За запослене

Етички одбор

Укупан број запослених и ангажованих лица у КБЦ Звездара на дан 10.01.2024.

Запослени на неодређено време - 1553

Запослени на одређено време -101

Лица ангажована ван радног односа - 0

УКУПНО - 1654

Менаџмент тим

Директор: Проф. др Петар Сворцан, вд директора установе

Помоћници директора:

 • Проф. др Мирослав Стаменковић, помоћник директора за медицинска питања
 • Проф. др Теодора Бељић-Живковић, помоћник директора за образовање и научно-истраживачки рад
 • Дарко Вучељић, спец. интерне медицине,помоћник директора за здравствену делатност

Управни одбор КБЦ „Звездара“

Управни одбор је орган управљања Клиничко болничког центра “Звездара”.

 • Проф. др Владан Живаљевић – председник
 • Ненад Стојковић
 • Никола Окичић, дипл.ецц
 • Др Александар Давидовић
 • Мр.сци мед др Весна Допуђа-Пантић
 • Проф. др Драган Мицић 
 • Проф. др Владимир Ћук  

Надзорни одбор КБЦ „Звездра“

Надзорни одбор обавља надзор над радом и пословањем Клиничко-болничког центра “Звездара”.

 • Зоран Марјановић– председник
 • Др Мирослав Дмитровић
 • Др Снежана Радош
 • Др Бојан Јашовић
 • Проф др Раде Косановић  

Стручни савет КБЦ „Звездара“

Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора које учествује у формирању плана и програма стручног усавршавања, рада и развоја у свим сегментима здравствене заштите у оквиру КБЦ-а.

Чланови

 • Др Наташа Миљковић, председник
 • Доц. сци. мед др Наташа Петровић Станојевић
 • Доц др сци мед Звездан Стефановић
 • Мр сци мед др Александра Пауновић Марковић
 • Прим др Владанка Стефановић
 • Прим др Петар Васиљевић
 • Др Душан Зарић
 • Др Ивана Лазаревић

       

Стручни колегијум КБЦ „Звездара“

Стручни колегијум разматра и усваја стручне и доктринарне ставове Клиничко болничког центра.

Чланови

 • Проф др Теодора Бељић Живковић - Клиника за интерне болести
 • Проф др Александар Карамарковић - Клиника за хирургију
 • Др Владимир Шарановић -  Клиника за уво, нос и грло
 • Проф др Мирослав Стаменковић - Клиника за очне болести
 • Др Лела Трикош - Болница за психијатрију
 • Др Николина Вулић - Болница за гинекологију и акушерство
 • Прим мр сци мед др Драгана Ристић -  Болница за педијатрију

      и заједничких медицинских служби:

 • Асс др. сци мед Радислав Ашећерић-хитан пријем
 • Прим др. Владанка Стефановић -анестезија
 • Прим др. Владимир Пишчевић- физикална медицина
 • Др  Наташа Миљковић-лабораторија
 • Др Тамара Вучинић- радиологија
 • Др Наташа Ђурћевић- патологија
 • Мр пх Весна Јанковић-фармација
 • Др Бранка Коматина- трансфузија

Етички одбор КБЦ „Звездара“

Етички одбор је стручно тело, именовано и изгласано од стране чланова (Стручног савета). Етички одбор, по принципима добре клиничке праксе, прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности у превенцији, дијагностици, лечењу и спроводјењу клиничких испитивања лекова и медицинских средстава.

Чланови

 • Доц. др сци мед Татјана Дамјановић – председник
 • Проф. др мед сци Теодора Бељић-Живковић
 • Проф. др мед сци Наташа Марковић-Николић
 • Асис. др сци мед Радислав Ашћерић
 • Доц др сци мед Срђан Марковић
 • Ненад Радић
 • Славко Бабић
 •    Александра Јеличић – секретар

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите КБЦ „Звездара“ 

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите је стручно тело које се, у складу са својим Пословником, поред праћења параметара квалитета рада, стара и о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у КБЦ-у.

Чланови

 • Проф др сци мед Весна Јакшић – председник
 • Прим др Владимир Цијан
 • Др Душица Вринић Калем
 • Др Ана Даниловић
 • Др Јована Јанковић
 • Вмс Дијана Оташевић
 • Вмс Милка Манојловић
 • Мс Тамара Матерић
 • Мирјана Јојић

 

Комисија за заштиту од болничких инфекција

 

Председник Комисије: Проф. др Петар Сворцан, в.д. директора установе

Чланови

 • Проф. др Теодора Бељић-Живковић -помоћник директора за образовну и научно-истраживачку делатности и руководилац Клинике за интерне болести
 • Проф. др Александар Карамарковић, руководилац Клинике за хирургију
 • Др Николина Вулић, начелник Болнице за гинекологију и акушерство
 • Др Наташа Миљковић, руководилац Службе  за лабораторијску дијагностику
 • Др Владанка Стефановић, начелник Служба за анестезиологију са реаниматологијом и интензивном терапијом
 • Др Весна Стијовић, Градски завод за јавно здравље
 • Др Јована Јанковић, кабинета за превенцију болничких инфекција
 • Дијана Оташевић, вмс, главна сестра КБЦ „Звездара“
 • Весна Милошевић, всс, кабинета за превенцију болничких инфекција
 • Марица Богдановић, вмс
 • Јелица Давидовић, вмс, вд главна сестра Клинике за интерне болести
 • Новица Ђорђевић, всс, главни техничар одељења за санитарно хигијенски надзор и управљање медицинским отпадом