За запослене

Етички одбор

Адреса: Димитрија Туцовића 161, Београд

Радно време: 00-24 часа

Телефони: 011/3822-278, 011/3810-416

е-маил: kbc.zvezdaratransfuzija@gmail.com

ВД Руководиоца службе:  др Бранка Коматина - специјалиста трансфузиолог
ВД Главни техничар службе: Снежана Ђуровић,лабораторијски техничар

Лекари:

Др Бранка Коматина - специјалиста трансфузиолог

Др Јела Боровинић - специјалиста трансфузиолог

Др Марија Зорић – специјалиста трансфузиолог

Др Јелена Дмитровић Поповић - специјалиста трансфузиолог

 

Историјат

На предлог Проф. др М. Митровића, шефа Хируршког одељења Градске болнице, основан је 1969. године. Кабинет за трансфузију и налазио се у згради Поликлинике. Први руководилац је био др Милан Фурлан. Он је увео одређивање крвних група АБО и РхД, тест компатибилности и тест за доказивање хладних аглутинина.

Развојем клиничке трансфузиологије као науке, пратећи савремена достигнућа, уводе се нове процедуре у оквиру имунохематологије, пренаталне заштите трудница  и коагулације крви у Служби за трансфузиологију Градске болнице.
Први  трансфузиолог и начелник Службе за трансфузиологију је била Прим. др Љиљана Ловрић, затим од 1973. до 2000. године Прим. др Мирослава Пајевић, а од 2000. до 2012. године Прим. др Љиљана Шупут-Томаш.

Сада се рад Службе за снабдевање крвљу и крвним продуктима базира на клиничкој трансфузији  и састоји се од:

Одељења  за клиничку трансфузију, дистрибуцију крви и продуката од крви и хемовигиланцу

Делатност:

 • Обавља пријем крви и крвних компоненти;
 • Обавља складиштење тестираних крвних компоненти (еритроцита, замрзнуте свеже плазме, криопреципитата, концентрата тромбоцита) које су спремне за примену;
 • Припрема компонената крви за примену (топљење замрзнуте свеже плазме и криопреципитата);
 • Издавање крвних компоненти за потребе лежећих  болесника;
 • Извођење основних претрансфузионих лабораторијских тестова за болеснике којима је потребна трансфузија крвних компоненти (испитивање ABO/Rh крвне групе, скрининг тестови тестови за откривање еритроцитних антитела, интерреакције);
 • Извођење специфичних претрансфузијских лабораторијских тестиова за болеснике којима је потребна трансфузија крвних компоненти (тестови идентификације нађених еритроцитних антитела, тестови типизације еритроцитних антигена);
 • Извођење референтних претрансфузијских лабораторијских тестова за потребе болесника у хитним случајевима;
 • Пружање консултативних услуга за област трансфузиологије свим клиничким лекарима;
 • Евидентирање пријава о нежељеним реакцијама на крвне компоненте за хоспитализоване  болеснике;
 • Врши испитивање пострансфузионох реакција и решава спорне случајеве;
 • Стара се о стању резерви крви и крвних компонената;
 • Обавља узимање јединица аутологих трансфузија и спроводи њихову обраду.
 • Обавља унос резултата анализа у информациони систем и протоколе;
 • Обавља унос приспелих крви и компонената крви у информациони систем и протоколе;
 • Обавља унос издатих крви и компонената крви у информациони систем и протоколе.

Кабинет  за пренатална испитивања и имунохематологију

Делатност:

 • Врши стандардна имуносеролошка испитивања из области серологије крвно групних система код трудница;
 • Врши пружање здравствених услуга из области пренаталне заштите трудница у циљу дијагнозе и превенције имунизација у трудноћи;
 • Врши испитивање и доказивање хемолитичке болести новорођенчета;
 • Врши испитивање најсложенијих спорних случајева из домена имунохематологије;
 • Обавља унос резултата анализа у информациони систем и протоколе.

Од априла 2014. године у  Службу за снабдевање крвљу и крвним продуктима  уведен је информациони систем. Информациона технологија омогућава, с једне стране, ефикасност у раду, а са друге прецизно регистровање свих издатих јединица крви и крвних продуката. Трајно чување електронских записа омогућава праћење трага крви  (која је узета од даваоца) до болесника за кога је крвна компонента издата.

У циљу смањења употребе алогене крви    примењују се следећи поступци:  преоперативно лечење анемије, примена различитих облика аутологне трансфузије (предепозит, интраоперативно и постоперативно спасавање крви) , примена анти фибринолитика. Најбољи резултати се постижу комбиновањем ових поступака.

Савремени мониторинг хемостазе подразумева примену поинт-оф-царе апарата као што је ротациона тромбеластометрија (Clot-pro). Брзим откривањем  системских промена (прелиминарни резултати добијају се већ после 5-10 минута, квалитативни после 20, док се за резултат фибринолизе мора сачекати више од 20 минута ) у коагулационом систему ин виво постиже се, идентификација и  разврсатавање хирушких од нехирушких крварења, при чему се терапијски делује циљано (надокнадом  крвних продуката и/или применом фармаколошких хемостатика).

Мултиплате анализатор је апарат за испитивање функције тромбоцита. Анализе се раде из узорка пуне крви и резултати су доступни у року од 10 минута. Користи се периоперативно за контролу функције тромбоцита, детекцију ефекта антиагрегационе терапије, мониторинг трансфузијског режима. Код хематолошких пацијената за детекцију урођених и стечених поремећаја тромбоцита, код кардиолошких пацијената за индивидуалну контролу одговора на антиагрегациону терапију. Увођење POINT-OF-CARE технологија за брзи мониторинг поремећаја хемостазе је значајно унапредило квалитет пружене здравствене заштите нашим  пацијентима.

Од наставне 2016/2017 године Служба за снабдевање крвљу и крвним продуктима постала је  и наставна база за Високу здравствену школу  струковних студија - Београд.