Za zaposlene

Etički odbor

II sastanak „IBD Preceptorship“ održan u KBC Zvezdara

II sastanak „IBD Preceptorship“ održan u KBC Zvezdara

31. 01. 2022.

Dana 28. januara 2022. tradicionalno je održan drugi po redu „IBD Preceptorship“ sastanak u organizaciji KBC Zvezdara i kompanije Takeda.

Gastroenterolozi iz jedanaest sekundarnih centara u Srbiji i Univerzitetskog kliničkog centra „Majka Tereza“ iz Severne Makedonije imali su priliku da čuju kakvi su protokoli lečenja, koje su trenutno dostupne terapijske opcije kao i da vide uživo prenos iz endoskopske sale gde su sprovedene četiri kontrolne endoskopije pacijenata koji se u KBC Zvezdara leče konzervativnom i inovativnom terapijom u različitim stadijumima bolesti. Takođe je predstavljena uloga hirurga u multidisciplinarnom IBD timu i odgovoreno je na pitanje kada je u praksi pravi trenutak za hirurgiju.

„Cilj sastanka je na prvom mestu bio širenje svesti o važnosti pravovremenog lečenja pacijenata sa inflamatornim bolestima creva kao i značaja dijagnostičkih procedura u samom prepoznavanju bolesti i njenom adekvatnom praćenju. Kroz brojne prikaze pacijenata iz kliničke prakse istaknuta je važnost individualnog pristupa i multidisciplinarnog tima u lečenju ove bolesti. Pored edukativnog karaktera ovaj sastanak imao je za svrhu i unapređenje komunikacije i umrežavanja sekundarnih centara u Srbiji i Referentnog IBD centra kakav postoji u našoj ustanovi“.- istakao je Prof.dr Petar Svorcan koji je pozdravio sve prisutne na početku sastanka.

Pored IBD tima iz KBC Zvezdara, reč su imali i prof dr Ivana Milošević, infektolog UKCS i doc dr Predrag Ostojić sa Instituta za reumatologiju koji su upoznali slušaoce sa najvažnijim komorbiditetima i ekstraintestinalnim manifestacijama ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti.