За запослене

Етички одбор

Служба за ургентну медицину првобитно је основана 1973. године у оквиру Радне јединице заједничких слузби, као одељење хитних пријема. КБЦ „Звездара“ од 1984. године послује као Радна организација и у њеном саставу исте године започиње формирање Клиничког одељења ургентни центар као саставни део поликлиничке и субспецијалистичке слузбе. 1996. године формиран је Клинички институт за ургентну медицину, а 1998. године основан је Центар за ургентну медицну у оквиру заједничких слузби. Служба за ургентну медицину формирана је 2007. године као самостална организациона јединица, која као таква функционише до данас.

Основна делатност

Служба за ургентну медицину је организациона јединица која обавља свакодневни, непрекидни пријем, тријажу и збрињавање  ургентних интернистичких и хируршких стања.

У свом саставу има организационе јединице нижег нивоа организовања и то:

 • Одељење ургентне интерне медицине
 • Одељење ургентне хирургије

Одељење за ургентну хириргију обавља пријем и тријажу, амбулантно збрињавање, дијагностику, опсервацију, хитне хируршке операције, ургентних хируршких, ортопедских и уролошких стања.

Одељење за ургентну интерну медицину обавља пријем и тријажу, амбулантни преглед, дијагностику и опсервацију хитних интернистичких стања (кардиологија, гастроентерологија, пулмологија, ендокринологија, хематологија, геријатрија).

Водич за пацијенте:

Служба за ургентну медицину ради 24h.
За пријем и збрињавање хитних хируршких и интернистичких стања није потребан упут лекара опште праксе или специјалисте. Пацијенте прихвата пријемно тријажна служба на улазу.

Пријем пацијената се обавља по степену хитности, а не по времену доласка.
Моле се пацијенти да у случају повећаног обима посла имају разумевање уколико време чекања на преглед не буде у прописаном временском интервалу.

Уколико је могуће, са собом понети претходну медицинску документацију, личну карту и здравствену књижицу.

Број телефона Службе за пацијенте: 011/3810-425

Кадровска структура запослених:

Укупно је запослено 12 лекара ,67 медицинских сестара и техничара,  и  10 спремача.

Начелник Службе за пријем и збрињавање хитних стања : Асс Др Радислав Ашћерич, хирург
Начелник одељења ургентне интерне медицине: Др Дарко Вучељић, интерниста
Главна сестра – техничар Службе за пријем и збрињавање хитних стања: ВМТ Јован Маринков
Главна сестра хитног интернистичког пријема: Бојана Павловић, вмс
Главна сестра хитног хируршког пријема: Којић Снежана, мс
 
Лекари у Служби за ургентну медицину:

 1. Др Гордана Глигоријевић мр сци. интерниста ( на субспецијализацији- кардиологија)
 2. Др Никица Мирковић, интерниста
 3. Др Драгана Јанковић, интерниста ( на субспецијализацији- кардиологија)
 4. Др Дарко Вучељић, интерниста ( на субспецијализацији- кардиологија)
 5. Др Ивана Лазаревић, интерниста ( на субспецијализацији- кардиологија)
 6. Др Зоран Нинић, специјалиста интерне медицине
 7. Др Ана Даниловић, лекар интерниста
 8. Др Фабиола Гасперини, лекар интерниста
 9. Др Јелена Шуштран, лекар на специјализацији
 10. Др Јасмина Медаковић, лекар на специјализацији
 11. Др Соња Пантовић,интерниста
 12. Др Александар Ђурић,клинички лекар