Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Preševska 31, Beograd

Radno vreme: od 7 do 14č.

Telefon dostupan pacijentima: 011/3810- 691

e-mail: kbczpatologija@yahoo.com

Rukovodilac službe:  Dr Nataša Đurđević, specijalista patološke anatomije,specijalista uže specijalizacije medicinske citologije

Glavni tehničar službe: Sandra  Raković - visoki strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog

Služba za patološko-anatomsku dijagnostiku  je osnovana 1971. godine  kao Odeljenje za patologiju. Načelnik je bio prof. Andrija Paljm, a glavni tehničar Službe Stojković Ljubica. U Službi za patologiju su radili i njom rukovodili priznati stručnjaci iz ove oblasti: doc. dr Petar Bojić , doc. dr Slobodan Bojović i prim. dr sci med. Svetlana Milutinović-Đurić i glavni tehničar Službe Miroljub Rajković. Od osnivanja pa do danas broj biopsija je  sa 1500 porastao na 13000  godišnje.

Služba ima u svom sastavu jedinice nižeg nivoa organizovanja i to:

  • Odsek  za  autopsijske analize - koje obavlja obdukciju umrlih pacijenata, histološke i histohemijske analize materijala uzetog na obdukcijama, daje zaključke anatomsko-patološke epikrize sa analizom oboljenja, zaključke o toku bolesti, rezultata terapije i komplikacija, koje su se razvile u toku bolesti, obavlja tehnološke analize i daje pregled oboljenja  pojedinih bolesti i uzroke smrti bolesnika lečenih u ustanovi.
  • Odsek  za histološke, histohemijske i citomorfološke analize - koje obavlja mikroskopske analize biopsijskih materijala uzetih na medicinskim jedinicama ustanove, primenjujući histohemijske,  specijalne histološke i imunohistohemijske metode obrade materijala. Vrši pregled „EX TEMPORE“  za potrebe hirurških medicinskih jedinica.

Služba raspolaže savremenom opremom: šest  mikroskopa (Laica i Olympus), automatski tkivni procesor Laica, aparat za kalupljenje Laica sa hladnom pločom (2kom.), poluautomatski mikrotom Laica (2kom), Automatski bojač Laica ,kriotom Laica, Stanica za podelu materijala Bioptica i ostala  prateća oprema u vidu kompjutera, štampača i  ostalog inventara.

Služba za patologiju od 2010 god. ima savremenu arhivu bioptičkog materijala i čuva je trajno.

Osoblje:


Mr sci.med.drAleksandra Paunović Marković - specijalista patološke anatomije, šef   Odseka  za histološke, histohemijske i citomorfološke analize


Prim.Dr Marija Milić Perović - specijalista patološke  anatomije i ,specijalista uže specijalizacije medicinske citologije šef  Odseka za  autopsijske analize

 

dr Velin Istatkov - specijalista patološke anatomije

dr Svetlana Lazarević-specijalista patološke anatomije

dr Jelena Kuzmanović - specijalista patološke anatomije


Jelena Daković- ,glavni tehničar  Odseka  za histološke, histohemijske i citomorfološke analize-  visoki strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog

Žaklina Nikolić- glavni tehničar  Odseka za autopsijske analize

Teodora Maslać- visoki strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog
Milica Pejčinović-laboratorijski tehničar-Dragana Đenić(zamena za
porodilju)
Gordana Lukovac-laboratorijski tehničar

Miloš Popov- laboratorijski tehničar

Mihajlo Savić-laboratorijski tehničar

Vladan Gajić- pomoćnik obducenta

Gordana Krstić- pomoćni radnik