За запослене

Етички одбор

Обавља послове  на текућем одржавању објеката ,инсталација медицинске и немедицинске опреме, врши транспорт пацијената,хране и материјала, припрема и дистрибуира храну,води рачуна о безбедности и заштити на раду,мерама противпожарне и физичко техничке заштите , бави се санитарно хигијенским надзором и управља медицинским отпадом а све у скалду са важећим законским  прописима и интерним актима.

 

Начелник службе: Предраг Мицић, дип.маш.инж.

е-маил : predrag.micic@kbczvezdara.rs

тел: 011/2415 081

 

Састоји се од 5 одељења :

1.Одељење за техничке послове и одржавање

Шеф    /

е-маил : /

тел: /

 

2. Одељење за транспорт болесника и материјала

Шеф Дејан Мудрић

е-маил : dejan.mudric@kbczvezdara.rs

тел: 011/2415 081

 

3. Одељење за припрему и дистрибуцију хране-централна кухиња

Шеф одељења: Љубиша Кнежевић , нутрициониста

е-маил : ljubisa.knezevic@kbczvezdara.rs

тел: 011/2419 474

 

4. Одељење за безбедност, заштиту на раду, ППЗ и ФТО

Шеф Славица Топић,мр.безб.

е-маил : slavica.topic@kbczvezdara.rs

тел: 011/3810 672

 

5. Одељење за санитарно-хигијенски надзор и управљање медицинским отпадом

Шеф Новица Ђорђевић, ссеис

е-маил : novica.djordjevic@kbczvezdara.rs

тел: 011/3810 239