Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme: 00-24 časa

Telefoni: 011/3822-278, 011/3810-416

e-mail: kbc.zvezdaratransfuzija@gmail.com

VD Rukovodioca službe:  dr Branka Komatina - specijalista transfuziolog
VD Glavni tehničar službe: Snežana Đurović,laboratorijski tehničar

Lekari:

Dr Branka Komatina - specijalista transfuziolog

Dr Jela Borovinić - specijalista transfuziolog

Dr Marija Zorić – specijalista transfuziolog

Dr Jelena Dmitrović Popović - specijalista transfuziolog

 

Istorijat

Na predlog Prof. dr M. Mitrovića, šefa Hirurškog odeljenja Gradske bolnice, osnovan je 1969. godine. Kabinet za transfuziju i nalazio se u zgradi Poliklinike. Prvi rukovodilac je bio dr Milan Furlan. On je uveo određivanje krvnih grupa ABO i RhD, test kompatibilnosti i test za dokazivanje hladnih aglutinina.

Razvojem kliničke transfuziologije kao nauke, prateći savremena dostignuća, uvode se nove procedure u okviru imunohematologije, prenatalne zaštite trudnica  i koagulacije krvi u Službi za transfuziologiju Gradske bolnice.
Prvi  transfuziolog i načelnik Službe za transfuziologiju je bila Prim. dr Ljiljana Lovrić, zatim od 1973. do 2000. godine Prim. dr Miroslava Pajević, a od 2000. do 2012. godine Prim. dr Ljiljana Šuput-Tomaš.

Sada se rad Službe za snabdevanje krvlju i krvnim produktima bazira na kliničkoj transfuziji  i sastoji se od:

Odeljenja  za kliničku transfuziju, distribuciju krvi i produkata od krvi i hemovigilancu

Delatnost:

 • Obavlja prijem krvi i krvnih komponenti;
 • Obavlja skladištenje testiranih krvnih komponenti (eritrocita, zamrznute sveže plazme, krioprecipitata, koncentrata trombocita) koje su spremne za primenu;
 • Priprema komponenata krvi za primenu (topljenje zamrznute sveže plazme i krioprecipitata);
 • Izdavanje krvnih komponenti za potrebe ležećih  bolesnika;
 • Izvođenje osnovnih pretransfuzionih laboratorijskih testova za bolesnike kojima je potrebna transfuzija krvnih komponenti (ispitivanje ABO/Rh krvne grupe, skrining testovi testovi za otkrivanje eritrocitnih antitela, interreakcije);
 • Izvođenje specifičnih pretransfuzijskih laboratorijskih testiova za bolesnike kojima je potrebna transfuzija krvnih komponenti (testovi identifikacije nađenih eritrocitnih antitela, testovi tipizacije eritrocitnih antigena);
 • Izvođenje referentnih pretransfuzijskih laboratorijskih testova za potrebe bolesnika u hitnim slučajevima;
 • Pružanje konsultativnih usluga za oblast transfuziologije svim kliničkim lekarima;
 • Evidentiranje prijava o neželjenim reakcijama na krvne komponente za hospitalizovane  bolesnike;
 • Vrši ispitivanje postransfuzionoh reakcija i rešava sporne slučajeve;
 • Stara se o stanju rezervi krvi i krvnih komponenata;
 • Obavlja uzimanje jedinica autologih transfuzija i sprovodi njihovu obradu.
 • Obavlja unos rezultata analiza u informacioni sistem i protokole;
 • Obavlja unos prispelih krvi i komponenata krvi u informacioni sistem i protokole;
 • Obavlja unos izdatih krvi i komponenata krvi u informacioni sistem i protokole.

Kabinet  za prenatalna ispitivanja i imunohematologiju

Delatnost:

 • Vrši standardna imunoserološka ispitivanja iz oblasti serologije krvno grupnih sistema kod trudnica;
 • Vrši pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti prenatalne zaštite trudnica u cilju dijagnoze i prevencije imunizacija u trudnoći;
 • Vrši ispitivanje i dokazivanje hemolitičke bolesti novorođenčeta;
 • Vrši ispitivanje najsloženijih spornih slučajeva iz domena imunohematologije;
 • Obavlja unos rezultata analiza u informacioni sistem i protokole.

Od aprila 2014. godine u  Službu za snabdevanje krvlju i krvnim produktima  uveden je informacioni sistem. Informaciona tehnologija omogućava, s jedne strane, efikasnost u radu, a sa druge precizno registrovanje svih izdatih jedinica krvi i krvnih produkata. Trajno čuvanje elektronskih zapisa omogućava praćenje traga krvi  (koja je uzeta od davaoca) do bolesnika za koga je krvna komponenta izdata.

U cilju smanjenja upotrebe alogene krvi    primenjuju se sledeći postupci:  preoperativno lečenje anemije, primena različitih oblika autologne transfuzije (predepozit, intraoperativno i postoperativno spasavanje krvi) , primena anti fibrinolitika. Najbolji rezultati se postižu kombinovanjem ovih postupaka.

Savremeni monitoring hemostaze podrazumeva primenu point-of-care aparata kao što je rotaciona trombelastometrija (Clot-pro). Brzim otkrivanjem  sistemskih promena (preliminarni rezultati dobijaju se već posle 5-10 minuta, kvalitativni posle 20, dok se za rezultat fibrinolize mora sačekati više od 20 minuta ) u koagulacionom sistemu in vivo postiže se, identifikacija i  razvrsatavanje hiruških od nehiruških krvarenja, pri čemu se terapijski deluje ciljano (nadoknadom  krvnih produkata i/ili primenom farmakoloških hemostatika).

Multiplate analizator je aparat za ispitivanje funkcije trombocita. Analize se rade iz uzorka pune krvi i rezultati su dostupni u roku od 10 minuta. Koristi se perioperativno za kontrolu funkcije trombocita, detekciju efekta antiagregacione terapije, monitoring transfuzijskog režima. Kod hematoloških pacijenata za detekciju urođenih i stečenih poremećaja trombocita, kod kardioloških pacijenata za individualnu kontrolu odgovora na antiagregacionu terapiju. Uvođenje POINT-OF-CARE tehnologija za brzi monitoring poremećaja hemostaze je značajno unapredilo kvalitet pružene zdravstvene zaštite našim  pacijentima.

Od nastavne 2016/2017 godine Služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima postala je  i nastavna baza za Visoku zdravstvenu školu  strukovnih studija - Beograd.