Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Preševska 31, Beograd

Radno vreme: 07-19h

Vreme posete: svakim danom 14 -15h, sreda i nedelja 14 -16h.

Telefoni dostupni pacijentima:

Stacionar:  011/3810-653
Ambulanta: 011/3810-622
Odsek Dečija kuća: 011/2089-176 ,2089-177
Odsek za audiovestibularnu patologiju i fonijatriju: 011/3810-668

E-mail adresa: orlkbcz@gmail.com 

Rukovodilac klinike:  Dr Vladimir Šaranović
Glavna sestra klinike: Milena Stošić, vms

 

Klinika za uvo nos i grlo KBC "Zvezdara", nalazi se u ulici Preševska 31, u Beogradu.

Naša osnovna zdravstvena delatnost je dijagnostika i lečenje oboljenja iz oblasti otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, oboljenja i poremećaja koji zahtevaju multidisciplinarni pristup i saradnju sa ostalim klinikama centra i drugim zdravstvenim ustanovama i hirurški zahvati iz oblasti estetske hirurgije uva i nosa. U stručnom timu od 11 lekara i 10 zdravstvenih saradnika je jedan profesor univerziteta, jedan docent, četiri primarijusa, šest doktora nauka i tri magistra nauka. Klinika je opremljena svim savremenim aparatima za dijagnostiku i lečenje, raspolaže sa 8 bolesničkih soba, jednim dvokrevetnim apartmanom i sobom za intenzivnu negu, sa ukupno 30 bolesničkih kreveta.

Nastavna i naučna delatnost

ORL Klinika KBC Zvezdara je baza Stomatološkog fakulteta i baza Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (bivši Defektološki fakultet).
Nastavnici Klinike koji učestvuju u izvodjenju praktične i teoretske nastave za predmet Otorinolaringologija za studente Stomatološkog fakulteta:
1.  Prof. dr Rade Kosanović
2.  Doc. dr Snežana Sanković Babić
3.  Dr Vladan Milutinović
Prim dr Snežana Babac ,subspecijalista audiologije radi 70 % radnog vremena na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.


 Procedure - usluge

 1. Sve usluge vezane za ORL pregled u ambulantnim uslovima i fonoaudiološku dijagnostiku (Tonalna liminarna audiometrija, govorna audiometrija, Impedancmetrija (timpanometrija, ispitivanje funkcije eustahijeve tube, kohleostapedijalni refleks: ipsi, kontra, test zamora refleksa, prag refleksa), Otoakustičke emisije (TEOAE, DPOAE), Auditivni evocirani potencijali moždanog stabla (AEPMS), Video-nistagmografija (VNG),terapija oboljenja auditivnog i vestibularnog sistema, rehabilitacija pacijenata sa nagluvošću, zujanjem u uvu i vrtoglavicama). Poremećaji glasa i rehabilitacija glasa (videostroboskopska dijagnostika i kompjuterska analiza glasa, ugradnja vokalnih proteza).
  Operativno lečenje svih formi hroničnog otitisa (timpanoplastike, ugradnja aeracionih cevčica, stapedektomije), plastične operacije kongenitalnih malformacija uva (otapostaze). Operativno lečenje sekrecionog otitisa dece. Ugradnja kohlearnih implantata kod dece i odraslih sa teškim oštećenjem sluha. Mikroinvazivno lečenje vrtoglavica i naglog gubitka sluha metodom intratimpanične instilacije. Otoendoskopija.
  U okviru tima za kohlearnu implantaciju radi i dečija ustanova za ranu dijagnostiku i lečenje poremećaja sluha “Dečija kuća” u sklopu pedijatrijske klinike “Dr Olga Dedijer”, ul.Mije Kovačevića br.13. U toj ustanovi se obavlja kompletna dijagnostika nagluvosti kod dece svih uzrasta, sprovodi rehabilitacija pomoću slušnih aparata, sprovodi kompletni logopedski tretman i rad sa dečijim psihologom.
 2. Operacija krajnika kod dece i odraslih (tonzilektomija, tonziloadenoidektomija, adenoidektomija). Operacija tumora orofaringealne duplje.
 3. Endoskopska dijagnostika i endoskopske operacije nosa i paranazalnih šupljina (funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa - FESS) u lečenju nosno sinusne polipoze i hroničnih recidivantnih sinuzitisa. Operativno lečenje malformacija nosne piramide i nosne pregrade (septorinoplastika i septoplastika). Fiberoptička nazofaringoskopija.
 4. Operacije tumora larinksa (hordektomije, sve vrste laringektomija). Laringomikroskopsko lečenje benignih promena glasnica laserom (polipi, edemi, noduli). Operacije benignih tumora vrata i larinksa. Ugradnja vokalnih proteza.
 5. Operacije povreda i tumora maksilofacijalne regije. Radikalne i funkcionalne disekcije vrata. Operativno lečenje tumora pljuvačnih žlezda.

Vodič za pacijenta prilikom prijema

Pacijenti se za prijem javljaju u ORL ambulantu sa overenim uputom za prijem na stacionarno lečenje i pripremljenom svom neophodnom dokumentacijom. Ako ne poseduju overen uput i zdravstvenu legitimaciju mogu da budu i pregledani i primljeni u bolnicu  snoseći troškove pregleda i lečenja po važećem cenovniku ustanove. Prilikom zakazivanja operacije koje nisu hitne bolesnici dobijaju štampano uputstvo za preoperativnu pripremu.
 U sastavu  Kliničkog odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede sa dnevnom bolnicom čiji je šef dr Petar Vasiljević nalazi se i  Odsek za audiovestibulologiju čiji je šef dr Milica Tatović.
Rad Odseka obuhvata dijagnostikovanje različitih oboljenja i lečenje pacijenata sa poremećajima  čula sluha i ravnoteže. Značajan segment rada ovog odseka je i u domenu skrininga sluha kod novorođenčadi i dece primenom otoakustičkih emisija.

Audiološko-vestibulološki odsek svojim kadrom, opremom, organizacijom i repertoarom rada zauzima vodeće mesto u našoj zemlji, što je dokazano celokupnom organizacijom i formiranjem tima za kohlearnu implantaciju. Početkom 2016. godine izvršeni su radovi na renoviranju i rekonstrukciji operacionog bloka i bolesničkih soba klinike.

Vreme posete: svakim danom 14 -15h, sreda i nedelja 14 -16h.

Sve neophodne informacije možete da dobijete na sledeće brojeve telefona:
   - 011 2412394, 011 2417574 od 07-15 časova
   - 011 3810622 (spec. ambulanta) od 07-19
   - 011 3810660 (stacionar) u toku 24 časa
   - 011 3810611 (anestezija-amb.) od 07-14 časova
ili nas kontaktirajte putem e-pošte na adresu : orlkbcz@gmail.com

Lekari klinike :

 1. Doc.dr Snežana Sanković Babić , spec. otorinolaringolog ,Zamenik direktora klinike
 2. Prim. dr Milan Vasić, spec. otorinolaringolog, Šef odeljenja stacionara
  Glavna sestra stacionara,vms Slavica Filipović
 3. Prim. dr Petar Vasiljević, spec. otorinolaringolog, Šef odeljenja spec-konsult .službe sa DB
  Glavna sestra spec-konsult.službe sa DB, vms Ružica Bajić
 4. Dr Sandra Stojanović ,subspec. audiologije, Šef odeljenja spec-konsult. službe Dečja kuća
  Glavna sestra spec-konsult.službe Dečja kuća, vms Ivanka Ilić
 5. Prim dr Dušanka Milošević ,spec. otorinolaringolog,Šef odseka intezivne i pin  nege.
  Glavna sestra odseka Intezivne nege, vms Arijana Milovanović
 6. 6.    Prim dr Branka Mihailović-Kokić, spec. otorinolaringolog,Šef odseka O P bloka sa sterilizacijom.
  Glavni tehničar OP bloka sa sterilizacijom, m.teh Miro Kutlača
 7. Dr Milica Tatović, spec. otorinolaringolog,Šef odseka za audiovestibulogiju
  Glavna sestra odseka za audiovestibulogiju ,vms Nevenka Lazić
 8. Prof. dr Rade Kosanović, spec. otorinolariongolog
 9. Prim.dr Dejan Stefanović, spec. otorinolariongolog
 10. Dr Voislav Jovanović, spec. otorinolariongolog
 11. Dr Snežana Babac ,lekar subspecijalista audiologije
 12. Dr Vladan Milutinović, spec. otorinolariongolog
 13. Dr Zorana Radin, spec. otorinolariongolog

Kadrovska struktura zaposlenih

Ukupno: 61:  Lekari: 14 ;Zdravstveni saradnici : 11 ; Sestre: 29 ;  Ostali: 5 spremačica i  2 servirke.