Za zaposlene

Etički odbor

KBC Zvezdara je akreditovan od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije na maksimalnih  sedam  godina sa najvišom ocenom 97,75% usklađenosti sa akreditacijskim standardima u Republici Srbiji.

Ciljevi akreditacije podrazumevaju unapređenje kvaliteta, bezbednost pacijenta, obezbeđivanje delotvornog i isplativog pružanja zdravstvenih usluga, stvaranje jednakih ili približnih uslova za pružanje zdravstvenih usluga u celom sistemu zdravstvene zaštite, uspostavljanje poverenja korisnika u sistem zdravstvene zaštite i unapređenje menadžmenta u zdravstvu.

"Akreditacija za pacijente znači poboljšan ali i kontinuiran kvalitet zdravstvene zaštite", ističe VD direktora Prof. dr Petar Svorcan,  „dok ustanova mora da ispoštuje sve nacionalne standarde koje primenjuje Agencija u ocenjivanju rada zdravstvenih ustanova. Radili smo timski i zaista sam prezadovoljan rezultatima koji su pokazali da poštujući procedure i uz proveru kvaliteta rada možemo unaprediti usluge koje pružamo našim pacijentima i spremno dočeti izazove koji se javljaju u kliničkom radu.”

KBC Zvezdara je prvi put akreditovan 2014. na tri godine, i u 2017. je započeo proces reakreditacije. Šesnaest timova, kako kliničkih grana tako i nekliničkih je implementiralo najviše setove standarda koje poštuje u svakodnevnom radu. Spoljašnji ocenjivači Agencije su u četvorodnevnoj poseti KBC-u doneli zaključak da u svi kriterijumu ispoštovani i dodelili KBC-u najviši akreditacioni status.

KBC Zvezdara je na osnovu konačne ocene (97,75%) pokazala najviši stepen usklađenosti procedura i kvaliteta usluga koje se pružaju pacijentima. Prilikom uručenja sertifikata predstavnici Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije su kao poseban uspeh istakli to što je KBC Zvezdara najbolje ocenjena zdravstvena ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Srbiji.