Za zaposlene

Etički odbor

Plan javnih nabavki Kliničko-bolničkog centra "Zvezdara" za 2022. godinu nalazi se na sledećem linku:

 

 Plan JN  2022.g sa ČETVRTOM usvojenom izmenom i dopunom

 

INTERNI AKT - Pravilnik o bližem uredjivanju postupka javne nabavke u KBC “Zvezdara”:

INTERNI AKT Sl.glasnik RS 91 19

 

Zakonom o Javnim nabavkama utvrđeni su način i postupak nabavke dobara, usluga, radova, u slučaju kada je naručilac KBC Zvezdara a u cilju sprovođenja zakona, formirana je služba za Javne nabavke koja sprovodi navedene postupke.