Za zaposlene

Etički odbor

Obavlja poslove  na tekućem održavanju objekata ,instalacija medicinske i nemedicinske opreme, vrši transport pacijenata,hrane i materijala, priprema i distribuira hranu,vodi računa o bezbednosti i zaštiti na radu,merama protivpožarne i fizičko tehničke zaštite , bavi se sanitarno higijenskim nadzorom i upravlja medicinskim otpadom a sve u skaldu sa važećim zakonskim  propisima i internim aktima.

 

Načelnik službe: Predrag Micić, dip.maš.inž.

e-mail : predrag.micic@kbczvezdara.rs

tel: 011/2415 081

 

Sastoji se od 5 odeljenja :

1.Odeljenje za tehničke poslove i održavanje

Šef    /

e-mail : /

tel: /

 

2. Odeljenje za transport bolesnika i materijala

Šef Dejan Mudrić

e-mail : dejan.mudric@kbczvezdara.rs

tel: 011/2415 081

 

3. Odeljenje za pripremu i distribuciju hrane-centralna kuhinja

Šef odeljenja: Ljubiša Knežević , nutricionista

e-mail : ljubisa.knezevic@kbczvezdara.rs

tel: 011/2419 474

 

4. Odeljenje za bezbednost, zaštitu na radu, PPZ i FTO

Šef Slavica Topić,mr.bezb.

e-mail : slavica.topic@kbczvezdara.rs

tel: 011/3810 672

 

5. Odeljenje za sanitarno-higijenski nadzor i upravljanje medicinskim otpadom

Šef Novica Đorđević, sseis

e-mail : novica.djordjevic@kbczvezdara.rs

tel: 011/3810 239