Za zaposlene

Etički odbor

Plan javnih nabavki Kliničko-bolničkog centra "Zvezdara" za 2024. godinu nalazi se na sledećem linku:

   PLAN JN ZA 2024.god. SA DRUGOM IZMENOM I DOPUNOM

   PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU SA PRVOM IZMENOM I DOPUNOM

  PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU

 

INTERNI AKT - Pravilnik o bližem uredjivanju postupka javne nabavke u KBC “Zvezdara”:

 Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u KBC “Zvezdara” (u skladu sa ZJN službeni glasnik RS” br. 19/91 i 92/23)

 

Zakonom o Javnim nabavkama utvrđeni su način i postupak nabavke dobara, usluga, radova, u slučaju kada je naručilac KBC Zvezdara a u cilju sprovođenja zakona, formirana je služba za Javne nabavke koja sprovodi navedene postupke.