Za zaposlene

Etički odbor

Direktor: Prof. dr Aleksandar Karamarković

Glavna sestra: vms Marica Bogdanović

Sekretar Klinike: Mirjana Đorić