Za zaposlene

Etički odbor

U hitno gradsko dežurstvo uključena je Interna klinika i Bolnica za ginekologiju i akušerstvo svakog dana, a Hiruška klinika svakog drugog dana i Bolnica za pedijatriju svakog trećeg dana.

Radno vreme stacionarnog dela  organizovano je kontinuirano 24h u tri smene (pre podne, po podne i noć) 

Pojedinačno po organizacionim jedinicama, radno vreme je organizovano na sledeći način:

1. Klinike

za interne bolesti

Lekari od 7-15h i 24h dežurstvo. Medicinske sestre u turnusima od 7,30-19,30h i od 19,30-7,30h.

Ambulante rade od 7-19h.

za hirurgiju „Nikola Spasić“

Lekari od 7-14h i 24h dežurstvo. Medicinske sestre u turnusu od  7-19 i od 19-7h manji broj smenski od 6,30-14,30 i od 13h-19,30h i od 19- 7h.

Ambulante rade  od 7-19h

za očne bolesti „Prof. dr Ivan Stanković“

Lekari od 7 -14č i dežurstvo 24č. Medicinske sestre  u turnusu od 07 - 19 i od 19-07č .

Medicinske sestre u ambulanti  od 07-15č

Ambulante od 7-19č

za uvo, grlo i nos

Lekari 7-14h i dežurstvo 24h. Medicinske sestre  u turnusu  7-19h i od 19- 7h i u smenama  od 6-14h  i od 14-19h. Ambulante  od 7- 19h

2. Bolnice

za ginekologiju i akušerstvo

Lekari 7- 14h i dežurstvo 24 ili 18h. Medicinske sestre i babice u turnusu 7-19h i od 19-7h.

Ambulante od 7-19h.

za pedijatriju

Lekari 7-15h i  14-20h (u vreme hitnog gradskig svaki treći dan) i dežurstvo 24h.

Med sestre u smenama  od 6, 30-13,30; 13-20h i od 19-7h.

Ambulanta  od 7-19h.

za psihijatriju

Lekari  7-14h i dežurstvo 24h. Sestre u smeni od 7-14h i turnusu  od 7-19 i od 19-7h.

Ambulanta  od 7-19h.

3. Službe zajedničkih medicinskih poslova

za anesteziju sa reanimacijom

Lekari 7-14h i dežurstvo24h. Medicinske sestre u smeni 7,30-14,30i 13-19h i turnuseu 7-19 i od 19-7h.

za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Lekari, tehničari, terapeuti  7-15h .

Ambulanta  od 7-15h.

za laboratorijsku dijagnostiku

Lekari, molekularni biolozi , farmaceuti i laboranti  7-14; 13-20h

Laboranti u smeni 7-14 i 12-19h i turnusi 7-19 i od 19-07h. 

za radiologiju i nuklearnu medicinu

Lekari i rentgen tehničari 7-13  13-19 i dežurstvo 18h i turnus od 19-7h samo za tehničare.

za medicinsko snabdevanje i infuzione rastvore

Farmaceuti i tehničari od 7-15h i subotom.

za patologiju

Lekari i tehničari 7-14 i dežurstvo 4h subotom za lekare i obducente.

za snabdevanje krvlju i krvnim produktima

Lekari i tehničari od  7-14h.  Tehničari  rade i u turnusu 7-19h i od 19-7h.

za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost

Od 7-15h.

za organizaciju, planiranje i medicinsku informatiku

Svi zaposleni od 7-15h.

za zdravstvenu negu

Od 7-15h.

služba za sanitarno medicinske poslove i upravljanje medicinskim otpadom

Od 6-14h i od 12-20h.

služba za dijetetiku i ishranu bolesnika, kontrolu namirnica i snabdevanje

Od 7-15, a  kuhinja  6-14 i od 12-20 i subotom.

služba  za urgentnu medicinu

Lekari u  smena 7-14h i od 12-19h i  turnusima 7-19h i od 19-7h tehničari samo u turnusima.

4.Službe za pravne, ekonomske i tehničke poslove

Rade od 7-15h , stim što tehničko osoblje radi u smenama i po pozivu i u pripravnosti i u pripravnosti.

 

U hitno gradsko dežurstvo uključena je Interna klinika i Bolnica za ginekologiju i akušerstvo svakog dana, a Hiruška klinika svakog drugog dana i Bolnica za pedijatriju svakog trećeg dana.