Za zaposlene

Etički odbor

Adresa bolnice: Mije Kovačevića br.13, Beograd

Radno vreme:
Naša bolnica radi svakog dana 24 časa i uključena je u gradsko dežurstvo po rasporedu sa drugim Dečijim bolnicama sekundarnog nivoa.

Vreme posete: svaki dan 15 -16h; subotom, nedeljom i u vreme praznika  14 -16h.

Telefoni dostupni pacijentima:

+ 381 11 20 84 550

e-mail: olgadedijer.glavnasestra@gmail.com

Načelnik  Bolnice za pedijatriju: Prim dr Vojislav Lekić
Glavna sestra bolnice: Dragana Palalić, vms

Bolnica za pedijatriju “Dr Olga Popović - Dedijer” osnovana je  1949. godine. Od 1967. godine je u sastavu KBC Zvezdara.

Bolnica funkcioniše kao Dečija bolnica sekundarnog nivoa, raspolaže kapacitetom od 40 postelja i zbrinjava opštu pedijatrijsku patologiju. U sastavu bolnice funkcioniše abulantno - poliklinička služba sa dnevnom bolnicom i  kabinetom za funkcionalnu dijagnostiku i odeljenje stacionara. Obavljaju se konsultativni pregledi za decu na drugim odeljenjima, sprovode se dijagnostičke procedure (UZ pregledi, RTG, spirometrija i alergološki testovi).
 

Lekari:

  1. Načelnik bolnice:

         prim. dr Vojislav Lekić- specijalista pedijatrije

  1. Šef odeljenja:

          Prim. mr sc. med. dr Dragana Ristić-  specijalista pedijatrije - gastroenterologije

 

  1. Šef ambulantno - polikliničke službe:

      Dr Valentina Milićević - specijalista pedijatrije

 

     4.Prim. Dr  Dragana Ristić - specijalista pedijatrije - gastroenterologije

     5.Dr Sandra Bošković- specijalista pedijatrije

     6. Dr Milan Simić- specijalista pedijatrije

     7. Dr Slađana Stanićević Perić- specijalista pedijatrije

     8. Dr Petra Lukić Đokić- specijalista pedijatrije 

     9. Dr Olga Ilić- klinički lekar

 

Medicinske sestre:

  1. Glavna sestra bolnice:

Dragana Palalić

  1. Glavna sestra odeljenja:

Ana Biočanin

  1. Glavna sestra ambulantno - polikliničke službe:

Nataša Lazarević