За запослене

Етички одбор

Адреса: Прешевска 31, Београд

Радно време: од 7 до 14ч.

Телефон доступан пацијентима: 011/3810- 691

е-маил: kbczpatologija@yahoo.com

Руководилац службе:  Др Наташа Ђурђевић, специјалиста патолошке анатомије,специјалиста уже специјализације медицинске цитологије

Главни техничар службе: Сандра  Раковић - високи струковни медицинско лабораторијски технолог

Служба за патолошко-анатомску дијагностику  је основана 1971. године  као Одељење за патологију. Начелник је био проф. Андрија Паљм, а главни техничар Службе Стојковић Љубица. У Служби за патологију су радили и њом руководили признати стручњаци из ове области: доц. др Петар Бојић , доц. др Слободан Бојовић и прим. др сци мед. Светлана Милутиновић-Ђурић и главни техничар Службе Мирољуб Рајковић. Од оснивања па до данас број биопсија је  са 1500 порастао на 13000  годишње.

Служба има у свом саставу јединице нижег нивоа организовања и то:

  • Одсек  за  аутопсијске анализе - које обавља обдукцију умрлих пацијената, хистолошке и хистохемијске анализе материјала узетог на обдукцијама, даје закључке анатомско-патолошке епикризе са анализом обољења, закључке о току болести, резултата терапије и компликација, које су се развиле у току болести, обавља технолошке анализе и даје преглед обољења  појединих болести и узроке смрти болесника лечених у установи.
  • Одсек  за хистолошке, хистохемијске и цитоморфолошке анализе - које обавља микроскопске анализе биопсијских материјала узетих на медицинским јединицама установе, примењујући хистохемијске,  специјалне хистолошке и имунохистохемијске методе обраде материјала. Врши преглед „EX TEMPORE“  за потребе хируршких медицинских јединица.

Служба располаже савременом опремом: шест  микроскопа (Laica и Olympus), аутоматски ткивни процесор Laica, апарат за калупљење Laica са хладном плочом (2ком.), полуаутоматски микротом Laica (2ком), Аутоматски бојач Laica ,криотом Laica, Станица за поделу материјала Bioptica и остала  пратећа опрема у виду компјутера, штампача и  осталог инвентара.

Служба за патологију од 2010 год. има савремену архиву биоптичког материјала и чува је трајно.

Особље:


Мр сци.мед.дрАлександра Пауновић Марковић - специјалиста патолошке анатомије, шеф   Одсека  за хистолошке, хистохемијске и цитоморфолошке анализе


Прим.Др Марија Милић Перовић - специјалиста патолошке  анатомије и ,специјалиста уже специјализације медицинске цитологије шеф  Одсека за  аутопсијске анализе

 

др Велин Истатков - специјалиста патолошке анатомије

др Светлана Лазаревић-специјалиста патолошке анатомије

др Јелена Кузмановић - специјалиста патолошке анатомије


Јелена Даковић- ,главни техничар  Одсека  за хистолошке, хистохемијске и цитоморфолошке анализе-  високи струковни медицинско лабораторијски технолог

Жаклина Николић- главни техничар  Одсека за аутопсијске анализе

Теодора Маслаћ- високи струковни медицинско лабораторијски технолог
Милица Пејчиновић-лабораторијски техничар-Драгана Ђенић(замена за
породиљу)
Гордана Луковац-лабораторијски техничар

Mилош Попов- лабораторијски техничар

Михајло Савић-лабораторијски техничар

Владан Гајић- помоћник обдуцента

Гордана Крстић- помоћни радник