Za zaposlene

Etički odbor

Plan javnih nabavki Kliničko-bolničkog centra "Zvezdara" za 2022. godinu nalazi se na sledećem linku:

  Plan JN za 2023 godinu sa DRUGOM izmenom 

 

INTERNI AKT - Pravilnik o bližem uredjivanju postupka javne nabavke u KBC “Zvezdara”:

 Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u KBC “Zvezdara”, Sep. 2022.g

 

Zakonom o Javnim nabavkama utvrđeni su način i postupak nabavke dobara, usluga, radova, u slučaju kada je naručilac KBC Zvezdara a u cilju sprovođenja zakona, formirana je služba za Javne nabavke koja sprovodi navedene postupke.