Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme: pulmološke ambulante je svakog radnog dana od 07:00 do 19:00,a alergološke ambulante od 07:00 do 15:00.

Vreme posete

  1. Respiratorna jedinica i sobe za izolaciju svakog dana od 14:00 do 14:30h samo za jednog posetioca. 
  2. U ostalim bolesničkim sobama poseta je od 14h do 15h, osim subotom i nedeljom kada je od 14h do 16h.

Telefoni dostupni pacijentima:

- stacionar: 011/3810 351, 011/3810 450

- pulmološka ambulanta: 011/3810 289

- alergološka ambulanta: 011/3810 271

- spirometrija: 011/3810 362

- bronhologija: 011/3810 394.

 Informacije o pacijentima koji se leče na odeljenju tokom zabrane poseta zbog npr. pandemije Covid 19 se mogu dobiti na telefon 011/3810 351 od 13:00 do 14:00h.

 

Načelnik odeljenja je Mr sci. med. dr Vesna Dopuđa Pantić, specijalista interne medicine.
Glavni medicinski tehničar odeljenja je Miladin Stanković, VMT.

Kliničko odeljenje za pulmologiju i alergologiju sa imunologijom bavi se ispitivanjem, lečenjem, praćenjem i rehabilitacijom bolesnika sa plućnim, alergijskim i imunski posredovanim oboljenjima. Jedno je od najstarijih odeljenja KBC „Zvezdara“. Služba ima 32 bolesničke postelje u stacionaru i 3 postelje u dnevnoj bolnici. Raspolaže sa savremenom medicinskom opremom za dijagnostiku, praćenje i lečenje bolesnika, kao i kompetentnim medicinskim osobljem.

Organizacionu strukturu Kliničkog odeljenja za pulmologiju i alergologiju sa imunologijom čine: 

Odseka opšte pulmologije 
Šef odseka je Doc dr Nataša Petrović Stanojević
Glavna medicinska sestra: Ivana Rakić

Respiratorna jedinica
VD Šef odseka je dr Danica Ivković
Glavna medicinska sestra: Jasmina Jovanović

Odseka za specijalističko konsultativne preglede (pulmološka i alergološka ambulanta) sa dnevnom bolnicom i Kabinetom za funkcionalnu i invazivnu plućnu dijagnostiku
VD Šef odseka je Mr sci med dr Vesna Dopudja Pantić
Glavna medicinska sestra: Živka Jovanović

  

NASTAVNA I NAUČNA DELATNOST

Kliničko odeljenje učestvuje u nastavno-obrazovnoj i naučno-istraživačkoj aktivnosti u okviru Klinike za interne bolesti.

 

VODIČ ZA PACIJENTA PRILIKOM SPECIJALISTIČKOG PREGLEDA

Specijalistički pregled u ambulanti se zakazuje elektronskim putem preko izabranog lekara u sistemu IZIS i u ambulanti za pulmologiju i u ambulanti za alergologiju.

Uputi bez termina se zakazuju u roku od 30 dana.

Prioritetni uputi se primaju unutar 24 sata od vremena izdavanja.

Na pregled se dolazi sa adekvatnim uputom iz doma zdravlja, zdravstvenom knjižicom, ličnom kartom, osnovnim laboratorijskim nalazima i RTG snimkom pluća kao i prethodnom medicinskom dokumentacijom.

 

VODIČ ZA PACIJENTA PRILIKOM PRIJEMA U BOLNICU

Redovni  prijemi  pacijenata na bolničko lečenje i ispitivanje se obavljaju preko pulmološke i alergološke ambulante posle pregleda nadležnog specijaliste. Bolesnici se primaju sa adekvatnim uputom iz doma zdravlja za bolničko lečenje. Posle pregleda specijaliste i indikovanja potrebnog prijema overava se uput  i zatim otvara Istorija bolesti. Pacijent se smešta u stacionarni deo odeljenja.

 

LEKARI ODELjENjA:

  1. Mr sci. med. dr Vesna Dopuđa Pantić, specijalista interne medicine
  2. Doc. dr sci. med. Nataša Petrović Stanojević, specijalista interne medicine
  3. Dr Mirjana Stanković, specijalista interne medicine
  4. Dr Miljan Ćulafić, specijalista interne medicine
  5. Dr Danica Ivković, specijalista interne medicine
  6. Dr Vladimir Žugić, specijalista interne medicine
  7. Dr Draško Dubljanin, specijalista interne medicine
  8. Dr Andrijana Stevanić, lekar na specijalizaciji iz interne medicine