Za zaposlene

Etički odbor

Načelnik Bolnice za ginekologiju i akušerstvo: Prim dr Vesna Stojanović

Glavna sestra: Krinka Đorđević vms

Radno vreme ambulanti: 7-19h

Hitan prijem 0-24h; Informacije na 011/3810-762

Kabinet za kolposkopiju i citologiju: 7-13:30h

Anesteziološka ambulanta svakim danom osim petkom od 12 do13:30h (pregledi pacijenata u preoperativnoj pripremi i trudnica za EDA). 
Ambulanta trenutno ne radi zbog epidemioloških mera za COVID 19. 

Genetsko savetovalište svake srede od 10 (prijave istog dana od 8:30 do 9:30h sa rezultatima)

Lični kontakt s ordinirajućim lekarom (operatorom): 13-13:30h

Informacije o pacijentima na operativnom odeljenju: 011/3810-725

Informacije o pacijentima u porođajnoj sali: 011/3810-746

Pacijenti koji se hospitalizuju zbog operativnog lečenja zahtevaju preoperativnu pripremu u dogovoru sa operatorom, a u zavisnosti od patološkog stanja. Takođe kod hospitalizacije se uzima bris za brzi antigenski test na Covid 19.

Broj telefona u ambulanti za informacije (šalter 2)  je 011/3810-764, a zakazivanje se vrši elektronski iz nadležnih Domova zdravlja. Na pomenuti telefon može se zvati u istaknuto vreme i to samo za informacije o ginekološkim pregledima i pregledima za trudnice.

 

Novina u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC Zvezdara

Od decembra 2016. godine, omogućena je elektronska prijava beba u matičnu knjigu rođenih na licu mesta, pre otpusta porodilja i beba iz bolnice. 

Usvojena pisana Politika za podršku dojenju, sa ciljem da se podrži i pomogne uspostavljanje prirodne ishrane novorođenčeta.

Korisne informacije za buduće roditelje i savete za pomoć i podršku dojenju možete naći na sledećem linku.

 

Spisak analiza potrebnih za operaciju:

 • Specijalistički izveštaj lekara iz bolnice;
 • Krvna grupa i Rh faktor;
 • Krvna slika;
 • Biohemija;
 • Elektroliti;
 • KFK (vreme krvavljenja, vreme koagulacije, PT, PTT, INR) ;
 • Kolposkopski nalaz, PA test, cervikalni bris;
 • Urin i urinokultura;
 • RO grafija srca i pluća ne stariji od 6 meseci;
 • ECG i nalaz interniste o operativnom lečenju;
 • Uput lekara iz primarne zdravstvene zaštite za stacionarno lečenje;
 • Pregled i saglasnost anesteziologa iz anesteziološke ambulante naše bolnice o operativnom lečenju.

Spisak analiza potrebnih za intervencije u dnevnoj bolnici:

 • Krvna grupa i Rh faktor;
 • Krvna slika;
 • Urea, kreatinin, glikemija;
 • Specijalistički izveštaj leara iz bolnice;
 • Uput lekara iz primarne zdravstvene zaštite.

Pacijenti koji se hospitalizuju u okviru hitnog prijema ne podležu gore navedenom.

O nama

Odeljenje ginekologije sa odsekom perinatologije i fetologije

Šef odeljenja: Dr Svetlana Erić, ginekolog-akušer

Glavna sestra: VMS Milena Janković

Šef odseka perinatologije sa fetologijom: Mr sci med Darko Radovanović, ginekolog-akušer

Prim dr Ivan Bojović, ginekolog-akušer

Mr sci dr Darko Radovanović, ginekolog-akušer

Dr Milan Đokić, ginekolog-akušer

Dr Petar Čanković, ginekog-akušer

Dr Olga Popović, ginekolog akušer

Operativno odeljenje - Operacioni blok sa odeljenjem intenzivne i poluintenzivne nege

Šef odeljenja: Dr Nikolina Vulić, ginekolog-akušer

Dr Danka Gobeljić, ginekolog-akušer

Glavna sestra: Zorana Drndarević, VMS

Akušersko odeljenje - Porodilište sa odeljenjem porođenih žena

Šef odeljenja: Prim. dr Vesna Stojanović

Glavna sestra: VMS Radmila Terzićć

Dr Dušan Petrović, ginekolog-akušer

Dr Neda Filipović klinički lekar

Dr Sara Krstić klinički lekar

Dr Tatjana Đorđević, ginekolog-akušer

Neonatološko odeljenje sa odsekom neonatološke intenzivne nege

Šef odeljenja: Prim dr Olga Stanojlović

Glavna sestra: VMS Ružica Nikolić

Šef odseka intenzivne neonatalne nege: Prim. dr Vesna Ćirić-Ljubinković

Prim. dr Jasna Đorović, pedijatar

Dr Jelena Durutović, pedijatar

Dr Natalija Jovanović, pedijatar

Dr Marija Popović pedijatar

Dr Olivera Simić Pantić, pedijatar

Poliklinika sa kabinetom za ultrazvučnu dijagnostiku  i kabinetom za kolposkopiju i citologiju

Šef odeljenja i kabineta za  ultrazvuk: Dr Nenad Kušljević, ginekolog-akušer

Glavna sestra: VMS Snežana Gnjatić

Kabinet  za citologiju i kolposkopiju: Dr Suzana Alavanja, ginekolog-akušer

Šef odseka dnevne bolnice Dr.Imer Ljatifi ginekolog akušer

 

Procedure - usluge Bolnice za ginekologiju i akušerstvo

Usluge odeljenja poliklinike i UZ kabineta:

 • Gineološki i akušerski pregledi;
 • UZ   pregledi (skreening I i II trimestra-ekspertni UZ pregedi);
 • Doppler male karlice;
 • NST - CTG - OGTT.

Kabinet za kolposkopiju i citologiju obuhvata:

 • Kolposkopskopija;
 • Uzimanje cervikalnog i vaginalnog bakteriološog brisa;
 • Uzimanja PA testa i vag. sekreta;
 • Uzimanje brisa na Chlamidia-u, Mycoplasma-u i Ureaplasma-u.

Usluge odeljenja dnevne bolnice:

 • Biopsija grlića materice, vagine i vulve;
 • Polipektomija;
 • Eksplorativne kiretaže i frakcionirane eksplorativne kiretaže;
 • Abrazija kondiloma;
 • Aplikacija i ekstrakcija spirale;
 • Veštački prekid trudnoće do 10 nedelja;
 • Reviziona kiretaža kod inkompletnog pobačaja;
 • Reviziona kiretaža kod nepovoljnog ishoda trudnoće  (messed ab, blighted ovuum) ;
 • Cryo terapija grlića materice;
 • Incizija i marsupijelizacija Bartholinijeve žlezde.

Ginekološko odeljenje tretira:

 • Krvarenja;
 • Nepovoljne ishode trudnoća;
 • Inflamatorna stanja;
 • Infertilitet (HSG) ;
 • Endometrioze;
 • Benigne i maligne tumore ženskih genitalnih organa;
 • Poremećaj statike genitalnih organa.

 Odsek perinatologije s fetologijom obuhvata:

 • Praćenje trudnoće;
 • Lečenje patoloških stanja u trudnoći (preteće pobačaje, prevremene porođaje, hipertenzije i dijabetes u trudnoći, blizanačke i postterminske trudnoće) ;
 • Invazivnu prenatalnu dijagnostiku (CVS, amniocenteza, kordocenteza) u saradnji sa genetskom laboratorijom naše bolnice.

Operativno odeljenje vrši i sanira:

 • Abdominalne i vaginalne histerektomije;
 • Miomektomije;
 • Laparoskopske operacije (ekstirpacije cista jajnika, myomectomije, endometriomi, ispitivanje steriliteta, salpingektomije, laparoskopski asistirane vaginalne histerektomije);
 • Vanmaterične trudnoće (laparoskopki i klasične);
 • Konizacije (Loop i klasične);
 • Korekcije statike ženskih  genitalnih organa (prednje i zadnje plastike) ;
 • Histeroskopske operacije (biopsija endometrijuma, ostranjivanje endometrijalnog polipa, submukoznih mioma).

Aušersko odeljenje omogućava:

 • Vaginalne porodjaje uz širok opseg akušerskih operacija i intervencija;
 • Porođaj u EDA;
 • Carski rez (opšta, spinalna i EDA anestezija) ;
 • Boravak u kadi u fazi dilatacije materičnog ušća - I porođajno doba;
 • Porođaj uz prisustvo oca bebe ili porodilji bliske osobe;
 • Uzimanje matičnih ćelija iz pupčanika ploda neposredno po porođaju.

Na neonatološkom odeljenju se radi:

 • Prijem zdravog i rizičnog-ugroženog novorođenčeta;
 • Ultrazvučna dijagnostika prema indikacijama;
 • Skrining - metabolički, sluh, UZ;
 • Sistematski pregled pred otpust bebe;
 • Kontinuirana vaspitno-edukativna delatnost u vezi sa dojenjem i odgojem bebe.