Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Preševska 31, Beograd

Radno vreme Odeljenja: svaki radni dan od 7 do 19 časova.

Telefoni dostupni pacijentima:

Načelnik odeljenja: 011/3810-649

Administracija:  011/3810-636

Fax: 011/3088-319

E-mail adresakoznokbczvezdara@gmail.com

Načelnik odeljenja: dr Predrag Majcan
Glavna sestra Odeljenja: vms Radmila Zarić

Odeljenje za dermatovenerologiju je osnovano 1972  godine. U početku je bilo smešteno u ulici Dimitrije Tucovića 161, a od 1984. godine je preseljeno u ulicu Preševska 31.

Odeljenje za dermatovenerologiju se bavi ispitivanjem  i  lečenjem kožnih i veneričnih oboljenja uz primenu odgovarajućih dijagnostičkih i terapijskih sredstava i metoda. U okviru odeljenja za dermatovenerologiju postoje :  odsek za specijalističko-konsultativne preglede   sa dnevnom bolnicom i  kabinet za fotomedicinu i  fototerapiju:

  • U odseku za specijalističko-konsultativne preglede  sa dnevnom bolnicom  se vrše pregledi za kožne i polne bolesti, a i leče se  pacijenti koji zahtevaju duže bolničko lečenje.
  • U kabinetu za  Fotomedicina i  fototerapija se primenjuje fototerapija (PUVA i  UVB) tj. ultravioletni zraci (UVA i  UVB narrow band)  za lečenje mnogih kožnih bolesti (psorijaza, parapsorijaza, lichen planus, vitiligo, atopski dermatitis i dr.). Naše odeljenje ima najdužu tradiciju u lečenju u zemlji, jer se ova terapija primenjuje od 1976 godine i bila je prvi centar u SFRJ.

Na odeljenju se koristi dermoskopija, savremena metoda za dijagnostiku i praćenje pigmentovanih i nepigmentovanih benignih i malignih promena na koži. Zahvaljujući savremenom sistemu MOLE MAX promene na koži se mogu snimiti i pratiti u vremenskom periodu.

Primenom aparata za radiotalase  se mogu ukloniti benigni tumori i izrasline na koži  (fibromi, keratoze, bradavice i dr.).

Termokauterom se  mogu ukloniti benigni tumori i zrasline na koži  (fibromi, keratoze, bradavice i dr.).

Krioterapija  predstavlja  primenu tečnog azota u dijagnostičke  i terapijske svrhe u lečenju bolesti  (acne, razne vrste bradavica, fibromi, keratoze i dr.).

Spisak zaposlenih :

Odeljenje za dermatovenerologiju.

Načelnik odeljenja  za dermatovenerologiju je dr Predrag Majcan,

a  glavna sestra odeljenja je vms Radmila Zarić.

U okviru odeljenja  za DERMATOVENEROLOGIJU  postoji:

-Odsek za specijalilstičko-konsultativne preglede sa dnevnom bolnicom

Šef odseka : dr Jasmina Popović

Glavna sestra : ms Ognjanović Dušica

Lekari:  dr Aleksandra Vranješ

Sestre:  ms Živković Gordana

-Kabinet za fotomedicinu i fototerapiju:

Prim. dr Tatjana Đordđević Todorović
dr Nataša Stan (na specijalizaciji)
dr Jelena Lalošević (na specijalizaciji)

Medicinske sestre:  Milenković Milica i Mančić Svetlana

Spremač: Mlađenović Jelica