Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme ambulante:
pre podne   07h-13h
posle podne  13h-19h

Vreme posete: Svakim danom od 14 do 15h, a vikendom i praznicima od 14 do 16h.

Direktor klinike: Prof. dr  sci med Aleksandar Karamarković – redovni profesor medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 

Zamenik Direktora klinike –Dr Žarko Pudar 

Glavna sestra: vms Marica Bogdanović

Osnovna delatnost

Kliničko odeljenje za hirurgiju obavlja kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i postoperativno lečenje i negu bolesnika koji su primljeni zbog patoloških promena i stanja iz područja opšte hirurgije, kao i iz užih područja kojima se bave organizacione jedinice u njegovom sastavu. Kliničko odeljenje za hirurgiju obavlja specijalističko konsultativne preglede, pruža ambulantno polikliničke usluge i zbrinjava urgentne hirurške slučajeve.

Kliničko odeljenje za hirurgiju ima 107  kreveta  među kojima i 10  kreveta intenzivne nege (intezivna nega drugog nivo 7 kreveta i intezivna nega trećeg nivo 3 kreveta) moderan operativni blok sa 6 operacionih sala i jednu operacionu salu za jednodnevnu hirurgiju.
Godišnje se, na kliničkom odeljenju za hirurgiju, obavi preko 4000 operacija i pregleda oko 30000 pacijenata.

Nastavna i naučna delatnost

Kliničko odeljenje za hirurgiju  predstavlja nastavnu bazu Medicinskog i Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu i edukacionu bazu za specijalizante iz oblasti opšte hirurgije, urologije i ortopedije sa traumatologijom Medicinskog Fakulteta, Univerziteta u Beogradu, nastavnu bazu Visoke zdravstvene škole strukovnih studija Zemun  u Beogradu i Srednje medicinske škole Zvezdara u Beogradu. Naučno-istraživačka delatnost se ogleda u izradi doktorskih, magistarskih i akademskih specijalističkih studija, te brojnim naučnim radovima objavljivanim u stručnim časopisima i izlaganim na stručnim kongresima u zemlji i inostranstvu.

Klinika za hirurgiju ima u svom sastavu jedinice nižeg nivoa i organizovanja:

 1. Kliničko odeljenje operacionog bloka sa centralnom streilizacijom- sprovodi operacioni rad hirurških bolesnika. U sklopu operacionog bloka funkcioniše 6 savremeno opremljenih operacionih sala koje omogućavaju izvođenje i najkomplikovanijih procedura.
 • Načelnik odeljenja: Prim. dr Vladimir Cijan
 • Glavna sestra: Mira Milenković
 1. Kliničko odeljenje za intenzivnu negu- sprovodi lečenje teških operisanih i neoperisanih bolesnika, vitalno ugroženih, koji zahtevaju kontinuirani monitoring i intenzivno lečenje i negu. Primenjuje sve moderne oblike reanimacije, respiratorne potpore i disajne terapije, kontinuirani monitoring i intenzivnu terapiju.
 • Načelnik odeljenja : dr Igor Torbica
 • Glavna sestra: Gordana Janković, viša medicinska sestra
 1. Kliničko odeljenje za poluintenzivnu negu- sprovodi lečenje operisanih i neoperisanih bolesnika kojima su neophodni terapija kiseonikom, aktivna nazogatrična sukcija ili podvodna drenaža grudnog koša sa negativnim pritiskom te intenzivni monitoring do završetka lečenja ili prelaska na druga odeljenja. (tel. 0111/38-10-444)
 • Načelnik odeljenja: dr Miomir Marković
 • Glavna sestra: Danijela Lasica, viša medicinska sestra
 • Specijalisti opšte hirurgije: dr Igor Torbica; dr  Slavoljub Drašković; Ass. dr Jovan Juloski, asistent medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Lekari na specijalizaciji: dr Uroš Janković, dr Luka Mandić
 • Radno vreme ambulante: utorkom od 07.00 do 13.00h
 1.  Kliničko odeljenje za kolorektalnu  hirurgiju- obavlja sve vrste operativnih procedura zbog malignih ili benignih oboljenja debelog creva, disfunkcije ili oštećenja pelvičnog poda, rektuma ili anusa; korektivne i rekonstruktivne procedure u vezi sa kolo i ileostomijama; operacije zbog benignih proktoloških oboljenja (hemoroidi, analne fisure i perianalne fistule). Pored klasičnog operativnog zahvata, koristi se i savremeni minimalno-invazivni pristup tj. laparoskopske operacije benignih i malignih bolesti debelog creva.
  (tel. 011-3810-386, 3810-414)
 • Načelnik odeljenja: Ass. dr sci. med. Igor Krdžić, asistent medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Glavna sestra: Milka Manojlović, viša medicinska sestra
 • Specijalisti opšte hirurgije: Ass. dr Marko Kenić, asistent medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 
 • Lekari na specijalizaciji: dr  Radosav Radulović; dr Milica Milentijević
 • Radno vreme ambulante: četvrtkom od 07.00 do 13.00h
 1. Kliničko odeljenje za hepato-bilijarnu-pankreasnu (HPB) i onkološku hirurgiju - obavlja klinička ispitivanja kod hitnih i nedovoljno ispitanih slučajeva u bolesnika sa malignim i zapaljenskim oboljenjima želuca, tankog creva, pankreasa, jetre i žučnih puteva. Sprovodi operativne procedure iz ezofago-gastrična hirurgije (sve vrste operativnih procedura zbog maligne ili benigne patologije želuca); hepato-bilio-pankreatične hirurgije (laparoskopsko i klasično odstranjivanje žučne kese, operacije na žučnim putevima i jetri zbog maligne ili benigne patologije, operacije na slezini, operacije za hronični i akutni pankreatitis i neoplazmu pankreasa) kao i konzervativno i kombinovano lečenje ovih bolesnika. Obavljaju se sve resekcione procedure na jetri (segmentektomije, standardne i proširene hepatektomije, ALPPS, PVL) i pankreasu (Whipple, leva hemipankreatektomija, totalna pankreatektomija) kombinovane sa resekcijom i rekonstrukcijom krvnih sudova. Obavlja kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i kombinovano lečenje bolesnika koji su primljeni zbog patoloških promena i stanja iz oblasti opšte hirurgije u njenom najširem smislu. 
  (tel. 011/38-10-411)
 • Načelnik odeljenja: Prof. dr sci. med. Bojan Kovačević, vanredni profesor stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Glavna sestra: Ljiljana Stefanović, viša medicinska sestra
 • Specijalisti opšte hirurgije: Prim. dr Vladimir  Cijan; dr Petar Kostić; dr Miloš Branković; dr Slaviša Sekulić
 • Lekari  na specijalizaciji: dr Jovana Bojičić; dr Marina Novaković
 • Radno vreme ambulante: ponedeljkom od 07.00 do 13.00h

U okviru odeljenja postoji i specijalizovani centar za preponske hernije “Hernija servis” koji se bavi lečenjem bolesnika sa preponskim hernijama po principima jednodnevne hirugije.
Radno vreme ambulante je svaki drugi utorak u mesecu od 13.00-19.00h. (tel. 011/38-10-411; 011/ 38-10-432), Prim. dr Vladimir Cijan

 1. Kliničko odeljenje za gastro-intestinalnu i abdominalnu hirurgiju - vrši operativne zahvate na digestivnom traktu, trbušnom zidu i parenhimatoznim organima abdomena primenom savremenih hirurških tehnologija. Rutinski sprovodi laparoskopsku holecistektomiju, laparoskopske operacije preponskih i drugih trbušnih hernija, laparoskopske resekcije debelog creva.  (tel. 011/38-10-414; 011/38-10-340)
 • Načelnica odeljenja: Doc. dr sci. med. Ljiljana Milić, asistent medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Glavna sestra: Vesna Belošević, visoka strukovna medicinska sestra
 • Specijalisti opšte hirurgije: dr Miloš Martinović, Ass. dr Vladica Ćuk, asistent medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Lekari na specijalizaciji: dr Milovan Karamarković, dr Dragana Arbutina 
 • Radno vreme ambulante: sredom od 07.00-13.00h
 1. Odsek za Minimalno-inazivnu i endokrinu hirurgiju - vrši operativne zahvate na digestivnom traktu, trbušnom zidu i parenhimatoznim organima abdomena koristeći minimalno invanzivni pristup. Obavlja kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i kombinovano lečenje bolesnika sa benignim i malignim bolestima štitaste, paraštitastih i nadbubrežnih žlezda kao i endokrinog pankreasa. Primenjuje savremene tehnologije i procedure u hirurškom tretmanu pacijenata (minimalno-invazivni pristup, ultrazvučne makaze, intraoperativni monitoring paratiroidnog hormona).  (tel. 011/38-10-210)
 • Šef odseka : dr sci. med. Predrag Bojović, profesor u visokoj medicinskoj školi strukovnih studija “Milutin Milanković” 
 • Glavna  sestra : Milica Bogićević, viša medicinska sestra
 • Specijalista opšte hirurgije: Mr. sci. med. Zlatko Bokun
 • Radno vreme ambulante : petkom od 07.00 do 13.00h
 1. Kliničko odeljenje za vaskularnu hirurgiju - obavlja kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i kombinovano lečenje bolesnika sa oboljenjima i povredama krvnih sudova trbuha i ekstremiteta. Sprovodi sve vrste hirurških zahvata na perifernim i glavnim arterijskim krvnim sudovima, površinskom i dubokom venskom sistemu. U saradnji sa radiolozima sprovode se minimalno-invazivne procedure na perifernim arterijama (plasiranje stentova). U proceduri je uvođenje laserskih operacija vena.  (tel. 011/38-10-366)
 • Načelnik  odeljenja: Doc. dr sci. med. Zvezdan Stefanović, docent stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Glavna sestra: Danica Ristić, visoka strukovna medicinska sestra
 • Specijalisti opšte hirurgije: Prim. dr sci. med. Dušan Gligorijević; Ass. dr sci. med. Radislav Ašćerić, asistent stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Lekari na specijalizaciji: dr Nataša Najdenov; dr Ivana Mitrović- Tanić
 • Radno vreme ambulante : ponedeljak-četvrtak  od 07.00 do 13.00h
 1. Odsek za nefrovaskularnu hirurgiju sa operacionom salom - sprovodi obezbeđivanje vaskularnog pristupa za hemodijalizu i peritonealnu dijalizu; vrši transpoziciju krvnih sudova, ugrađivanje spoljnih i unutrašnjih proteza kao i rešavanje komplikacija ovih intervencija (aneurizmektomije i trombektomije ). (tel. 011/38-10-353)
 • Šef odseka: dr  Miroslava Popović, specijalista vaskularne hirurgije
 • Specijalista vaskularne hirurgije: dr  Marijana Bogosavac
 • Glavna sestra odseka: Jelena Rajović
 1. Kliničko odeljenje za specijalističko-konsultativnu delatnost sa dnevnom bolnicom 
 • Načelnik odeljenja: dr Aleksandar Filipović, specijalista opšte hirurgije
 • Glavni tehničar: Admir Abdula, viši medicinski tehničar
 • Radno vreme: radnim danima od 07.00  do 20.00h;

Na Klinici postoji mogućnost prijema pacijenata u jedan od tri  savremeno opremljena apartmana.