Za zaposlene

Etički odbor

Rukovodilac klinike: Prof. dr Teodora Beljić-Živković

Vd glavna sestra: Jelica Davidović,vms

Sekretar klinike: Marijana Potulić

Istorijat  Klinike za interne bolesti

Gradska bolnica, zadužbina beogradskog trgovca Nikole Spasića, počela je da radi 1.12.1935. godine. Sa kapacitetom od 100 postelja, u početku je imala samo Opšte internističko odeljenje. Nakon Drugog svetskog rata, zgrada bolnice predata je Gradskom narodnom odboru za potrebe građanstva. Na I spratu, otvoreno je Hirurško odeljenje, na II je ostalo Interno odeljenje, a na III spratu Akušersko odeljenje. Prvi posleratni šef Opšteg internističkog odeljenja bio je Dr Svetislav Bojović. Iz tog odeljenja, koje je posle rata imalo 68 postelja, izdvojeno je bilo Grudno odeljenje u staroj zgradi osnovne škole u ul. Baje Sekulića 170. Od 1949 - 1955 na čelu odeljenja bio je Prim. dr Milovan Banić, a posle njegovog odlaska u penziju, za šefa dolazi Prof. dr Mihajlo Andrejević. Te, 1955. godine, Interno odeljenje postaje nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu.  Tek te godine nabavljen je savremeni EKG aparat, što govori koliko je bilo teško raditi kao doktor i organizovati lečenje naroda.

Dolaskom Dr Dragoslava Ivankovića 1.1.1956 godine, znatno se intenzivira rad na kardiologiji. Kardiologija počinje da funkcioniše kao samostalni odsek 1956 godine. Njegov prvi šef, kasnije načelnik, bio je Prof dr Dragoslav Ivanković, sve do 1.10.1983 godine. To je bio prvi odsek u celoj bolnici. Prof. dr Vasa Jovanović, po završenom usavršavanju kod Prof Jean Hamburgera u Parizu, pušta u rad „veštački bubreg“. Prva hemodijaliza u našoj zemlji bila je u Gradskoj bolnici, 1962. godine! Godine 1966. osniva se Nefrološki odsek, drugi odsek Internog odeljenja, a njegov prvi šef bio je Prof. dr Vasilije Jovanović.  Kasnije, 1970. godine, ovaj odsek prerasta  u Odeljenje za bubrežne bolesti i metaboličke poremećaje i ima 40 postelja.

Godine 1962. završena je nova zgrada, sadašnja zgrada Interne klinike. U nju je useljeno Grudno odeljenje sa 217 postelja. Od 1966. godine, upravnik Gradske bolnice postaje Prof. dr Vojislav Plećaš. Upravljao je bolnicom do 1990 godine. Kao specijalista interne medicine, veoma je doprineo razvoju Internog odeljenja. Nakon 5 godina, 1967. godine, grudno odeljenje je smanjilo broj postelja i organizovalo se kao Odeljenje za bolesti pluća i bronha. Te godine je izvršeno koncentrisanje svih zaposlenih Internog odeljenja u jednu zgradu,  osim Odeljenja za gerontologiju. Ovo novo odeljenje je bilo smešteno u dva paviljona dobijena od fondacije Sue Ryder. Njim je rukovodio Prof. dr Petar Korolija.

Nakon penzionisanja Prof. dr Mihajla Andrejevića, 1968. godine, za načelnika Internog odeljenja dolazi Prof. dr Borislav Najdanović.  Upravljao je Internim odeljenjem do 1986. godine, kada odlazi u penziju. Već 1970 godine počinje da reorganizuje Interno odeljenje. Povećava se  kapacitet sa 209 na 256 postelja. Razvijaju se drugi odseci, pa interno odeljenje 1971 godine ima 7 odseka: pored kardiologije, razvijaju se odseci gastroenterologije (prvi šef Prof. dr Sotir Stanković, koga 1972 zamenjuje Prof. dr Milan Andrejević), hematologije (Prof. dr Vojislav Plećaš), alergologije (Prof. dr Dragoslav Rosić), endokrinologije (prof. dr Desanka Mijalković Stambolić) i Odsek za primenu radioizotopa  (Prim. dr Dušanka Popović) .

Danas, Klinika za interne boleseti ima 9 kliničkih odeljenja sa stacionarom  i 1 odeljenje bez stacionara (odeljenje za dermatovenerologiju). Smeštena je u prostorno odvojena 4 punkta: Palijativno zbrinjavanje u posebnoj zgradi, Interventna kardiologija u zgradi hirurgije, klinička odeljenja kardiologije, gastroenterologije, endokrinologije, pulmologije i nefrologije u zgradi u Dimitrija Tucovića 161, a klinička odeljenja gerijatrije, hematologije, neurologije i dermatovenerologije u delu zgrade u Preševskoj 31. Posteljni fond klinike je 395 postelja. Na Klinici za interne bolesti  danas je zaposleno 109 lekara, 287 medicinskih sestara i 1 zdravstveni saradnik. U 2016. godini, na određeno vreme radilo je 11 lekara, 45 medicinskih sestara i 1 zdravstveni saradnik

Od osnivanja Gradske bolnice, koje je u početku imalo samo Opšte internističko odeljenje, pa do današnjeg dana,  Klinikom za interne bolesti rukovodili su dole navedeni Upravnici-Direktori:

Dr Svetislav Bojović 1945-1949. god.

Prim. dr Milovan Banić 1949-1955. god.

Prof. dr Mihajlo Andrejević 1955-1969. god.

Prof. dr Borislav Najdanović 1969-1986. god.

Prof. dr Petar Korolija 1986-1990. god.

Prof. dr Novak Despotovoć 1990-1995.god.

Prof. dr Obren Popović 1995-1999. god.

Prof. dr Svetlana Kovačević 1999-2002. god.

Prof. dr Milutin Mirić 2002-2005. god.

Prof. dr Vladimir Vukčević 2005-2006. god.

Prof. dr Nada Dimković 2006-2016. god.

Prof. dr Teodora Beljić Živković 2016-