Klinike

Stanje zaliha medicinskog potrošnog materijala i lekova

Služba za medicinsko snabdevanje i infuzione rastvore svakoga dana, osim subote i nedelje, šalje izveštaj o stanju zaliha lekova RFZO-u preko aplikativnog softvera koji je u našu službu instalirala Filijala za grad Beograd, RFZO.

 

Stanje zaliha medicinskog potrošnog materijala možete skinuti sa linkova ispod:

 

 

 

 

 

Powered by CMS STUDIO