Klinike

Uprava

O nama Uprava

VD Direktora ustanove
Prof. dr Petar Svorcan

Poslovni sekretar direktora
Vesna Jovanović
Telefon:011 3806-969 , 3806-333
Fax: 011 3809 650
E-mail: kabinet@kbczvezdara.rs

Načelnik Službe za pravne i kadrovske poslove
Velibor Vujošević, dipl. pravnik
Telefon: 011 3810 247
E-mail: velibor.vujosevic@kbczvezdara.rs

Načelnik Sektora za finansijsko ekonomske poslove
Miomira Putnik, dipl. ecc
Telefon: 011 3810 453, 2417 789
E-mail: miomira.putnik@kbczvezdara.rs

Glavna sestra KBC Zvezdara
Radmila Resimić, vms
Telefon: 011 3810 250
E-mail: radmila.resimic@kbczvezdara.rs
 

 

Powered by CMS STUDIO