За запослене

Етички одбор

Укупан број запослених и ангажованих лица у КБЦ Звездара на дан 24.11.2022.

Запослени на неодређено време - 1564

Запослени на одређено време -102

Лица ангажована ван радног односа - 0

УКУПНО - 1666

Менаџмент тим

Директор: Проф. др Петар Сворцан, вд директора установе

Помоћници директора:

 • Проф. др Мирослав Стаменковић, помоћник директора за медицинска питања
 • Проф. др Теодора Бељић-Живковић, помоћник директора за образовање и научно-истраживачки рад
 • Миомира Путник, дипл. ецц, помоћник директора за немедицинска питања
 • Дарко Вучељић, спец. интерне медицине,помоћник директора за здравствену делатност

Управни одбор

Управни одбор је орган управљања Клиничко болничког центра “Звездара”.

 • Проф. др Владан Живаљевић - председник
 • Проф. др Драган Мицић - члан
 • Ненад Стојковић - члан
 • Никола Окичић - члан
 • Проф. др Драган Марковић - члан
 • Мр сци мед др Весна Допуђа Пантић - члан
 • Асис. др Александар Давидовић - члан
 • Проф. др Владимир Ћук - члан

Надзорни одбор

Надзорни одбор обавља надзор над радом и пословањем Клиничко-болничког центра “Звездара”.

 • Зоран Марјановић - председник
 • Др Мирослав Дмитровић - члан
 • Др Снежана Радош - члан
 • Проф. др Раде Косановић - члан
 • Др Бојан Јашовић - члан

Стручни савет

Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора које учествује у формирању плана и програма стручног усавршавања, рада и развоја у свим сегментима здравствене заштите у оквиру КБЦ-а.

Чланови

 • Др Наташа Миљковић, председник
 • Прим. др Вера Цвијановић
 • Прим. др Милан Васић
 • Доц др сци мед Наташа Петровић Станојевић
 • Мр сци мед др Гордана Глигоријевић
 • Др Тамара Вучинић

Стручни колегијум

Стручни колегијум разматра и усваја стручне и доктринарне ставове Клиничко болничког центра.

Чланови

 • Проф. др Петар Сворцан, в.д. Директора КБЦ “Звездара” и начелник КО за гастроентерологију и хепатологију
 • Проф. др Мирослав Стаменковић, помоћник директора за здравствену делатност
 • Проф. др Теодора Бељић-Живковић, помоћник директора за  образовну и научно-истраживачку делатност, начелник КО за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма  и  руководилац Клинике за Интерне болести
 • Дарко Вучељић, спец. интерне медицине,помоћник директора за здравствену делатност
 • Проф. др Предраг Ерцег, координатор за праћење извршења плана рада и фактурисања и комуникацију са РФЗО
 • Др Ана Даниловић, координатор за акредитацију, информисање и организацију здравствене службе
 • ВМС Дијана Оташевић, главна сестра КБЦ-а
 • Проф. др Радомир Наумовић, начелник КО за нефрологију и метаболичке поремећаје са дијализом
 • Прим. др сци мед Вера Цвијановић, начелник КО за неурологију
 • прим др Дејан Траилов, начелник  КО за геријатрију
 • Др  Бојан Јашовић, вд начелник КО за кардиоваскуларне болести
 • Др Зоран Милојевић, начелник КО хематологију и онкологију
 • Мр. сци мед. др Весна Допуђа-Пантић, начелник КО пулмологију и алергологију са имунологијом
 • Др Предраг Мајцан, начелник КО за дерматовенерологију
 • Проф др Александар Карамарковић, руководилац  Клинике за хирургију
 • Др Владимир Гордић, начелник КО за ортопедију са трауматологијом
 • Др Горан Савић, вд начелник КО за урологију
 • Проф. др Мирослав Стаменковић, руководилац  Клинике за очне болести
 • Др Владимир Шарановић, ВД руководилац Клинике за уво, грло и нос
 • Прим. др Весна Стојановић, руководилац  Болнице за гинекологију и акушерство
 • Др сци мед Лела Трикош, руководилац Болнице за психијатрију
 • Асс.др Радислав Ашћерић, руководилац  Службе за пријем и збрињавање хитних стања
 • Др Дарко Вучелић, начелник Одељења за ургентну интерну медицине
 • Прим др Владанка Стефановић,  вд руководилац Службе за анестезиологију са реаниматологијом и интензивном терапијом
 • Прим др Владимир Пишчевић, руководилац Службе физикалне медицине и рехабилитације
 • Др Наташа Миљковић, руководилац Службе за лабораторијску дијагностику
 • Др Тамара Вучинић, руководилац Службе радиолошке дијагностике
 • Мр пх спец Весна Јанковић, руководилац Службе за фармацеутску здравствену делатност
 • Др Наташа Ђурђевић, руководилац Службе за патолошко-анатомску дијагностику
 • Прим. др Марина Пауновић, руководилац Службе за снабдевање крвљу и крвним продуктима
 • Мирјана Јојић, руководилац немедицинске Службе за организацију, планирање и медицинску информатику
 • Јован Маринков, вмс, главни техничар службе за пријем и збрињавање хитних стања
 • Сандра Раденовић, руководилац правних, кадровских и административних послова
 • Миомира Путник, руководилац економско-финансијских послова
 • Предраг Мицић, руководилац  служба за техничке и друге сличне послове

Етички одбор

Етички одбор је стручно тело, именовано и изгласано од стране чланова (Стручног савета). Етички одбор, по принципима добре клиничке праксе, прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности у превенцији, дијагностици, лечењу и спроводјењу клиничких испитивања лекова и медицинских средстава.

Чланови

 • Доц. др Татјана Дамјановић, председник
 • Проф. др Наташа Марковић - Николић, члан
 • Проф. др Теодора Бељић-Живковић, члан
 • Клинички асис др Срђан Марковић
 • Асис др Радослав Ашћерић
 • Ненад Радић, правник, члан
 • Славко Бабић, правник, члан
 • Александра Јеличић, секретар

Комисија за унапређење квалитета рада

Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се, у складу са својим Пословником, поред праћења параметара квалитета рада, стара и о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у КБЦ-у.

Чланови

 • Проф. др Весна Јакшић - председник
 • Проф. др Теодора Бељић - Живковић - члан
 • Проф. др Александар Карамарковић - члан
 • вмс Дијана Оташевић - члан
 • Мирјана Јојић - члан

Сарадници

 • Прим. др Весна Стојановић
 • Прим мр сци мед др Драгана Ристић
 • Др Ана Даниловић
 • вмс Даница Ристић

Комисија за заштиту од болничких инфекција

Председник Комисије: Проф. др Петар Сворцан, в.д. директора установе

Чланови

 • Проф. др Теодора Бељић-Живковић -помоћник директора за образовну и научно-истраживачку делатности и руководилац Клинике за интерне болести
 • Проф. др Александар Карамарковић, руководилац Клинике за хирургију
 • Прим. др Весна Стојановић, руководилац Болнице за гинекологију и акушерство
 • Др Наташа Миљковић, руководилац Службе  за лабораторијску дијагностику
 • Др Данијела Дрдаревић, Служба за анестезиологију са реаниматологијом и интензивном терапијом
 • Др Весна Стијовић, Градски завод за јавно здравље
 • Др Јована Јанковић, кабинета за превенцију болничких инфекција
 • Дијана Оташевић, вмс, главна сестра КБЦ „Звездара“
 • Весна Милошевић, всс, кабинета за превенцију болничких инфекција
 • Марица Богдановић, вмс, главна сестра Клинике за хирургију
 • Јелица Давидовић, вмс, главна сестра Клинике за интерне болести
 • Новица Ђорђевић, всс, главни техничар одељења за санитарно хигијенски надзор и управљање медицинским отпадом