Za zaposlene

Etički odbor

Kliničko odeljenje ortopedije sa traumatologijom

Radno vreme ambulanti:
Pre podne od 7h-14h

Vreme poseta na stacionaru:
Sredom od 14:00-14.30č uz poštovanje protivepidemijskih mera i prisustvo jednog posetioca.
Tel.odeljenja-stacionar: 011/3810-359
svakog dana posle 10č

Tel. Ambulante 011/3810-370 svakog dana od 8-13.30č

Načelnik KO ortopedije sa traumatologijom : Dr Vladimir Gordić
Glavna sestra  KO ortopedije sa traumatologijom:
VMS Svetlana Stanisavljević
Glavna sestra odseka za traumatologiju sa intenzivnom negom: VMS Milena Milovanović

Stručni tim, zaposleni specijalisti ortopedije sa traumatologijom :

Dr Gordić Vladimir, Načelnik KO ortopedije sa traumatologijom
Prim. Dr Nenad Marković, šef  ambulantno-polikliničke službe
Dr Ranković Vesna, šef  odseka za ortopediju
Dr Vukmirović Željko, šef odseka za traumatologiju sa intenzivnom negom
Prim. Dr sci. med. Dr Mikić Nadan
Dr Ladan Mario- lekar na specijalizaciji
Dr Marjanović Ivan- lekar na specijalizaciji
Dr Stanković Aleksandar- lekar na specijalizaciji

Kliničko odeljenje ortopedije sa traumatologijom zapošljava obučen i uigran hiruški tim koji je svoje veštine i iskustva sticao u najboljim institutima i  klinikama u Srbiji,zemljama okruženja i brojnim evropskim centrima kako bi za naše pacijente bile primenjene proverene,bezbedne nove metode dijagnostikovanja i lečenja

Medicinske usluge

Visokospecijalizovane medicinske usluge našeg tima iz oblasti Ortopedske hirurgije odraslih i Traumatologije koštano-zglobnog sistema odraslih  obavljaju se ambulantno i stacionarno.


Ambulantne specijalističke usluge :

 • specijalistički i konsultativni specijalistički pregledi stacionarnih i eksternih pacijenata      
 • konzilijarni pregledi
 • manje ambulantne  intervencije

Na raspolaganju KO za ortopediju sa traumatologijom ,u sklopu KBC“Zvezdara“ su nam Rtg CT kabinet, osteodenzimetrija, internističke, hirurške, brojne konsultativne službe.

Stacionarne specijalističke usluge:

Traumatologija koštano-zglobnog sistema odraslih

 • operativno i neoperativno lečenje svih segmenata donjih i gornjih ekstremiteta
 • artroplastika kuka posle preloma
 • endoskopsko lečenje povreda kolena

Ortopedska hirurgija odraslih

 • artoplastika kuka i kolena
 • reviziona artroplastika kuka
 • reviziona artroplastika kolena
 • korektivne operacije stopala
 • ligamentoplastike kolena
 • artroskopija kolena

Operacije u dnevnoj bolnici

U okviru rada KO ortopedije izvode se i male hirurške intervenciji u dnevnoj bolnici.

Drugi relevantni podaci

Kapacitet Kliničkog odeljenja ortopedije sa traumatologijom je 25 bolesničkih postelja, raspoređenih u 6 komfornih, klimatizovanih soba. Hirurški rad se obavlja u operacionoj  sali namenjenoj isključivo ortopedsko-traumatološkoj patologiji. Godinama unazad u okviru rada KO Ortopedije sa traumatologijom izvodi se oko 700 hirurških procedura, oko 20 000 pregleda kao i oko 30 000 dijagnostičkih procedura.

Proteklih godina se beleži kontinuirani porast broja pacijenata, usled ukazanog poverenja koje smo zadobili timskim pristupom lečenja pacijenta koji pored lekara ortopeda,anesteziologa,fizijatra čini i ostalo,medicinsko osoblje.