За запослене

Етички одбор

ВД Директора установе
Проф. др Петар Сворцан

Пословни секретар директора
Весна Јовановић
Телефон: 011 3806-969 , 3806-333
Фаx: 011 3809 650
Е-маил: kabinet@kbczvezdara.rs

Начелник Одељења за правне и кадровске послове
Сандра Раденовић, дипл. правник
Телефон: 011 3810 247
Е-маил: sandra.radenovic@kbczvezdara.rs

Помоћник директора за немедицинска питања
Миомира Путник, дипл. ецц
Телефон: 011 3810 453, 2417 789
Е-маил: miomira.putnik@kbczvezdara.rs

Главна сестра КБЦ Звездара
Радмила Ресимић, вмс
Телефон: 011 3810 250
Е-маил: radmila.resimic@kbczvezdara.rs