Za zaposlene

Etički odbor

Prostor i radno vreme:

Služba za radiološku dijagnostiku funkcioniše na četiri lokacije:

  • Klinika za Hirurgiju - visoko prizemlje, Ul. Dimitrija Tucovića 161,

radno vreme:  07-07h (24h) prijemnim danima

                          07-19h neprijemnim danima

  • Klinika za Interne bolesti - prizemlje, Ul. Dimitrija Tucovića 161

radno vreme 07-13h

  • Zgrada KBC Zvezdara u Preševskoj - prizemlje, Ul. Preševska br.31

radno vreme 07-13h

  • Bolnica za pedijatriju „Olga Dedjer“, Ul. Mije Kovačevića br.13

radno vreme 07-13h

Kontakt:

telefon za informacije: 011/3810-279

e-mail: tamara.vucinic@kbczvezdara.rs

 

Načelnik Službe za radiološku dijagnostiku: Dr Tamara Vučinić, spec. radiologije

VD Glavni tehničar Službe za radiološku dijagnostiku: Dragana Popović Dekić, viši radiološki tehničar

 

Služba za radiološku dijagnostiku vrši dijagnostičke radiološke preglede i interventno radiološke terapijske intervencije. Godišnje, u proseku,  41 zaposleni u Službi obave oko 50000 različitih pregleda. U službi se obavlja i obrazovna delatnost kao nastavna baza za specijalizante radiologije i interne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu,  studente Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Zemunu i Visoke zdravstvene škole strukovnih studija Milutin Milanković.

Služba za radiološku dijagnostiku u svom sastavu ima jedinice nižeg nivoa organizovanja:

  • Odeljenje klasične radiologije

načelnik  Prim. dr Milan Pantelić, spec. radiologije, subspec. interventne radiologije

tehničar : Jelena Delić, viši radiološki tehničar

Radiografski i radioskopski pregledi  organa grudnog koša, digestivnog trakta i urotrakta.

Odeljenje klasične radiologije ima jedinice nižeg nivoa organizovanja:

  • Odsek za ultrazvučnu dijagnostiku

šef dr Lidija Milovanović, spec. radiologije

tehničar : Mirsada Agović, viši radiološki tehničar

ehotomografski pregledi abdomena, male karlice, vrata, mekih tkiva, dopler sonografski pregledi krvnih sudova.

  • Kabinet za interventnu radiologiju

šef Prim. dr Milan Pantelić, spec. radiologije, subspec. interventne radiologije

tehničar: Violeta Nestorović, radiološki tehničar

angiografija krvnih sudova različitih regija,  perkutana transluminalna angioplastika bez i sa ugradnjom stenta u arterije donjih ekstremiteta,  perkutana transhepatična bilijarna drenaža, drenaže tečnih kolekcija u abdomenu.

  • Kabinet za bolesti dojke

šef dr Tamara Vučinić, spec. radiologije

tehničar: Marijana Brkić, viši radiološki tehničar

mamografski i ehotomografski preglede dojki, klinički pregled i biopsija dojke.

  • Odeljenje za kompjuterizovanu tomografiju (CT/skener)

načelnik dr Nataša Radujković, spec. radiologije

tehničar: Ksenija Ivanović- Kojić, viši radiološki tehničar

Odeljenje raspolaže 16-slajsnim General Electric skenerom Bright speed na kome se rade CT pregledi glave, vrata, grudnog koša, abdomena, male karlice, gornjih i donjih ekstremiteta, kao  CT angiografije. Služba je opremljena modernim radnim stanicama za postprocesing.