Za zaposlene

Etički odbor

Radno vreme ambulanti:
Pre podne od 7h-14h

Tel.za zakazivanje: 011/3810-359 od 13h-17h

Vreme poseta na stacionaru:
Radnim danom od 14h-15h
Vikendom i praznicima: od 14h-16h
Tel.odeljenja-stacionar: 011/3810-359 od 14h-15h

Načelnik KO ortopedije sa traumatologijom : Dr Vladimir Gordić
Glavna sestra  KO ortopedije sa traumatologijom: MS Svetlana Stanisavljević
Glavna sestra odseka za traumatologiju sa intenzivnom negom: VMS Milena Milovanović

Stručni tim, zaposleni specijalisti ortopedije sa traumatologijom :

Dr Gordić Vladimir, Načelnik KO ortopedije sa traumatologijom
Prim. Dr Nenad Marković, šef  ambulantno-polikliničke službe
Dr Ranković Vesna, šef  odseka za ortopediju
Dr Vukmirović Željko, šef odseka za traumatologiju sa intenzivnom negom
Prim. Dr sci. med. Dr Mikić Nadan
Dr Milan Ivanović, specijalista ortopedije
Dr Ladan Mario- lekar na specijalizaciji
Dr Marjanović Ivan- lekar na specijalizaciji
Dr Stevanović Aleksandar- lekar na specijalizaciji

Kliničko odeljenje ortopedije sa traumatologijom zapošljava obučen i uigran hiruški tim koji je svoje veštine i iskustva sticao u najboljim institutima i  klinikama u Srbiji,zemljama okruzenja i brojnim evropskim centrima kako bi za naše pacijente bile primenjene proverene,bezbedne nove metode dijagnostikovanja i lečenja

Medicinske usluge

Visokospecializovane medicinske usluge  našeg tima iz oblasti Traumatologije koštano-zglobnog sistema odraslih i Ortopedske hirurgije odraslih  obavjaju se ambulantno i stacionarno.
 Ambulantne specijalističke usluge :

 • specijalistički i konsultativni specijalistički pregledi stacionarnih i eksternih pacijenata      
 • konzilijarni pregledi
 • manje ambulantne  intervencije

Na raspolaganju KO za traumatologiju sa ortopedijom ,u sklopu KBC“Zvezdara“ su nam Rtg CT kabinet, osteodenzimetrija, internističke, hirurške, brojne konsultativne sluzbe.

Stacionarne specijalističke usluge:

Traumatologija koštano-zglobnog sistema odraslih

 • operativno i konzervativno lečenje svih segmenata donjih i gornjih ekstremiteta
 • artroplastika kuka posle preloma
 • endoskopsko lečenje povreda kolena

Ortopedska hirurgija odraslih

 • artoplastika kuka i kolena
 • reviziona artroplastika kuka
 • korektivne operacije stopala
 • ligamentoplastike kolena i ramena
 • artroskopija kolena i ramena

Drugi relevantni podaci

Kapacitet Kliničkog odeljenja za traumatologiju sa ortopedijom je 25 bolesničkih postelja, raspoređenih u 6 konfornih, klimatizovanih soba sa signalizacijom za pozivanje sestara, internetom .Hirurški rad se obavlja u operacionoj  sali  namenjenoj isključivo ortopedsko-traumatološkoj patologiji. U toku predhodne godine obavljeno  je 17.500 pregleda, primenjeno 30.000 dijagnostičkih i terapijskih procedura.Ukupno je izvršeno 600 hirurških operacija.

Proteklih godina se belezi kontinuirani porast broja pacijenata, usled ukazanog poverenja koje smo zadobili timskim pristupom lečenja pacijenta koji pored lekara ortopeda,anesteziologa,fizijatra čini i ostalo,brojno medicinsko osoblje.