Za zaposlene

Etički odbor

VD Direktora ustanove
Prof. dr Petar Svorcan

Poslovni sekretar direktora
Vesna Jovanović
Telefon: 011 3806-969 , 3806-333
Fax: 011 3809 650
E-mail: kabinet@kbczvezdara.rs

Načelnik Odeljenja za pravne i kadrovske poslove
Sandra Radenović, dipl. pravnik
Telefon: 011 3810 247
E-mail: sandra.radenovic@kbczvezdara.rs

Pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja
Miomira Putnik, dipl. ecc
Telefon: 011 3810 453, 2417 789
E-mail: miomira.putnik@kbczvezdara.rs

Glavna sestra KBC Zvezdara
Radmila Resimić, vms
Telefon: 011 3810 250
E-mail: radmila.resimic@kbczvezdara.rs