Za zaposlene

Etički odbor

Gradska bolnica kao zadužbina Nikole Spasića, otpočela je sa radom 01.12.1935. Što se tiče hirurškog rada, u samom početku su izvođene manje intervencije. Prof. dr Jovan Mijušković, kao Ministar zdravlja i kao etablirani hirurg uočio je vrednost Gradske bolnice, i sredinom 1942. pripremio je za otvaranje Hirurškog odeljenja. Avgusta 1943. godine otvoren je operacioni blok na I spratu bolnice, sa dve operacione sale i tri operaciona stola.

1945. za Upravnika Gradske Bolnice i Načelnika hirurgije dolazi ugledni hirurg, pukovnik dr Svetislav Nikolajević. Uspešno je obnovio operacioni blok, nabavio instrumentaruijm, operacione lampe i operacione stolove.U zgradi hirurgije koja ima tri sprata formira se na II spratu Interno-gastroenterološko odeljenje sa prof. Milanom Andrejevidem na čelu, kao i Otorinolaringološko sa dr Fotićem. Hirurgija poseduje 79 kreveta na delu partera i prvom spratu zgrade.

Juna 1946. godine za novog Načelnika hirurškog odeljenja dolazi demobilisani potpukovnik, profesor dr Bogdan Kosanovic. Dolazak profesora dr Bogdana Kosanovića za vrlo kratko vreme je promenio profil operativnog rada. Profesor Bogdan Kosanović (1892-1965) je uveo ceo repertoar opšte hirurgije, a budući da je u to vreme bilo mnogo plućnih bolesnika (TBC), on je vršio i operativne zahvate na grudnom košu. Vrlo sposoban i energičan, neiscrpne snage i volje, brzo je sakupio oko sebe najbolje saradnike, u to vreme mlade lekare, a kasnije i elitu srpske hirurgije i buduće Akademike i Profesore Ljubomira Rašovića, Ivu Popovića-Đanija, Ljjubišu Đorića, Ivicu Pavletića, Branislava Stefanovića, Borislava Živkovića i Dobrivoja Gradištanaca. Hirurško odeljenje ima 79 postelja i 1952. godine postaje Nastavna baza iz Hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu. Akademik SANU Profesor Bogdan Kosanović priprema 5 asistenata, i stimuliše stručni i naučni rad. Mladi sistenti dr A. Aleksić, dr D. Novičić, dr M. Jovanović, dr Z. Đordević i dr V. Balabanić počinju da slede nove trendove u hirurgiji.

1956. godine, prof. Bogdan Kosanović odlazi na mesto direktora I hirurške Klinike u Beogradu. Na mesto načelnika odeljenja dolazi tadašnji Docent, a kasnije Redovni Profesor i član Srpske Akademije nauka i umetnosti, dr Mitar Mitrović (1903-1987). On je uveo je moderne metode hirurškog lečenja ulkusne bolesti vagotomijom, stepenastom resekcijom želudca po Hofmeister-Finstereru, kao i limfadenektomije u resekcijama kolona i rektuma zbog karcinoma. Takođe je uveo i duodeno-pankreatektomije, resekcije jetre, operacije ehinokokusa jetre itd. Nekoliko hirurga šalje na usavršavanje na inostrane Klinike;

Docenta dr Aleksića u SAD, dr M. Jovanovića u Lion i London, dr D. Novičića u Atlantu, SAD. 1970.godine u Gradskoj Bolnici urađena je prva, transplantacija bubrega sa živog davaoca u Srbiji. U to vreme ovo je bila retka ustanova u Jugoslaviji koja je imala eksperimentalnu hirurgiju. Prof. Mitrović, takode, započinje eru vaskularne i kardiohirurgije. Posle prof. Kosanovića koji je radio perikardiotomije, Profesor Mitrović medu prvima u Jugoslaviji referiše o uspešnim embolektomijama, zatim o rekonstruktivnim zahvatima na arterijama. Prof. Mitrović je započeo prve zahvate na srcu u vidu komisurotomija i perikaridiektomije kod konstriktivnog perikardita.

Godine 1972. Bolnica postaje ,,Klinička bolnica grada Beograda", a Hirurško odeljenje prerasta u ,,Institut za hirurgiju". Započinje izgradnja novog, modernog operacionog bloka sa 6 operacionih sala, i intenzivnom negom.

Godine 1976. za direktora Klinike dolazi profesor dr Dragoš Nedeljković, kardiovaskularni hirurg, izvrstan pedagog i organizator. Klinika dobija celu zgradu zadužbine Nikole Spasića. Uvode se angiografije, koronarografije i selektivne angiografije. Razvija se vaskularna hirurgija koju vodi dr. Nedeljković. Počinju operacije na otvorenom srcu. Ovaj izvanredan napredak kardiovaskularne hirurgije dao je mogućnost razvoja i abdominalne i torakalne hirurgije, anestezije i reanimacije. Najmodernije metode lečenja u svim oblastima hirurgije od ezofagusa, koloplastike, gastrektomije, imfadenektomije, kolorektalna hirurgija, hepatobilijarna, gastrointestinalna, endokrina postaju rutinski zahvati.

Dolaskom studenata Stomatološkog Fakulteta i dobijanjem doktorata nauka od strane dr Branislava Mijanovića, dr Živka Radivojevića i dr Marka Kontića, Institut prerasta u Kliniku za hirurgiju. Profesor Dragoš Nedeljković nastavlja sa usavršavanjem mladih specijalista, a Klinika dobija nove docente, a kasnije i profesore (dr Branislava Mijanovića, dr Miloša Nikodiievića, dr Marka Kontića, dr Branislava Donfrida).

Posle Profesora Nedeljkovića, za direktora Hirurške Klinike 1990. godine dolazi Prim. dr Vladimir Kenić, a njega nasledjuje Prof. dr Marko Kontić. Počinju teški momenti za narod i državu. Hirurzi Hirurške Klinike učestvuju u zbrinjavanju povređenih i obolelih u raznim delovima naše zemlje. Ipak, na Hirurškoj Klinici KBC Zvezdara u ovom periodu uvodi se laporoskopska hirurgija 1995. godine, a pre toga i primena staplera u hirurgiji kolona i rektuma. Modernizuju se zahvati u domenu hirurgije kila, a napreduje značajno i nefrovaskularna hirurgija.

U periodu od 1995. do 1999. Predsedništvo Hirurške sekcije SLD je opet na Hirurškoj Klinici „Nikola Spasić“ (Prof. dr Marko Kontić). Septembra, 2018. Klinika za Hirurgiju „Nikola Spasić“ ponovo postaje Nastavna baza Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Od samog početka osnivanja Hirurškog odeljenja Gradske Bolnice pa do sadašnjeg statusa Hirurške Klinike kao nastavne baze Medicinskog i Stomatološkog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, rukovodili su:

Prof. dr Jovan Mijušković 1942-1944.

Puk. dr Svetislav Nikolajević 1944-1946.

Akademik Prof. dr Bogdan Kosanović 1946-1956.

Akademik Prof. dr Mitar Mitrović1956-1974.

Prof. dr Ljubinko Đorđević 1974-1975.

Prim. dr Vasa Dražić 1975-1976.

Prof. dr Dragoš Nedeljković 1976-1988.

Prim. dr Vladimir Kenić 1988-2003.

Prof. dr Marko Kontić 2003-2007.

Prof. dr Vladimir Ćuk 2007-2018.

Prof. dr Aleksandar Karamarković 2018-

 

 

Zgrada Gradske Bolnice (sadašnje Hirurške Klinike „Nikola Spasić“) iz 1935. godineZgrada Gradske Bolnice (sadašnje Hirurške Klinike „Nikola Spasić“) iz 1935. godine

 

Akademik Prof. dr Mitar Mitrović - Upravnik Hirurške Klinike (1956-1974)

 

Akademik Prof. dr Mitar Mitrović sa saradnicima (1965) koji su obavili prvu transplantaciju bubrega u Srbiji

 

Kolektiv Hiruške klinike sa Prof. dr Dragošem Nedeljkovićem (1987)

 

Radojičić, Đorđević, Kekić - osamdesete

 

Otvaranje gradske bolnice 1935. godine

 

Otvaranje bolnice - Kraljica Marija 1935. godina

 

Novi blok hirurgije - osamdesete

 


Gradska hirurgija - 1936. godina

 

Kolektiv hirurgije - osamdesete

 

Kolektiv hirurgije - devedesete

 

Kenić, Klisura, Đorđević, Radojičić - sedamdesete

 

Instrumentarke operacione sale - pedesete

 

Ilić, Pudar, Duraki, Milićević - devedesete

 

Donfrid, Kekić, Juloski, Radojičić - osamdesete

 

Đorđević, Kenić, operaciona sala - osamdesete

 

Akademik Kosanović sa timom - pedesete

 

Akademik Kosanović, operaciona sala - pedesete

 

Akademik Bogdan Kosanović - pedesete