Za zaposlene

Etički odbor

INFORMATOR ZA RODITELjE

Preoperativna priprema za dečije ORL procedure

Ukoliko Vaše dete treba da bude operisano, sigurno imate dosta pitanja, od kojih je jedan deo u vezi sa anestezijom. U ovom informatoru smo se potrudili da odgovorimo na većinu najčešćih pitanja, mada se uvek za sve nepoznanice i dodatna pitanja možete obratiti anesteziologu pri preoperativnom pregledu.

O Vašem detetu će, tokom boravka u bolnici, brinuti čitav tim lekara i sestara, ali morate biti svesni da ste i Vi, kao roditelj, jednako važan deo ovog tima, posebno što se tiče psihološke pripreme deteta pred operaciju. Predškolcima bi trebalo nekoliko dana pre operacije objasniti zašto idu u bolnicu, sa strpljivim i smirenim objašnjavanjem prilagođenim uzrastu i stepenu razumevanja deteta, i uliti im sigurnost da ćete Vi biti sve vreme tu, u njegovoj blizini. Deci školskog uzrasta treba ranije reći, bar dve sedmice pre operacije, i dati im vremena da razumeju i pitaju sve što im nije jasno. Što je dete starije, strahovi se više preusmeravaju sa straha od odvojenosti od roditelja na strah od same operacije i realnu ugroženost organizma. Tinejdžere i adolescente treba uključiti u donošenje odluka u vezi operacije.

Najvažniji momenat je pravilna procena kada je najbolje vreme za operaciju Vašeg deteta, koju pravi ORL hirurg pri ambulantnom pregledu.

Sledeći korak je preoperativna priprema, u kojoj zajednički učestvuju pedijatar Vašeg deteta i anesteziolog.

Pre prijema u bolnicu je neophodno pribaviti sledeća dokumenta:

  1. Bolnički uput od Vašeg pedijatra iz nadležnog Doma zdravlja
  2. Pedijatrijski pregled sa izveštajem i popunjenim obrascem koji ćete dobiti od Vašeg ORL lekara u ambulanti.
  3. Osnovne laboratorijske analize (kompletna krvna slika, vreme krvarenja i vreme koagulacije, krvna grupa, analizu urina i bris ždrela)
  4. Ako pedijatar odredi dodatne laboratorijske analize ili preglede, uraditi ih i dostaviti traženu dokumentaciju.
  5. Ukoliko dete ima neke prateće bolesti, ako je bolnički lečeno, operisano, ili prima neku redovnu terapiju, potrebno je pripremiti i poneti i tu dokumentaciju.

Pre operacije ćete imati prvi susret sa anesteziologom, na kome će dete biti pregledano, pogledana medicinska dokumentacija, a Vi imati priliku za dodatna pitanja. Veoma je bitno da nas informišete ukoliko je dete u prethodnih mesec do dva imalo virusnu ili bakterijsku infekciju, sa ili bez povišene temperature, a naročito infekciju respiratornih, tj. disajnih puteva. Ukoliko jeste, postoji mogućnost odlaganja operacije na par dana, čak i nekoliko sedmica, zavisno od procene anesteziologa kao i trajanju i težini infekcije. Bitno je da shvatite, da odlaganje operacije, ukoliko do toga dođe, predstavlja preventivnu meru zbog sprečavanja neželjenih događaja i komplikacija u toku operacije, ili neposredno nakon nje. Bezbednost Vašeg deteta, našeg malog pacijenta, je na prvom mestu i naš zajednički cilj.

Nemojte se iznenaditi dodatnim pitanjima anesteziologa o rastu i razvoju Vašeg deteta. Mi moramo pre operacije da se što bolje upoznamo sa našim malim pacijentima, da bismo adekvatno brinuli o njima u toku anestezije i operacije.

Veče pre operacije je dozvoljen unos hrane i tečnosti na uobičajen način. Vaše dete ne sme unositi čvrstu hranu šest sati pre, majčino mleko četiri sata, a vodu i bistre tečnosti (čaj) dva sata pre planirane operacije.

To znači da ujutro, na dan operacije, dete ne sme da jede ili pije, sem ako Vam anesteziolog drukčije ne kaže. To je posebno bitno da bi se sprečile komplikacije nastale mogućim  izlivanjem želudačnog sadržaja u osetljive disajne puteve pri uvodu ili buđenju iz anestezije. Deci takođe ne treba davati žvake, bombone i sl. na dan operacije, jer podstiču lučenje želudačne kiseline.

Detetu se pre operacije daje lek za umirenje u obliku sirupa. To će mu pomoći da se opusti, primiri, čak i zadrema.

Neposredno nakon operacije ili intervencije, deca su još uvek uspavana, pospana, dezorijentisana, razdražljiva ili plaču. To stanje može biti uznemirujuće za roditelje, ali je najvažnije da tada ostanete smireni i pribrani i da shvatite da je takvo ponašanje uobičajeno i očekivano, i da neće dugo trajati. Iskoristite to što najbolje poznajete svoje dete, i pokušajte da ga smirite zagrljajem, pričom, ili njemu poznatim umirujućim stvarima.

Par sati nakon operacije, dete će dobiti da pije i jede.

Daćemo sve od sebe da olakšamo taj, za Vas tako stresan momenat, i da boravak u bolnici prođe sa što manje traume za Vas a posebno za našeg malog pacijenta.

SREĆNO!