За запослене

Етички одбор

Адреса: Димитрија Туцовића 161, Београд

Телефони доступни пацијентима:

011/ 3810-314,  3810-714,  3810-611, 3810-352

е-маил: kbczvezdaraanestezija@gmail.com

Начелник Службе: Прим др Владанка Стефановић

Главни техничар:ВСТ Душан Јовичић

Служба за анестезиологију и реаниматологију примењује све врсте савремене анестезије уз коришћење модерне анестезиолошке опреме. Бави се и интензивним лечењем критично оболелих пацијената.

Годишње се спроведе од 13.000 до 15.000 анестезија за различите хируршке процедуре у 19 операционих сала. Изводе се све методе анестезије у зависности од општег стања болесника и врсте хируршке интервенције. Велики број савремених дијагностичких и терапијских процедура обавља се у општој ендотрахеалнојанестезији, аналгоседацији и регионалној анестезији или комбинацији овик метода.

Током протеклих година исказујући посебну посвећеност бризи о пацијентима, стручни тим колектива анестезије се бројчано увећава. Едукују се нове генерације лекара и унапређују научне основе наше дисциплине.

Историјат

Служба за анестезиологију и реаниматологију има дугу традицију. 1953. године у тадашњој Градској болници уведена је у рутинску праксу општа ендотрахеална анестезија, када је и набављен Dragerov "Romulus ", један од најмодернијих апарата тог времена. Буран развој анестезиологије и интензивне медицине последњих 70 година није мимоишао ни нашу кyћy.

Већ 1969. године Одсек анестезије при Хируршком одељењу прераста у Одељење за анестезију и реанимацију, које се кадровски састојало од 3 анестезиолога, 3 лекара на специјализацији и 5 лекарских помоhника - анестетичара.

Даљи развој КБЦ “Звездара" , посебно њених оперативних јединица, формирање нових и преструктурирање постојећих одељења, неминовно доводи до даљег ширења просторних, кадровских и техничких капацитета на Анестезији.

 

Oпceг делатности

 

Анестезиолошке гране:

Анестезија у хирургији

Анестезија у урологији

Анестезија у ортопедији

Анестезија у васkуларној хирургији

Анестезија у гинекологији и акушерству

Анестезија у ОРЛ хирургији

Анестезија за офталмолошку хирургију

Анестезија у ЈИЛ

Анестезија за амбулантне интервенције

 

Организација Спужбе анестезије

 

Служба анестезије у оквиру здравствене делатности клиника , организује и обавља послове анестезије, интезивног лечења,реаниматологије и терапије акутног постоперативног и хроничног бола за стационарне пацијенте и поликлинички део: хирургије,урологије, ортопедије,гинекологије и акушерства, оториноларингологије, неурологије, интерне медицине,психијатрије и др.

 Кроз Анестезиолошку амбуланту адекватно се припремају пацијенти за елективне операције свих хирушких грана.

Организациона структура Службе за анестеэију је следећа:

Одељење анестезиологије I

Одељење анестезиологије II

Одељење за интензивно лечење и негу

Кабинет за терапију бола

 

Савремене анестезиолошке процедуре

Тива

Аналгоседација

Инхалациона анестезија ниским протоком гaca

Регионална анестезија

Комбинација периферних блокова и тиве

Континуирана епидурална аналгезија

 

Стручни тим  Службе за  анестезиологију  и реаниматологију и интензивно лечење

Начелник Службе: Прим Владанка Стефановић

Шеф одељења за интензивно лечење и негу : Др Светлана Петровић

Шеф Одељења анестезиологије I : Др Љиљана Савановић

Шеф Одељења анестезиологије II : Др Весна Андрејић

Шеф Кабинета за терапију бола : Др Светлана Бркић

 

Остали специјалисти:

Др Бојана Виденовић

Др Маја Миленковић Стојковић

Др Љиљана Миловановић

Др Ивана Никчевић

Др Вања Ђурић

Др Катарина Ерцег 

Др Љубомир Пауновић

Др Анђелка Кнежевић

Др Срећко Којић

Др Маријана Вујичић

Др Снежана Ланговић

Др Наташа Стефановић Стоименов

 

Специјализанти:

Др Дубравка Ђиновић

Др Бошко Раковић

Др Марија Антовић

Др Драган Јевтић

Др Слободан Поповић

Др Милица Остојић

Др Марија Ђорђевић

Др Ана Вранић

Др Марта Пауновић

Др Тамара Јелић