За запослене

Етички одбор

У хитно градско дежурство укључена је Интерна клиника и Болница за гинекологију и акушерство сваког дана, а Хирушка клиника сваког другог дана и Болница за педијатрију сваког трећег дана.

Радно време стационарног дела  организовано је континуирано 24h у три смене (пре подне, по подне и ноћ) 

Појединачно по организационим јединицама, радно време је организовано на следећи начин:

1. Клинике

за интерне болести

Лекари од 7-15h и 24h дежурство. Медицинске сестре у турнусима од 7,30-19,30h и од 19,30-7,30h.

Амбуланте раде од 7-19h.

за хирургију „Никола Спасић“

Лекари од 7-14h и 24h дежурство. Медицинске сестре у турнусу од  7-19 и од 19-7h мањи број сменски од 6,30-14,30 и од 13h-19,30h и од 19- 7h.

Амбуланте раде  од 7-19h

за очне болести „Проф. др Иван Станковић“

Лекари од 7 -14ч и дежурство 24ч. Медицинске сестре  у турнусу од 07 - 19 и од 19-07ч .

Медицинске сестре у амбуланти  од 07-15ч

Амбуланте од 7-19ч

за уво, грло и нос

Лекари 7-14h и дежурство 24h. Медицинске сестре  у турнусу  7-19h и од 19- 7h и у сменама  од 6-14h  и од 14-19h. Амбуланте  од 7- 19h

2. Болнице

за гинекологију и акушерство

Лекари 7- 14h и дежурство 24 или 18h. Медицинске сестре и бабице у турнусу 7-19h и од 19-7h.

Амбуланте од 7-19h.

за педијатрију

Лекари 7-15h и  14-20h (у време хитног градскиг сваки трећи дан) и дежурство 24h.

Мед сестре у сменама  од 6, 30-13,30; 13-20h и од 19-7h.

Амбуланта  од 7-19h.

за психијатрију

Лекари  7-14h и дежурство 24h. Сестре у смени од 7-14h и турнусу  од 7-19 и од 19-7h.

Амбуланта  од 7-19h.

3. Службе заједничких медицинских послова

за анестезију са реанимацијом

Лекари 7-14h и дежурство24h. Медицинске сестре у смени 7,30-14,30и 13-19h и турнусеу 7-19 и од 19-7h.

за физикалну медицину и рехабилитацију

Лекари, техничари, терапеути  7-15h .

Амбуланта  од 7-15h.

за лабораторијску дијагностику

Лекари, молекуларни биолози , фармацеути и лаборанти  7-14; 13-20h

Лаборанти у смени 7-14 и 12-19h и турнуси 7-19 и од 19-07h. 

за радиологију и нуклеарну медицину

Лекари и рентген техничари 7-13  13-19 и дежурство 18h и турнус од 19-7h само за техничаре.

за медицинско снабдевање и инфузионе растворе

Фармацеути и техничари од 7-15h и суботом.

за патологију

Лекари и техничари 7-14 и дежурство 4h суботом за лекаре и обдуценте.

за снабдевање крвљу и крвним продуктима

Лекари и техничари од  7-14h.  Техничари  раде и у турнусу 7-19h и од 19-7h.

за научно истраживачку и образовну делатност

Од 7-15h.

за организацију, планирање и медицинску информатику

Сви запослени од 7-15h.

за здравствену негу

Од 7-15h.

служба за санитарно медицинске послове и управљање медицинским отпадом

Од 6-14h и од 12-20h.

служба за дијететику и исхрану болесника, контролу намирница и снабдевање

Од 7-15, а  кухиња  6-14 и од 12-20 и суботом.

служба  за ургентну медицину

Лекари у  смена 7-14h и од 12-19h и  турнусима 7-19h и од 19-7h техничари само у турнусима.

4.Службе за правне, економске и техничке послове

Раде од 7-15h , стим што техничко особље ради у сменама и по позиву и у приправности и у приправности.

 

У хитно градско дежурство укључена је Интерна клиника и Болница за гинекологију и акушерство сваког дана, а Хирушка клиника сваког другог дана и Болница за педијатрију сваког трећег дана.