Za zaposlene

Etički odbor

Zadužbinu je osnovao bračni par lekara iz Beograda, Ivan i Jelisaveta Šegović, 2006. godine.

Prim. dr Ivan Šegović je ceo svoj hirurški vek proveo u Gradskoj bolnici na Zvezdari, današnjem KBC „Zvezdara“, gde je dočekao i penziju kao načelnik Odeljenja flebologije (Odeljenje za hirurško lečenje vena).

Dr Ivan Šegović rođen je 1929. u Svrljigu, a u Knjaževcu završio osnovnu školu, gimnaziju; maturirao je 1948. Iste godine upisuje se na Medicinski fakultet u Zagrebu (u to posleratno vreme to je bila uobičajena praksa za mnoge studente medicine iz Srbije), gde je i diplomirao 1954. Posle odsluženja vojnog roka dolazi na lekarski staž u Bolnicu u Zaječaru, a zatim kao mlad lekar radi u Domu zdravlja u Boljevcu i Lozoviku. Posle položenog državnog-stručnog ispita počinje specijalizaciju opšte hirurgije u Gradskoj bolnici u Beogradu. Specijalistički ispit položio je 1963. Na usavršavanju boravio je tri puta u Pragu (1964., 1969. i 1971.) na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju kod čuvenog profesora Hejhala.

Sa utemeljenim znanjem iz ove oblasti na Hirurškom odeljenju Gradske bolnice, oformljuje Odeljenje savremene flebologije, te počinje da operiše vene donjih ekstremiteta u opštoj anesteziji. Ovo Odeljenje dr Ivan Šegović vodi do kraja svog hirurškog veka. Na osnovu toga i objavljenih preko 35 stručnih radova, stiče zvanje primarijusa 1977. U to vreme slovio je za jednog od retkih stručnjaka za flebologiju kod nas.

Dr Jelisaveta Šegović( rođena Ojster 1936.), supruga dr Ivana Šegovića, radila je kao lekar opšte prakse i kao specijalista medicine rada, ceo svoj radni vek u Domu zdravlja na Zvezdari.

Bračni par Šegović u sreći su dočekali penziju i povukli se u mirne vode poznog doba. Neumitna konačnost života dogodila se 2003., kada se supruga dr Jelisaveta upokojila. Dugi dani samoće i svekolikog razmišljanja Dr Ivana Šegovića iznedrile su u njemu jednu uzvišenu odluku.

Naime, nemajući direktnog naslednika, dr Ivan Šegović odlučio je da svu svoju imovinu tj. dva stana u Beogradu, na Zvezdari i Vračaru, kao i svu ušteđevinu prepiše i ostavi Zadužbini koja će nositi ime njegove supruge i njegovo.
Sa svojim advokatom G-dinom Jovicom Todorovićem prionuo je realizaciji svoje odluke.

Napravio je vrlo precizan Statut Zadužbine, koji reguliše sve poslove, zadatke i obaveze članova Upravnog odbora Zadužbine, koji je usklađen sa važećim zakonima i odobren rešenjem Ministarstva kulture 17. marta 2006. Predsednika i članove Upravnog odbora Zadužbine, osnivač dr Ivan Šegović izabrao je i imenovao lično- iz kruga njemu bliskih i od poverenja, mlađih kolega zaposlenih u KBC „Zvezdara“.

Za predsednika Upravnog odbora, sa „zlatnim glasom“ pri odlučivanju, postavio je prof.dr Zorana Ivankovića, specijalistu otorinolaringologije i tadašnjeg direktora KBC „Zvezdara“, sa čijim ocem, takođe profesorom Medicinskog fakulteta u Beogradu, je dr Ivan Šegović puno godina radio i sarađivao u KBC „Zvezdara“.

a ostale članove Upravnog odbora Zadužbine iz KBC „Zvezdara“, dr Ivan Šegović je imenovao: prim. dr Zorana Milićevića, hirurga; dr Zoricu Kojić, anesteziologa; doc. dr Petra Svorcana, internistu.

Po Statutu drugi deo Upravnog odbora, od četiri člana, biće izabran iz redova zaposlenih u Gradskoj opštini Zvezdara, po dogovoru sa predsednikom Opštine.
Statut je stupio na snagu, kako je njime i predviđeno, po upokojenju osnivača Zadužbine dr Ivana Šegovića, što se i dogodilo 23. novembra 2007.

Sahranjen je pored supruge u porodičnoj grobnici Ojster-Šegović na groblju „Lešće“, parc. 1. Svake godine na taj dan Zadužbina daje parastos preminulom osnivaču u Hramu – paraklisu Sveti Trifun pri KBC „Zvezdara“ i oglašava se pomen čituljom u „Politici“.

Po oproštaju od osnivača dr Ivana Šegovića Zadužbina je prionula na ispunjenje svojih obaveza i zadataka.

Za početak , prvo je urađeno neophodno i obimno renoviranje stanova, čime su stavljeni u funkciju izdavanja.

Osnovni i glavni zadatak Zadužbine je da se novcem, prikupljenim izdavanjem stanova:

– Pomogne mladim lekarima iz KBC „Zvezdara“ u njihovom stručnom usavršavanju (izrada doktorata, usavršavanje u inostranstvu i dr.)

– Novčano pomognu deca bez roditelja sa Opštine Zvezdara koja se nalaze u starateljskim porodicama, a koje nadzire Služba socijalne zaštite Opštine Zvezdara.

Predviđena pomoć mladim lekarima i deci u starateljskim porodicama, dodeljuje se jednom u godini, na upriličenim svečanostima, što se redovno izvršava.

U dosadašnjem periodu od 15 godina dodeljivali smo prikupnjenu novčanu pomoć.Za edukaciju i usavršavanje mladih lekara, po završenom konkursu, birana su dva kandidata.

Broj dece bez roditelja, smeštene u starateljske porodice, po evidneciji Službe socijalne zaštite Opštine Zvezdara, blago varira iz godine u godinu i kreće se između 20 i 25 dece. Svečana dodela uručuje se deci lično 15. februara, na dan opštinske slave Sretenje, po obavljenom sveštenom sečenju slavskog kolača i uz brojno prisustvo zvanica i gostiju.

 Tu i tada sve odiše posebnom radošću.

Zadužbina “Dr Jelisaveta i Dr Ivan Šegović“ koju je osmislio i formirao za života dr Ivan Šegović predstavlja danas veliku izuzetnost.

To je redak i dirljiv primer – ljudske nesebičnosti, plemenitosti i humanizma čije opstajanje uzdiže ljude i ulepšava budućnost.

NjIMA U SPOMEN I SLAVU!

                                                                                              

                                                                            UPRAVNI ODBOR

                                                    Zadužbine „dr Jelisaveta i dr Ivan Šegović“

                                                               Predsednik Prof.dr Zoran Ivanković