За запослене

Етички одбор

Распоред дежурстава

Интерна клиника
Димитрија Туцовића 161
Дежура сваки дан, тел: 011/3810-426

Болница за гинекологију и акушерство
Прешевска 31
Дежура свакога дана, тел: 011/3810-762

Остала дежурства се спроводе према распореду.