Za zaposlene

Etički odbor

3. jun 2024.

Posle procesa reakreditacije sprovedenog u prvom kvartalu tekuće godine KBC Zvezdara je akreditovan od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije na maksimalnih  sedam  godina sa najvišom ocenom 100% usklađenosti sa akreditacijskim standardima u Republici Srbiji.

Spoljašnji ocenjivači Agencije su posle četvorodneve posete našoj ustanovi doneli zaključak da u svi kriterijumu ispoštovani i dodelili KBC-u najviši akreditacioni status.

KBC Zvezdara je prvi put akreditovan 2014., a potom 2017. na maksimalnih 7 godina. Naši zaposleni sačinjavaju  šesnaest timova, u kojima su sadržane sve kliničke grane i organizacione jedinice, kao i sve grane kliničke podrške i administracije.

KBC Zvezdara je na osnovu konačne ocene od 100% pokazala najviši stepen usklađenosti procesa rada, a samim  tim i kvaliteta usluga koje se pružaju pacijentima. Na taj način smo zadržali vodeću poziciju među sekundarnim i tercijarnim ustanovama koje su u našoj državi akreditovane.

„Ovim uspehom stojimo iza naše izjave o misiji, da je briga o pacijentu naš prioritet, kao i  korišćenje savremenih zdravstevnih tehnologija, radi obezbeđivanja bezbedne zdravstvene zaštite na svim nivoima koje pružamo. Ponovo pohvaljujem i ističem timski rad kao jednu od najvećih snaga naše ustanove, jer kao jedinstven tim radimo na unapređenju kvaliteta usluga koje pružamo, ali i uslova rada u kojima zajedno radimo“ naglašava Prof. Dr Petar Svorcan, VD direktora KBC Zvezdara.