Za zaposlene

Etički odbor

 

SPISAK  SARADNIKA I NASTAVNIKA PRAKTIČNIH VEŠTINA U KBC ZVEZDARA

Visoka medicinska škola strukovnih studija“Milutim Milanković“

1. Dijana Otašević

2. Jelica Davidović

3. Jelena Micić

4. Milena Janković

5.Aleksandar Martinović

6. Dragana Popović

7. Vukoić Pavle

8. Danijela Stepić

9.Tamara Materić

Visoka medicinska škola strukovnih studija“Sveti Vasilije Ostroški“

1.Radmila Resimić

Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija“Visan“

1.Marina Đorđević

Akademija strukovnih studija Beograd-Odsek Visoka zdravstvena škola

1. Ljubiša Knežević

2.Miljan Ilić

3.Zorana Drndarević

4.Ana Biočanin

5.Marina Pejić

6.Marina Štiegler

Visoka medicinska škola strukovnih studija“Medika“

1.Milena Janković