Za zaposlene

Etički odbor

Adresa:  Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme:

Stacionar 00-24h
Centar za hemodijalizu 06-22h
Ambulanta 07-19h

Vreme posete: 

Radnim danima od 14:00-15:00h
Vikendom      od  14:00-16:00h
(Trenutno posete nisu dozvoljenje)

Telefon dostupan pacijentima:

Stacionar: 011/3810-398
Ambulatno zakazivanje: 011/3810-403, 011/3810-435

e-mail: zvezdara_nefro@yahoo.com

Načelnik KO: Prof. dr  Radomir Naumović
Glavni medicinski tehničar KO: SMT Miljan Ilić
Administrativni radnik: Marija Jovanović

Kliničko odeljenje za nefrologiju i metaboličke poremećaje sa dijalizom “Prof. dr Vasilije Jovanović” osnovano je 1958. godine. U svom delokrugu rada bavi se stacionarnim i lečenjem putem dnevne bolnice bubrežnih bolesti. Na KO obavljaju se biopsije bubrega, pripreme bolesnika za peritoneumsku i hemodijalizu, rešavaju se hronične komplikacije dijalize. Potom rešavaju se komplikacije iz drugih nefroloških i dijaliznih centara prema zakazivanju, kao i priprema bolesnika za transplantaciju bubrega i priprema davaoca bubrega. Takođe se  kontinuirano obavlja nastavno-obrazovni i naučno-istraživačkim rad. 

Ambulantno praćenje i lečenje hroničnih bubrežnih bolesnika, odvija se u dve smene. Centar za dijalize - omogućava lečenje bolesnika koji su sa teritorije grada Beograda, a prevashodno sa mestom stanovanja opština regionalne pripadnosti, bolničkom hemodijalizom, bolničkom peritoneumskom dijalizom, obukom i kontrolama bolesnika na kućnoj hemodijalizi, kao obukom i kontrolama bolesnikea na kućnoj peritoneumskoj dijalizi. 

KO za nefrologiju i metaboličke poremećaje sa dijalizom prepoznatljivo je po Školi dijalize za medicinske sestre i lekare.  Ovo je jedinstvena škola koja koja omogućava sticanje teorijskog i  praktičnog znanja  u oblasti hemo i peritoneumske dijalize. Predavači i nastavnici praktičnih veština su eminentni profesori, lekari i medicinske sestre-tehničari eksperti iz oblasti nefrologije, dijalize i transplantacije. Edukacija se završava polaganjem ispita (pismeni, praktični i teorijski deo).

Na KO zaposleno je ukupno 131 radnika: 18 lekara, 94 medicinskih sestara, 18 pomoćnog osoblja, 1 administrativni radnik. Od tog broja 6 lekara su i nastavnici Medicinskog fakulteta, 1 redovni profesor, 5 asisetenata, a  od toga su dva u izboru za Docenta Univerziteta. 

KO  raspolaže sa 42 postelje u stacionaru, i 45 postelja u Centru za hemodijalizu gde se svakodnevno obavaljaju hemodijalize (u tri smene).

Kliničko odeljenje za nefrologiju i metaboličke poremćaje sa dijalizom sastoji se iz sedam odseka i to: 

 1. Odsek Kliničke nefrologije
  Šef odseka: Klinički asisten dr sci. med.  Petar Đurić
  Glavna sestra odseka: ms Časlavka Janković Denčić
 2. Odsek intezivne nege
  Šef odseka: Klinički asistent dr sci. med. Tatjana Damjanović
  Glavna sestra odseka: ms Zlatica Cvijanović
 3. Odsek za peritoneumsku dijalizu
  Šef odseka: Klinički asistent spec. dr med. Ana Bulatović
  Glavna sestra odseka: ms Anica Prlinčević
 4. Odsek za bolničku hemodijalizu
  Šef odseka: Prim. dr sci. med. Snežana Pešić
  Glavna sestra odseka: ms Divana Milivojević
 5. Odsek za kućnu hemodijalizu
  Šef odseka: Prim. dr Živka Đurić
  Glavna sestra odseka: VMS Branka Marković
 6. Odsek za invazivnu i neinvazivnu dijagnostiku
  Šef odseka: Klinički asistent dr sci. med. Aleksandar Janković
  Glavna sestra odseka: VMS Jelena Stanković
 7. Odsek za specijalističko-konsultativne preglede sa dnevnom bolnicom
  Šef odseka: Spec. dr Vesna Maslarević Radović
  Glavna sestra odseka: ms Ljiljana Savić