Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Telefoni dostupni pacijentima:

011/ 3810-314,  3810-714,  3810-611, 3810-352

e-mail: kbczvezdaraanestezija@gmail.com

Načelnik Službe: Prim dr Vladanka Stefanović

Glavni tehničar:VST Dušan Jovičić

Služba za anesteziologiju i reanimatologiju primenjuje sve vrste savremene anestezije uz korišćenje moderne anesteziološke opreme. Bavi se i intenzivnim lečenjem kritično obolelih pacijenata.

Godišnje se sprovede od 13.000 do 15.000 anestezija za različite hirurške procedure u 19 operacionih sala. Izvode se sve metode anestezije u zavisnosti od opšteg stanja bolesnika i vrste hirurške intervencije. Veliki broj savremenih dijagnostičkih i terapijskih procedura obavlja se u opštoj endotrahealnojanesteziji, analgosedaciji i regionalnoj anesteziji ili kombinaciji ovik metoda.

Tokom proteklih godina iskazujući posebnu posvećenost brizi o pacijentima, stručni tim kolektiva anestezije se brojčano uvećava. Edukuju se nove generacije lekara i unapređuju naučne osnove naše discipline.

Istorijat

Služba za anesteziologiju i reanimatologiju ima dugu tradiciju. 1953. godine u tadašnjoj Gradskoj bolnici uvedena je u rutinsku praksu opšta endotrahealna anestezija, kada je i nabavljen Dragerov "Romulus ", jedan od najmodernijih aparata tog vremena. Buran razvoj anesteziologije i intenzivne medicine poslednjih 70 godina nije mimoišao ni našu kyćy.

Već 1969. godine Odsek anestezije pri Hirurškom odeljenju prerasta u Odeljenje za anesteziju i reanimaciju, koje se kadrovski sastojalo od 3 anesteziologa, 3 lekara na specijalizaciji i 5 lekarskih pomohnika - anestetičara.

Dalji razvoj KBC “Zvezdara" , posebno njenih operativnih jedinica, formiranje novih i prestrukturiranje postojećih odeljenja, neminovno dovodi do daljeg širenja prostornih, kadrovskih i tehničkih kapaciteta na Anesteziji.

 

Opceg delatnosti

 

Anesteziološke grane:

Anestezija u hirurgiji

Anestezija u urologiji

Anestezija u ortopediji

Anestezija u vaskularnoj hirurgiji

Anestezija u ginekologiji i akušerstvu

Anestezija u ORL hirurgiji

Anestezija za oftalmološku hirurgiju

Anestezija u JIL

Anestezija za ambulantne intervencije

 

Organizacija Spužbe anestezije

 

Služba anestezije u okviru zdravstvene delatnosti klinika , organizuje i obavlja poslove anestezije, intezivnog lečenja,reanimatologije i terapije akutnog postoperativnog i hroničnog bola za stacionarne pacijente i poliklinički deo: hirurgije,urologije, ortopedije,ginekologije i akušerstva, otorinolaringologije, neurologije, interne medicine,psihijatrije i dr.

 Kroz Anesteziološku ambulantu adekvatno se pripremaju pacijenti za elektivne operacije svih hiruških grana.

Organizaciona struktura Službe za anesteэiju je sledeća:

Odeljenje anesteziologije I

Odeljenje anesteziologije II

Odeljenje za intenzivno lečenje i negu

Kabinet za terapiju bola

 

Savremene anesteziološke procedure

Tiva

Analgosedacija

Inhalaciona anestezija niskim protokom gaca

Regionalna anestezija

Kombinacija perifernih blokova i tive

Kontinuirana epiduralna analgezija

 

Stručni tim  Službe za  anesteziologiju  i reanimatologiju i intenzivno lečenje

Načelnik Službe: Prim Vladanka Stefanović

Šef odeljenja za intenzivno lečenje i negu : Dr Svetlana Petrović

Šef Odeljenja anesteziologije I : Dr Ljiljana Savanović

Šef Odeljenja anesteziologije II : Dr Vesna Andrejić

Šef Kabineta za terapiju bola : Dr Svetlana Brkić

 

Ostali specijalisti:

Dr Bojana Videnović

Dr Maja Milenković Stojković

Dr Ljiljana Milovanović

Dr Ivana Nikčević

Dr Vanja Đurić

Dr Katarina Erceg 

Dr Ljubomir Paunović

Dr Anđelka Knežević

Dr Srećko Kojić

Dr Marijana Vujičić

Dr Snežana Langović

Dr Nataša Stefanović Stoimenov

 

Specijalizanti:

Dr Dubravka Đinović

Dr Boško Raković

Dr Marija Antović

Dr Dragan Jevtić

Dr Slobodan Popović

Dr Milica Ostojić

Dr Marija Đorđević

Dr Ana Vranić

Dr Marta Paunović

Dr Tamara Jelić