Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme ambulante: 7 - 19h svakog utorka, svakog trećeg vikenda je hitan prijem 24 sata.

Vreme posete: Svakim danom od 14 do 15h, a vikendom i praznicima od 14 do 16h.

Telefoni dostupni pacije​ntima:

Stacionar: 011/3810-367
Ambulanta: 011/3810-272

e-mail:  ocna.klinika@kbczvezdara.rs

Ovaj kontakt je namenjen isključivo pacijentima koji su upućeni iz Crne Gore,sa Kosova i Metohije kao i iz Republike Srpske. Molimo da u mejlu priložite podatak o dijagnozi,šta se traži i na čije je ime upućen/a pacijent/kinja.

 

Načelnik  Klinike: Prof. Dr Miroslav Stamenković
Glavna sestra: vms Marija Nešković

 

VODIČ ZA PACIJENTA PRILIKOM PRIJEMA

Na prvom spratu Klinike nalaze se prostorije ambulante sa šalterima i ordinacijama, Kabinet za strabizam, Kabinet za kontaktna sočiva, ultrazvučna dijagnostika, prostorije sa optčkom koherentnom tomografijom(OCT), flurosceinskom angiografijom(FA), autofluoroscencijom(FAF), ORB skenom, kompjuterizovanom perimetrijom.

Na drugom spratu nalazi se stacionar i operacioni blok.

Pacijenti koji su za prijem treba da donesu uput za bolničko lečenje i laboratorijske nalaze potrebne za operaciju.

OSNOVNA DELATNOST

Klinika ima operacioni blok,  stacionar sa 35 postelja,  odeljenje za zadnji očni segment, odeljenje za prednji očni segment i odeljenje za polikliničku delatnost.

Obavlja tercijarnu delatnost. Ispituje i leči bolesti sa masovnom patologijom, s jedne strane, kao i retke i komplikovane slučajeve. Od masovne patologije naročito je zastupljena katarakta, dijabetička retinopatija, vaskularna oboljenja retine, bolesti makule,  strabizam, oboljenja kapaka, suznih puteva, orbite, bolesti rožnjače i glaukom.

NASTAVNA I NAUČNA DELATNOST

Klinika je nastavna baza Medicinskog, Stomatološkog i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (bivši Defektološki), Univerziteta u Beogradu.

Najveći broj publikovanih radova je iz domena vaskularne patologije retine, bolesti i hirurgije rožnjače, strabizma i katarakte.

PROCEDURE - USLUGE

 1. Mikroinciziona hirurgija katarakte
  Operacija katrakte ultrazvukom i ugradnja sočiva kroz otvor do 1,8 mm.
 2. DSEK I DALK
  Pored uobičajenog načina presadjivanja rožnjače, kad ima zaveštanog donorskog tkiva, radi se i selektivno presadjivanje endotela (DSEK) i slojeva od epitela do Descemta (DALK)
 3. Vitreoretinalna  hirurgija
  Makularna hirurgija(rupture, epiretinalne membrane), uklanjanje epiretinalnih membrana i krvi iz staklastog tela,operacije odljubljenja (ablacije) mrežnjače,  uklanjanje fragmenata nukleusa i repozicija, fiksacija ili zamena luksiranih implantata iz staklastog tela, ali i iz drugih lokalizacija.
 4. Glaukom
  Sve savremene hirurške intervencije, uključujući ii drenažnu hirurgiju glaukoma
 5. Strabizam
  sve savremene hirurške intervencije u cilju postizanja uslova za normalan razvoj binokularnog vida (operacije slabljenja, jačanja i transpozicije spoljašnjih očnih mišića,  kao i Faden operacije) kod dece sa horizontalnim i vertikalnim strabizmima
 6. Povrede
  Zbrinjavanje povreda iz cele Republike, uključujići i one koje zahtevaju vitrektomiju, keratoplastiku, vadjenje intraokularnih stranih tela, rekonstrukciju na prednjem i zadnjem očnom segmentu.
 7. Hirurgija kapaka, suznih puteva i orbite ( ptoza, retrakcija, ektropion, entropion, operacije tumora kapaka i periokularne regije sa rekonstrukcijom,  rekonstruktivna hirurgija nakon povreda i prethodnih operacija, propiranje, sondiranje, DCR kod dece  i odraslih, enukleacija i evisceracija oka sa ugradnjom orbitalnog implanta, sekundarna ugradnja orbitalnog implanta,  rekonstrukcija ležišta očne proteze).
 8. Medical retina                                                                                                  
  dijagnostika (OCT, FA, autofluoroscencija) i terapija oboljenja zadnjeg očnog segmenta (intravitrealna aplikacija depo preparata i lekova za tretman senilne degeneracije makule, okluzije centralne retinalne vene i dijabetesne retinopatije)                                              
 9. Fotokoagulacija laserom
  Tridesetpetogodišnje iskustvo u fotokoagulaciji masovnih (dijabetička retinopatija) i redjih slučajeva (manji tumori, uglavnom melanom, angiomi fon Hipel, Koatsova bolest itd)

Oftalmolozi:

 1.  Prof. dr Miroslav Stamenković, dr sci med, docent Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 2.  Prof. dr Vesna Jakšić, dr sci med, Prof. Medicinskog fakulteta
 3.  dr Vesna Jovanović, dr sci med, docent Stomatološkog fakulteta
 4.  dr Zoran Žikić, mr sci. med.
 5.  dr Petar Marković
 6.  Prim. dr Lidija Magarašević
 7.  dr Nebojša Nikitović
 8.  dr Biljana Trajković
 9.  dr Ivana Todorović
 10.  dr Biljana Vukadinović-Pajović
 11.  dr Tina Mraković
 12.  dr Svetlana Šukalo, mr sci. med.
 13.  dr Milica Pajović
 14.  dr Aleksandra Bajić
 15.  dr Aleksandar Jevtić
 16.  dr Darinka Timotijević, lekar na specijalizaciji
 17.  dr Svetlana Mićunović, lekar na specijalizaciji
 18.  dr Nina Jakovljević, lekar na specijalizaciji

Defektolozi:

 1. Vesna Zinaić
 2. Ivana Lojen
 3. Renata Sladoje

Kadrovska struktura zaposlenih: Lekari 15;Lekari na specijalizaciji 3 ; Sestre 28; Defektolozi 3; Ostali 11.