • Asis. dr sci med Radislav Ašćerić
 • Doc dr sci med Srđan Marković
 • Nenad Radić
 • Slavko Babić
 •    Aleksandra Jeličić – sekretar

Komisija za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite KBC „Zvezdara“ 

Komisija za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite je stručno telo koje se, u skladu sa svojim Poslovnikom, pored praćenja parametara kvaliteta rada, stara i o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u KBC-u.

Članovi

 • Prof dr sci med Vesna Jakšić – predsednik
 • Prim dr Vladimir Cijan
 • Dr Dušica Vrinić Kalem
 • Dr Ana Danilović
 • Dr Jovana Janković
 • Vms Dijana Otašević
 • Vms Milka Manojlović
 • Ms Tamara Materić
 • Mirjana Jojić

 

Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija

 

Predsednik Komisije: Prof. dr Petar Svorcan, v.d. direktora ustanove

Članovi

 • Prof. dr Teodora Beljić-Živković -pomoćnik direktora za obrazovnu i naučno-istraživačku delatnosti i rukovodilac Klinike za interne bolesti
 • Prof. dr Aleksandar Karamarković, rukovodilac Klinike za hirurgiju
 • Dr Nikolina Vulić, načelnik Bolnice za ginekologiju i akušerstvo
 • Dr Nataša Miljković, rukovodilac Službe  za laboratorijsku dijagnostiku
 • Dr Vladanka Stefanović, načelnik Služba za anesteziologiju sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom
 • Dr Vesna Stijović, Gradski zavod za javno zdravlje
 • Dr Jovana Janković, kabineta za prevenciju bolničkih infekcija
 • Dijana Otašević, vms, glavna sestra KBC „Zvezdara“
 • Vesna Milošević, vss, kabineta za prevenciju bolničkih infekcija
 • Marica Bogdanović, vms
 • Jelica Davidović, vms, vd glavna sestra Klinike za interne bolesti
 • Novica Đorđević, vss, glavni tehničar odeljenja za sanitarno higijenski nadzor i upravljanje medicinskim otpadom