Za zaposlene

Etički odbor

Služba za urgentnu medicinu prvobitno je osnovana 1973. godine u okviru Radne jedinice zajedničkih sluzbi, kao odeljenje hitnih prijema. KBC „Zvezdara“ od 1984. godine posluje kao Radna organizacija i u njenom sastavu iste godine započinje formiranje Kliničkog odeljenja urgentni centar kao sastavni deo polikliničke i subspecijalističke sluzbe. 1996. godine formiran je Klinički institut za urgentnu medicinu, a 1998. godine osnovan je Centar za urgentnu medicnu u okviru zajedničkih sluzbi. Služba za urgentnu medicinu formirana je 2007. godine kao samostalna organizaciona jedinica, koja kao takva funkcioniše do danas.

Osnovna delatnost

Služba za urgentnu medicinu je organizaciona jedinica koja obavlja svakodnevni, neprekidni prijem, trijažu i zbrinjavanje  urgentnih internističkih i hirurških stanja.

U svom sastavu ima organizacione jedinice nižeg nivoa organizovanja i to:

 • Odeljenje urgentne interne medicine
 • Odeljenje urgentne hirurgije

Odeljenje za urgentnu hirirgiju obavlja prijem i trijažu, ambulantno zbrinjavanje, dijagnostiku, opservaciju, hitne hirurške operacije, urgentnih hirurških, ortopedskih i uroloških stanja.

Odeljenje za urgentnu internu medicinu obavlja prijem i trijažu, ambulantni pregled, dijagnostiku i opservaciju hitnih internističkih stanja (kardiologija, gastroenterologija, pulmologija, endokrinologija, hematologija, gerijatrija).

Vodič za pacijente:

Služba za urgentnu medicinu radi 24h.
Za prijem i zbrinjavanje hitnih hirurških i internističkih stanja nije potreban uput lekara opšte prakse ili specijaliste. Pacijente prihvata prijemno trijažna služba na ulazu.

Prijem pacijenata se obavlja po stepenu hitnosti, a ne po vremenu dolaska.
Mole se pacijenti da u slučaju povećanog obima posla imaju razumevanje ukoliko vreme čekanja na pregled ne bude u propisanom vremenskom intervalu.

Ukoliko je moguće, sa sobom poneti prethodnu medicinsku dokumentaciju, ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu.

Broj telefona Službe za pacijente: 011/3810-425

Kadrovska struktura zaposlenih:

Ukupno je zaposleno 12 lekara ,67 medicinskih sestara i tehničara,  i  10 spremača.

Načelnik Službe za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja : Ass Dr Radislav Ašćerić, hirurg
Načelnik odeljenja urgentne interne medicine: Dr Darko Vučeljić, internista
Glavna sestra – tehničar Službe za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja: VMT Jovan Marinkov
Glavna sestra hitnog internističkog prijema: Marija Jović, vms
Glavna sestra hitnog hirurškog prijema: Kojić Snežana, vms
 
Lekari u Službi za urgentnu medicinu:

 1. Dr Gordana Gligorijević mr sci. internista ( na subspecijalizaciji- kardiologija)
 2. Dr Darko Vučeljić, internista ( na subspecijalizaciji- kardiologija)
 3. Dr Ivana Lazarević, internista ( na subspecijalizaciji- kardiologija)
 4. Dr Zoran Ninić, specijalista interne medicine
 5. Dr Ana Danilović Bastić, lekar internista-na subspecijalizaciji iz kardiologije
 6. Dr Fabiola Gasperini, lekar internista-na subspecijalizaciji iz kardiologije
 7. Dr Jelena Šuštran, lekar na specijalizaciji
 8. Dr Jasmina Medaković, lekar internista
 9. Dr Aleksandar Đurić,lekar na specijalizaciji
 10. Dr Sanja Đuđić,lekar na specijalizaciji
 11. Dr Bojan Lukač, lekar internista