Za zaposlene

Etički odbor

VD rukovodioca Bolnice za ginekologiju i akušerstvo:  dr spec. Nikolina Vulić

Glavna sestra: VD Milena Janković vms

Radno vreme ambulanti: 7-19h

Hitan prijem 0-24h; Informacije na 011/3810-762

Kabinet za kolposkopiju i citologiju: 7-13:30h

Anesteziološka ambulanta svakim danom osim petkom od 12 do13:30h (pregledi pacijenata u preoperativnoj pripremi i trudnica za EDA). 
Ambulanta trenutno ne radi zbog epidemioloških mera za COVID 19. 

Genetsko savetovalište svake srede od 10 (prijave istog dana od 8:30 do 9:30h sa rezultatima)

Lični kontakt s ordinirajućim lekarom (operatorom): 13-13:30h

Informacije o pacijentima na operativnom odeljenju: 011/3810-725

Informacije o pacijentima u porođajnoj sali: 011/3810-746

Pacijenti koji se hospitalizuju zbog operativnog lečenja zahtevaju preoperativnu pripremu u dogovoru sa operatorom, a u zavisnosti od patološkog stanja. Takođe kod hospitalizacije se uzima bris za brzi antigenski test na Covid 19.

Broj telefona u ambulanti za informacije (šalter 2)  je 011/3810-764, a zakazivanje se vrši elektronski iz nadležnih Domova zdravlja. Na pomenuti telefon može se zvati u istaknuto vreme i to samo za informacije o ginekološkim pregledima i pregledima za trudnice.

 

Novina u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC Zvezdara

Od decembra 2016. godine, omogućena je elektronska prijava beba u matičnu knjigu rođenih na licu mesta, pre otpusta porodilja i beba iz bolnice. 

Usvojena pisana Politika za podršku dojenju, sa ciljem da se podrži i pomogne uspostavljanje prirodne ishrane novorođenčeta.

Korisne informacije za buduće roditelje i savete za pomoć i podršku dojenju možete naći na sledećem linku.

 

Spisak analiza potrebnih za operaciju:

 • Specijalistički izveštaj lekara iz bolnice;
 • Krvna grupa i Rh faktor;
 • Krvna slika;
 • Biohemija;
 • Elektroliti;
 • KFK (vreme krvavljenja, vreme koagulacije, PT, PTT, INR) ;
 • Kolposkopski nalaz, PA test, cervikalni bris;
 • Urin i urinokultura;
 • RO grafija srca i pluća ne stariji od 6 meseci;
 • ECG i nalaz interniste o operativnom lečenju;
 • Uput lekara iz primarne zdravstvene zaštite za stacionarno lečenje;
 • Pregled i saglasnost anesteziologa iz anesteziološke ambulante naše bolnice o operativnom lečenju.

Spisak analiza potrebnih za intervencije u dnevnoj bolnici:

 • Krvna grupa i Rh faktor;
 • Krvna slika;
 • Urea, kreatinin, glikemija;
 • Specijalistički izveštaj leara iz bolnice;
 • Uput lekara iz primarne zdravstvene zaštite.

Pacijenti koji se hospitalizuju u okviru hitnog prijema ne podležu gore navedenom.

O nama

Odeljenje ginekologije sa odsekom perinatologije i fetologije

Šef odeljenja: Dr Nenad Kušljević, spec ginekologije i akušerstva

Glavna sestra: VMS Sanja Radojičić

Šef odseka perinatologije sa fetologijom: Dr Svetlana Erić spec ginekologije i akušerstva

Mr sci dr Darko Radovanović, ginekolog-akušer

Dr Milan Đokić, ginekolog-akušer

Dr Petar Čanković, ginekog-akušer

Dr Olga Popović, ginekolog akušer

Dr Nemanja Belić ,spec ginekologije i akušerstva

Dr Neda Filipović,spec ginekologije i akušerstva

Dr Maja Ristić, spec ginekologije i akušerstva

Dr Dušan Petrović, spec ginekologije i akušerstva

Operativno odeljenje - Operacioni blok sa odeljenjem intenzivne i poluintenzivne nege

Šef odeljenja: Dr Nikolina Vulić,spec ginekologije i akušerstva

Dr Milan Đokić, spec ginekologije i akušerstva

Glavna sestra: Zorana Drndarević, VMS

Akušersko odeljenje - Porodilište sa odeljenjem porođenih žena

Šef odeljenja: Mr sci dr Darko Radovanović

Glavna sestra:MS Marija Puletić

Dr Dušan Petrović, ginekolog-akušer

Dr Neda Filipović klinički lekar

Dr Sara Krstić klinički lekar

Dr Tatjana Đorđević, ginekolog-akušer

Mr sci dr Olga Popović

Dr Petar Čanković, spec ginekologije i akušerstva

Dr Marijana Miletić, specijalizant

Neonatološko odeljenje sa odsekom neonatološke intenzivne nege

Šef odeljenja: Prim. dr Vesna Ćirić Ljubinković,pedijatar neonatolog

Glavna sestra: VMS Ružica Nikolić

Šef odseka intenzivne neonatalne nege:dr Jelena Durutović,pedijatar neonatolog

Prim. dr Jasna Đorović, pedijatar

Dr Jelena Durutović, pedijatar

Dr Natalija Jovanović, pedijatar

Dr Marija Popović pedijatar

Dr Olivera Simić Pantić, pedijatar

Dr Miljan Čpajak, pedijatar

Poliklinika sa kabinetom za ultrazvučnu dijagnostiku  i kabinetom za kolposkopiju i citologiju

Šef odeljenja i kabineta za  ultrazvuk: Dr Tatjana Đorđević, spec ginekologije i akušerstva

Glavna sestra: MS Kristina Nikolić

Dr Imer Ljatifi, spec ginekologije i akušerstva

Dr Suzana Alavanja, spec ginekologije i akušerstva

 

Kabinet  za citologiju i kolposkopiju: Dr Suzana Alavanja, ginekolog-akušer

 

Procedure - usluge Bolnice za ginekologiju i akušerstvo

Usluge odeljenja poliklinike i UZ kabineta:

 • Gineološki i akušerski pregledi;
 • UZ   pregledi (skreening I i II trimestra-ekspertni UZ pregedi);
 • Doppler male karlice;
 • NST - CTG - OGTT.

Kabinet za kolposkopiju i citologiju obuhvata:

 • Kolposkopskopija;
 • Uzimanje cervikalnog i vaginalnog bakteriološog brisa;
 • Uzimanja PA testa i vag. sekreta;
 • Uzimanje brisa na Chlamidia-u, Mycoplasma-u i Ureaplasma-u.

Usluge odeljenja dnevne bolnice:

 • Biopsija grlića materice, vagine i vulve;
 • Polipektomija;
 • Eksplorativne kiretaže i frakcionirane eksplorativne kiretaže;
 • Abrazija kondiloma;
 • Aplikacija i ekstrakcija spirale;
 • Veštački prekid trudnoće do 10 nedelja;
 • Reviziona kiretaža kod inkompletnog pobačaja;
 • Reviziona kiretaža kod nepovoljnog ishoda trudnoće  (messed ab, blighted ovuum) ;
 • Cryo terapija grlića materice;
 • Incizija i marsupijelizacija Bartholinijeve žlezde.

Ginekološko odeljenje tretira:

 • Krvarenja;
 • Nepovoljne ishode trudnoća;
 • Inflamatorna stanja;
 • Infertilitet (HSG) ;
 • Endometrioze;
 • Benigne i maligne tumore ženskih genitalnih organa;
 • Poremećaj statike genitalnih organa.

 Odsek perinatologije s fetologijom obuhvata:

 • Praćenje trudnoće;
 • Lečenje patoloških stanja u trudnoći (preteće pobačaje, prevremene porođaje, hipertenzije i dijabetes u trudnoći, blizanačke i postterminske trudnoće) ;
 • Invazivnu prenatalnu dijagnostiku (CVS, amniocenteza, kordocenteza) u saradnji sa genetskom laboratorijom naše bolnice.

Operativno odeljenje vrši i sanira:

 • Abdominalne i vaginalne histerektomije;
 • Miomektomije;
 • Laparoskopske operacije (ekstirpacije cista jajnika, myomectomije, endometriomi, ispitivanje steriliteta, salpingektomije, laparoskopski asistirane vaginalne histerektomije);
 • Vanmaterične trudnoće (laparoskopki i klasične);
 • Konizacije (Loop i klasične);
 • Korekcije statike ženskih  genitalnih organa (prednje i zadnje plastike) ;
 • Histeroskopske operacije (biopsija endometrijuma, ostranjivanje endometrijalnog polipa, submukoznih mioma).

Aušersko odeljenje omogućava:

 • Vaginalne porodjaje uz širok opseg akušerskih operacija i intervencija;
 • Porođaj u EDA;
 • Carski rez (opšta, spinalna i EDA anestezija) ;
 • Boravak u kadi u fazi dilatacije materičnog ušća - I porođajno doba;
 • Porođaj uz prisustvo oca bebe ili porodilji bliske osobe;
 • Uzimanje matičnih ćelija iz pupčanika ploda neposredno po porođaju.

Na neonatološkom odeljenju se radi:

 • Prijem zdravog i rizičnog-ugroženog novorođenčeta;
 • Ultrazvučna dijagnostika prema indikacijama;
 • Skrining - metabolički, sluh, UZ;
 • Sistematski pregled pred otpust bebe;
 • Kontinuirana vaspitno-edukativna delatnost u vezi sa dojenjem i odgojem bebe.