Za zaposlene

Etički odbor

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Spisak nastavnog osoblja Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Katedre za Internu medicinu, iz KBC Zvezdara

Prof. dr Teodora Beljić Živković

Prof. dr Petar Svorcan

Prof. dr Nebojša Despotović

Prof. dr Predrag Erceg

Prof. dr Nataša Marković Nikolić

Prof. dr Vesna Jakšić

Prof. dr Radomir Naumović

Doc. dr Tatjana Damjanović

Doc. dr Srđan Marković

Doc.dr Gordana Mihajlović

Doc.dr Miljanka Vuksanović

Ass dr Jelena Bjedov

Ass dr Aleksandar Janković

Ass dr Milica Marijanović Petković

Ass dr Ana Bulatović

Ass dr Petar Đurić

Spisak nastavnog osoblja Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Katedre za Hirurgiju sa anesteziologijom, iz KBC Zvezdara

Prof. dr Aleksandar Karamarković

Doc. dr Ljiljana Milić

Ass. dr Igor Krdžić

Ass. dr Marko Kenić

Ass. dr Vladica Ćuk

Ass.dr Jovan Juloski

Spisak nastavnog osoblja Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, iz KBC Zvezdara

Predmet Hirurgija

Prof. dr Bojan Kovačević  

Doc. dr Zvezdan Stefanović

Ass. dr Radislav Ašćerić

Predmet Interna medicina

Prof. dr Milan D. Brajović

Doc. dr Nataša Petrović Stanojević

Doc. dr Marina Anđelić

Ass. dr Aleksandar Davidović

Predmet Oftalmologija

Doc. dr sci Vesna Jovanović

Predmet ORL

Prof. dr Rade Kosanović

Doc. dr Snežana Sanković Babić

 

Profesori Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, iz KBC Zvezdara

Prof. dr Miroslav Stamenković

 

Profesori Farmaceutskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, iz KBC Zvezdara