Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd (trenutno adresa Preševska 31, 1.sprat,ulaz IV)

 Posete nisu dozvoljene zbog epidemiološke situacije

Telefoni dostupni pacijentima od 07-15h : 011/3810-692

 

Načelnik: Dr Tanja Đorđević

Glavna sestra: Nataša Vukadinović, vms

Saradnik za rad sa pacijentima i porodicom:  Aleksandra Jeličić

 

ISTORIJAT

Kliničko odeljenje za palijativno zbrinjavanje je počelo sa radom 16. juna 2015. godine. Odeljenje je u sastavu Klinike za Interne bolesti.

Prema preporukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije dužina hospitalizacije za ove pacijente iznosi maksimalno 14 dana.

Na Kliničkom odeljenju za palijativno zbrinjavanje pored lekara, specijalista interne medicine, zaposleno je 12 medicinskih sestara i 1 saradnik za rad sa pacijentima i njihovim porodicama. Svi zaposleni na odeljenju su obučeni  za rad sa palijativnim bolesnicima.

Pacijentima i njihovim porodicama je tokom hospitalizacije na odeljenju omogućeno da  razgovaraju sa psihoterapeutom sa ciljem pružanja psihosocijalne podrške. (stres, žalovanje, tugovanje)

Palijativno zbrinjavanje je aktivna i svebuhvatna briga o pacijentima koji boluju od teških i neizlečivih bolesti zloćudnih tumora, što podrazumeva zbrinjavanje simptomatskih tegoba i terapiju bola  kao i psihološku, socijalnu i duhovnu podršku pacijentima i njihovim porodicama. Palijativno zbrinjavanje obezbeđuje kvalitetniji život u poslednjim fazama pacijentove bolesti.

 PROCEDURA ZA PRIJEM I OTPUST PACIJENATA:

Prijem pacijenata se vrši isključivo preko Službe kućne nege nadležnih domova zdravlja.

Uputna dijagnoza za prijem pacijenta na odeljenje je maligna bolest u terminalnoj fazi. Pacijent mora imati odluku konzilijuma da je završeno specifično onkološko lečenje.

Uput za prijem na KO za palijativno zbrinjavanje isključivo daje lekar Službe kućne nege i lečenja nadležnog Doma zdravlja.

Prijem se zakazuje u dogovoru sa lekarom kućne nege i načelnika KO za palijativno zbrinjavanje (tel. 011/3810-692)

Prijemi iz drugih ustanova tercijalne zaštite se ostvaruju korodinacijom ordinirajućeg lekara, službe kućnog lečenja i načelnika KO za palijativno zbrinjavanje.

Neophodno je da pacijent na  prijemu ponese:

  • zdravstvenu knjižicu
  • ličnu kartu
  • uput lekara kućne nege DZ
  • kompletnu medicinsku dokumetaciju uz laboratorijske analize ne starije od mesec dana

Prijemi se obavljaju svakog radnog dana isključivo od 07-14h sa traženom dokumentacijom  i  uz OBAVEZNU pratnju porodice/staraoca.

Na odeljenju se ne vrše dijagnostičke procedure, tokom hospitalizacije pacijenta pored njegove redovne terapije primenjuje se isključivo terapija u cilju smanjenja simptoma koji su posledica osnovne bolesti  u skladu sa doktrinom palijativnog zbrinjavanja. 

Nakon 14 dana bolesnik se otpušta i upućuje na Službu kućnog lečenja (ne vrši se premeštaj na druga odeljenja).