Za zaposlene

Etički odbor

SLUŽBA ZA ANESTEZIOLOGIJU SA REANIMATOLOGIJOM I INTENZIVNOM TERAPIJOM

ANESTEZIJA U POROĐAJU

Porođaj svake žene je jedinstveno iskustvo. Jačina bola koji ćete osetiti u toku porođaja zavisi od vaše tolerancije za bol, snage kontrakcija materice i vašeg prethodnog iskustva (ako ste ga imali) u toku porođaja. Odluku o načinu na koji će se smanjiti ili otkloniti bol donosi anesteziolog u dogovoru sa porodiljom. Danas je moguće ponuditi nekoliko različitih metoda za ugodniji porođaj.

Intravenska analgezija: izvodi se lekovima koji se daju preko vene i dovode do ublažavanja bola.

Metode regionalne anestezije: primenom odgovarajućih tehnika otklanja se bol u određenom delu tela (epiduralna, spinalna ili epiduralno spinalna tehnika)

 

Veoma je bitno kada počne porođaj da ništa ne jedete i ne pijete, bez obzira kakav je plan za tok porođaja. Pre ulaska u porodilište potrebno je da skinete sav nakit koji imate na telu.

 

Šta je "epidural"?

Epiduralna anestezija je metoda regionalne anestezije koja blokira bolne nadražaje u odredjenom delu tela. Cilj epiduralne tehnike je ublaziti bol tj. izazvati analgeziju a da pri tome ne dovede do potpunog gubitka osećaja i mišićne slabosti u tom regionu. Lekove koje primenjujemo za epiduralnu anesteziju su: lokalni anestetici  i  analgetici.

Kako se daje "epidural"?

Pre započinjanja procedure potrebno je plasirati kanilu u neku od perifernih vena na ruci. Nakon toga će biti uključene infuzione tečnosti. Zatim će vas anesteziolog zamoliti da sednete ili legnete na bok, u ovom položaju ostajete dok se ne završi cela procedura. Anesteziolog će prvo očistiti jedan deo kože leđa antiseptičnim rastvorom, a zatim ćete dobiti injekciju lokalnog anestetika na mestu gde će biti ubod kako ne biste osetili bol prilikom plasiranja epiduralne igle. Kada se igla nađe u epiduralnom prostoru kroz iglu se uvede epiduralni kateter, igla se izvlači napolje a kateter se uz pomoć flastera fiksira za leđa. Kateter služi za aplikaciju lekova. Lekovi se mogu davati pojedinačnim bolusima u određenim vremenskim intervalima ili uz pomoć infuzione pumpe kontinuirano.

Posle davanja leka možete osetiti privremenu utrnulost, slabost u nogama ili osećaj težine u nogama. Epiduralni blok neće u potpunosti eliminisati osećaj u vašem donjem delu tela. Možete biti svesni vaših kontrakcija, osećaćete ih kao pritisak. Vaš anesteziolog će adekvatnim doziranjem lekova tokom porođaja prilagođavati stepen utrnulosti i analgeziju kako biste imali najveći mogući stepen komfora.

 

        

Šta je prednost epiduralne analgezije?

* Smanjuje nelagodnost tokom porođaja i povećava zadovoljstvo nakon porođaja.

* Ukoliko se porođaj produži, omogućava vam da se odmorite i da imate dovoljno snage da aktivno učestvujete u porođaju. Takođe da date svoj maksimum u fazi ekspulzije ploda.

* Bolja je saradljivost i aktivnost porodilje

* Ukoliko je porođaj potrebno završiti carskim rezom, epiduralna analgezija može biti produbljena dodavanjem većih doza lekova i prevesti se u epiduralnu anesteziju, koji će omogućiti da budete budni i bez bola dok čekate vašu bebu.

* Epiduralna analgezija će vam omogućiti odmor, opuštanje, fokusiranje. Bićete aktivni učesnik tokom porođaja.

Najčešće komplikacije tehnike epiduralne analgezije

Obzirom da je tehnika epiduralne anestezije slepa metoda, što znači da nije moguće vizuelno pratiti poziciju katetera u epiduralnom prostoru ona sa sobom nosi i određeni procenat komplikacija.

- Hipotenzija ili pad krvnog pritiska je najčešća komplikacija nakon regionalne anestezije.

- Postduralna punkcijska glavobolja nastaje nakon akcidentalne punkcije dure iglom tokom izvođenja tehnike epidurala. Simptomi glavobolje prolaze za nekoliko dana, a traju maksimalno do 7 dana od izvođenja procedure.

- Bol u leđima koji se može javiti posle porođaja je posledica prolaska epiduralne igle. Bol spontano nestaje nakon nekoliko dana.

- Ozbiljne komplikacije su retke. Moze doći do oštećenja nerava koji će imati za posledicu utrnulost i mišićnu slabost jednog dela tela. Obično ovi simptomi prolaze uz simptomatsku terapiju nakon nekoliko dana ili nedelja. Trajna oštećenja nerava se izuzetno rektko javljaju. Posledice mogu biti trajna oduzetost jedne ili obe noge, nemogućnost zadržavanja mokraće.

Najčesća pitanja o „Epiduralu“

1.Da li boli postavljanje epiduralnog katetera?

- epiduralni kateter se postavlja nakon davanja lokalne anestezije na mestu uboda. Osećaj u toku plasiranja katetera se opisuje kao osećaj nelagode, osećaj pritiska i osećaj trnjeja u predelu leđa.

2.Kada je optimalno vreme za epidural?

- obično se epiduralni kateter postavlja i započinje sa analgezijom kada je grlić otvoren 4 do 5 centimetara i vi ste u aktivnom porođaju.

3.Kada ću osetiti efekte epidurala?

- nervi koji inervišu vašu matericu će biti izblokirani nekoliko minuta nakon početne doze. Posle 10 do 20 minuta bi trebalo da ostetite pun efekat.

4.Da li se u toku porođaja plasira urinarni kateter?

- ako porođaj traje duže od nekolio sati biće potrebno plasiranje urinarnog katetera. Nakon porođaja kateter se uklanja.

5. Da li epidural skraćuje porođajno vreme?

- prednost epidurala je da pacijentkinja ne oseća bolove, a druga velika prednost je skraćenje vremena trajanja porođaja odnosno ubrzavanje faze dilatacije (otvaranja), čime se skraćuje samo vreme trajanja porođaja.

6. Može li skraćen porođajni tok na neki način da naškodi mami ili bebi?

- ako porođaj kraće traje, trauma bebe zbog prolaska kroz porođajni kanal je manja tako da su deca rođena uz pomoć epidurala značajno manje namučena tokom porođaja.

7.Da li epidural uvek "radi"?

- u najvećem broju slučajeva epiduralna analgezija efikasno ublažava bol tokom porođaja. Kod nekih porodilja stepen analgezije može biti ne adekvatan ili mogu osećati jači bol u samo jednoj polovini tela.

8.Kada se epidural ne moze koristiti?

- Epiduralna analgezija ne može biti opcija za ublazavanje bola tokom porođaja u situacijama kada porodilje imaju:

* imaju poremećen koagulacioni status

* imaju snižen broj trombocita

* krvare ili su u šoku

* imaju infekciju na ili u blizini mesta uboda

* imaju tetovažu na mestu uboda

* anesteziolog ne može da indentifikuje epiduralni prostor. Najčešći razlozi: gojaznost, kriva kičma, ne saradljiva porodilja.

 

Porođaj u epiduralu je konforna tehnika kako za pacijentkinje tako i za ceo medicinski tim, najveći procenat žena ima pozitivna iskustva u vezi sa ovom vrstom anestezije.

Želimo Vam puno sreće u porođaju, a mi ćemo vam pomoći da on bude BEZBOLAN.