За запослене

Етички одбор

Настанак данашњег КБЦ-а Звездара везује се за датум  01. децембар 1935 године, када је  као задужбина добротвора и дародавца, угледног београдског трговца Николе Спасића, свечаним чином отварања предата грађанству на употребу.

Првобитно скромно структуирана, са 100 постеља,  била је прва болница намењена лечењу грађана  са ужег градског подручја, познатог као Булбудер.

1963 год. Енглеска добротворна фондација Sju Rajder болници поклања три павиљона са 123 постеље за смештај геријатријских болесника, што представља зачетак геронтологије као нове медицинске науке на овим просторима.

Од самог оснивања па до почетка II светског рата, болница је удвостручила своје капацитете, проширила делокруг рада и уз интернистичка одељења образовала и гинеколошко-акушерско и Диспанзерско-болничко грудно одељење.

Од тада, КБЦ „Звездара“ је деценијама стасавала у великог здравственог гиганта и превалила 70 година битисања на том племенитом путу.

Велики допринос за усходну линију развоја КБЦ „Звездара“  имају  и великани српске медицине:

 • Проф. др Богдан Косановић.
 • Проф. др Митар Митровић,
 • Проф. др Милета Магарашевић,
 • Проф. др Василије Јовановић,
 • Проф. др Михајло Андрејевић,
 • Проф. др Иван Станковић,
 • Проф. др Чедомир Илић  и многи други.

КБЦ “Звездара” је од 1952 год. наставна база Медицинског факултета, а касније и наставна база Стоматолошког факултета и Више медицинске школе.

Стручно-научна активност је координисана Комисијом за стручно усавршавање, Научним одбором и Етичким комитетом. Од 1995. год. у болници се издаје  и часопис “Zvezdara Clinic Proceedings” у коме поред наших лекара,  радове објављују и лекари запослени у другим здравственим установама.

После 70 година рада и постојања, можемо рећи да је племенита замисао великог дародавца Николе Спасића не само остварена већ и далеко надмашена у првобитној намери која јој је тестаментом намењена.

Од оснивања Градске болнице па до данашњег дана, болницом су руководили доле наведени Управници-Директори:

 • Др Синиша Илић, 1936-1944. год.
 • Света Димитријевић, 1944. год.
 • Сан. мајор др Заниновић, 1944-1945. год.
 • Сан. пуковник др Света Николајевић, 1945. год.
 • Др Душан Јаковљевић, 1945-1946. год.
 • Др Иван Херлингер, 1946-1949. год.
 • Др Милош Мурић, 1949-1950. год.
 • Др Боса Зарић-Андјелковић, 1950-1951. год.
 • Др Божа Јовановић, 1951-1952. год.
 • Др Живојин Божовић, 1952-1966. год.
 • Проф. др Војислав Плећаш, 1966-1990. год.
 • Прим. др Бранко Јоксимовић, 1990-2000. год.
 • Проф. др Зоран Иванковић, 2001-2009. год.
 • Проф. др Александар Милошевић, 2009-2013. год.
 • Проф. др Александра Аранђеловић, 2013-2015. год.
 • Проф. др Петар Сворцан 2015-