Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Dimitrija Tucovića 161

Radno vreme ambulante : 07-17h

Vreme posete : svaki dan 14-15h, subota i nedelja 14-16h

Telefoni dostupni pacijentima: Na odeljenju 011/ 3810 324

                                                        U ambulanti 011/ 3810-406

                                                        U endoskopskom kabinetu 011/ 3810-256

Za vreme trajnja pandmije SARS COVID 19, infomacije o paciijentima se daju radim danima od 13h -14h na tel. 3810 324 ili 3810  390.

Načelnik Kliničkog odeljenja za Gastroenterologiju i Hepatologiju: Prof. Dr sci. med. Petar Svorcan lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog

Glavna Sestra: Violeta Vraniškoski vms

Administrativni radnici: -Dragana Milojević
-Sonja Petrović

 

Kliničko odeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju ima u stalnom radnom odnosu  13 lekara. Od 8 lekara specijalista interne medicine dok je 5 na specijalizaciji iz interne medicije. Kliničko odeljenje ima 32 stalno zaposlenih  medicinskih sestara/tehničara, 2 administrativna radnika. Odeljenje ima 40 postelja od toga je  1 krevet intezivne nege i 5 kreveta poluintenzivne nege.

Prostor:   Stacionar se nalazi na I spratu interne klinike dok se endoskopski kabinet i Dnevna bolnica nalaze  u zgradi prekoputa ( prizemlje zgrade urologije) a ambulantna služba u novim prostorijama poliklinike.

Kliničko odeljenje  za Gastroenteroloiju i hepatologiju u svom  sastavu ima jedinice užeg nivoa organizovanja :

Odeljenje stacionar sa 40 postelja.

1. Odsek za hepatologiju 

-Šef odseka: Dr Dušica Vrinić Kalem

-Glavna sestra:   Danijela Stojković

 

2.Odsek za gastroenterologiju

Šef odseka:   Ass Dr Srđan Marković    

-Glavna sestra:  Slavica Cvijetić

 

3. Odeljenje za polikliničku delatnost  u svom sastavu ima sledece odseke:

a.Odsek za subspecijalističke preglede i funkcionalnu dijagnostiku

Šef službe: Prim. dr Tatjana Radaljac spe int. med gastroenterohepatolog

Glavna sestra: Dragoslava Lukić

b.Odsek za endoskopiju

-Šef odseka:  Dr Slobodan  Srećković

-Glavna sestra: Dragoslava Lukić

 

 Lekari:

 1. Dr Dušica Vrinić Kalem, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 2. Ass. dr sci. med. Srdjan Marković, Klinički Asistent na Medicinskom fakultetu   Univerziteta u Beogradu,  specijalista interne medicine
 3. Dr Slobodan Srecković , spec. in. med gastroenterohepatolog
 4. Prim. dr Tatjana Radaljac, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 5. Dr  Ana Kalaba spec.interne medicine, gastroenterohepatolofg
 6. Dr Miloš Mitrović, spec. int. medicine
 7. Dr Branko Maksimović  specijalista  interne medicine
 8. Dušan Zarić , specijaista interne medicine
 9. Dr Tamara Knezević  klinički lekar na specijalizaciji interne medicine
 10. Dr Maša Pantelić klinički lekar na specijalizaciji  iz interne mediine.
 11. Dr Olga Odanovic klinicki lekar na specijalizciji iz Interne medicine.
 12. Dusan Zlatković  klinički lekar na specijalizaciiji iz interne medicine.
 13. Đorđe Kralj, klinički lekar na specijalizaciji iz interne medicine.  

Kliničko odeljenje za Gastroenterologiju i hepatologiju je :

Nastavna baza dva fakulteta: medicinskog i stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.  

 1. Tercijarna referentna ustanova za dijagnostiku, lečenje i praćenje pacijenata sa zapaljenskim bolestima  creva,  visegodišnje iskustvo u lečenju pacijenata biološkom terapijom.
 2. Tercijarna ustanova za nutriciju
 3. Tercijarna referentna ustanova za lečenje i praćenje  hronicnih B i C virusnih oboljenja jetre
 4. Referentna ustanova za pripremu pacijenata za transplantaciju jetre
 5. Referentna ustanova za dijagnostiku i ispitivanja malapsorpcije i maldigestije  sa jedinom laboratorijom u Srbiji i okruzenju za funkcionalno gastroenterološko ispitivanje
 6. Referentna ustanova za dijagnostiku malignih bolesti gastrointestinalnih i hepatobilijarnih malignih bolesti
 7. Vodeća ustanova za endoskopsku dijagnostiku i endoskopsku terapiju oboljenja  GIT i kao i oboljenja hepatobilijarnog  trakta i pankreasa (ERCP dijagnostičke i terapijske procedure)
 8. Endoskopski kabinet učestvuje u sprovođenju skrining programa za kolorektalni karcinom pod patronatom ministarstva za zdravlje RS
 9. Gotovo  svi stručni kadrovi aktivno učestvuju u sprovođenju studija i studijskih programa kao glavni istraživači i/ili članovi tima u okviru studijskih timova fakulteta i ministarstva za nauku.
 10. Ostvaruje   značajnu stručnu i kolegijalnu saradnju sa svim drugim kliničkim centrima
 11. Telemedicinski pregledi u cilju sveobuhvatnijeg praćenja hroničnih bolesnika