Za zaposlene

Etički odbor

Adresa bolnice: Mije Kovačevića br.13, Beograd

Radno vreme:
Naša bolnica radi svakog dana 24 časa i uključena je u gradsko dežurstvo po rasporedu sa drugim Dečijim bolnicama sekundarnog nivoa.

Vreme posete: Posete nisu dozvoljene zbog trenutne epidemiloške situacije.

Stvari za hospitalizovane pacijente  možete doneti u periodu od 13-15 časova i ostaviti kod obezbeđenja. Kesu sa donetim stvarima obavezno obeležiti.

 

Telefoni dostupni pacijentima:

+ 381 11 20 84 550

e-mail: olgadedijer.glavnasestra@gmail.com

Načelnik  Bolnice za pedijatriju:  Prim mr.sc.med.. dr Dragana Ristić - specijalista pedijatrije - gastroenterologije


Glavna sestra bolnice: Ana Biočanin, vms

Bolnica za pedijatriju “Dr Olga Popović - Dedijer” osnovana je  1949. godine. Od 1967. godine je u sastavu KBC Zvezdara.

Bolnica funkcioniše kao Dečija bolnica sekundarnog nivoa, raspolaže kapacitetom od 40 postelja i zbrinjava opštu pedijatrijsku patologiju. U sastavu bolnice funkcioniše abulantno - poliklinička služba sa dnevnom bolnicom i  kabinetom za funkcionalnu dijagnostiku i odeljenje stacionara. Obavljaju se konsultativni pregledi za decu na drugim odeljenjima, sprovode se dijagnostičke procedure (UZ pregledi, RTG, spirometrija i alergološki testovi).
 

Lekari:

  1. Načelnik bolnice:

         Prim mr.sc.med.. dr Dragana Ristić - specijalista pedijatrije - gastroenterologije 

  1. Šef odeljenja:

     Dr Petra Lukić - Đokić- specijalista pedijatrije

  1. Šef ambulantno - polikliničke službe:

   Dr Valentina Milićević - specijalista pedijatrije

 

     Dr Slađana Stanićević Perić- specijalista pedijatrije

    Dr Olga Ilić- klinički lekar

     Dr Marija Đorić- specijalista pedijatrije

     Dr Simona Nešić- specijalista pedijatrije

     Dr Marija Ljujić  - specijalista pedijatrije- endokrinologije

 

Medicinske sestre:

  1. Glavna sestra bolnice:

Ana Biočanin

  1. Glavna sestra odeljenja:

Milunka Đilas

  1. Glavna sestra ambulantno - polikliničke službe:

Verica Aleksić