За запослене

Етички одбор

ВД Директора установе
Проф. др Петар Сворцан

 

Пословни секретар директора
Весна Јовановић
Телефон: 011 3806-969 , 3806-333
Фаx: 011 3809 650
Е-маил: kabinet@kbczvezdara.rs

 

Помоћник директора за медицинска питања

Проф. др Мирослав Стаменковић

 

Помоћник директора за образовање и научно-истраживачки рад

Проф. др Теодора Бељић-Живковић

 

Помоћник директора за здравствену делатност

Др спец.  Дарко Вучељић

 

ВД руководиоца Одељења за опште, правне и кадровске послове:

Биљана Продановић, дипл. правник
Телефон: 011 3810 247
Е-маил: biljana.cubrilo@kbczvezdara.rs

 

Руководилац Одељењa за економско - финансијске послове
Mилан Драмлић, дипл. ецц
Телефон: 011 2417 789
Е-маил: milan.dramlic@kbczvezdara.rs

 

Главна сестра КБЦ Звездара
Дијана Оташевић, вмс
Телефон: 011 3810 250
Е-маил: glavna.sestra1@kbczvezdara.rs