Za zaposlene

Etički odbor

VD Direktora ustanove
Prof. dr Petar Svorcan

 

Poslovni sekretar direktora
Vesna Jovanović
Telefon: 011 3806-969 , 3806-333
Fax: 011 3809 650
E-mail: kabinet@kbczvezdara.rs

 

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja

Prof. dr Miroslav Stamenković

 

Pomoćnik direktora za obrazovanje i naučno-istraživački rad

Prof. dr Teodora Beljić-Živković

 

Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost

Dr spec.  Darko Vučeljić

 

VD rukovodioca Odeljenja za opšte, pravne i kadrovske poslove:

Biljana Prodanović, dipl. pravnik
Telefon: 011 3810 247
E-mail: biljana.cubrilo@kbczvezdara.rs

 

Rukovodilac Odeljenja za ekonomsko - finansijske poslove
Milan Dramlić, dipl. ecc
Telefon: 011 2417 789
E-mail: milan.dramlic@kbczvezdara.rs

 

Glavna sestra KBC Zvezdara
Dijana Otašević, vms
Telefon: 011 3810 250
E-mail: glavna.sestra1@kbczvezdara.rs