За запослене

Етички одбор

Адреса: Димитрија Туцовића 161, Београд

Телефони доступни пацијентима:

011/ 3810-314,  3810-714,  3810-611, 3810-352

е-маил: kbczvezdaraanestezija@gmail.com

Начелник Службе: Асс др Маја Стојановић

Главни техничар: Душан Јовичић

Служба за анестезију и реанимацију примењује све врсте савремене анестезије уз коришћење модерне анестезиолошке опреме. Бави се и интензивним лечењем  критично оболелих пацијентата. Годишње се  спроведе од 13.000 до 15.000 анестезија за различите хируршке процедуре у 19 операционих сала. Изводе се све методе анестезије у зависности од општег стања болесника и врсте хируршке интервенције. Велики број савремених дијагностичких и терапијских процедура  обављају се у  општој анестезији, аналгоседацији и регионалној анестезији или комбинацији ових метода.

Историјат

Сада већ давне 1953. године у тадашњој Градској болници уведена је у рутинску праксу општа ендотрахеална анестезија, када је и набављен Drägerov "Romulus ", један од  најмодернијих апарата тог времена. Буран развој анестезиологије и интензивне медицине последњих 50 година није мимоишао ни нашу кућу. Већ 1969. године Одсек анестезије при Хируршком одељењу прераста у Одељење за анестезију и реанимацију, које се кадровски састојало од 3 анестезиолога, 3 лекара на специјализацији и 5 лекарских помоћника - анестетичара. Даљи развој КБЦ “Звездара” ,  посебно њених оперативних јединица, формирање нових и преструктурирање постојећих одељења, неминовно доводи до даљег ширења просторних, кадровских и техничких капацитета на Анестезији.

Организација Службе

Организациона структура Службе за анестезију је следећа:

  1. Одељење анестезиологије I
  2. Одељење анестезиологије II
  3. Одељење за интензивно лечење и негу
  4. Кабинет за терапију бола

Савремене анестезиолошке процедуре

  • Тива
  • Аналгоседација
  • Инхалациона  анестезија ниским протоком гаса
  • Регионална анестезија
  • Комбинација периферних блокова и тиве
  • Континуирана епидурална аналгезија

Стручни тим Службе за анестезиологију и реаниматологију и интензивно лечење

Начелник Службе за Анестезиологију и реаниматологију и интензивно лечење  асс др Маја Стојановић

Шеф Одељења за интензивно лечење и негу САС др Срђан Сања Мелентијевић

Шеф Одељења анестезиологије I  Др Љиљана Савановић

Шеф Одељења анестезиологије II  Др Весна Андрејић

Шеф Кабинета за терапију бола Др Владанка Стефановић

Главни техничар Службе за Анестезиологију и реаниматологију и интензивно лечење Душан Јовичић

Др Маја Миленовић Стојковић, Доктор медицине специјалиста
Др Светлана Бркић, Доктор медицине специјалиста
Др Светлана Петровић, Доктор медицине специјалиста
Др Миодраг Стојановић, Доктор медицине специјалиста
Др Бојана Виденовић, Доктор медицине специјалиста
Др Милан Марковић, Доктор медицине специјалиста
Др Катарина Самардзић, Доктор медицине специјалиста
Др Вања Ђурић, Доктор медицине специјалиста
Др Ана Чопорда, Доктор медицине специјалиста
Др Анђелка Кнежевић, Доктор медицине специјалиста
Др Александра Стојановић, Доктор медицине специјалиста
Др Срећко Којић, Доктор медицине специјалиста
Др Суртов Анета, Доктор медицине специјалиста
Др Дубравка Перишић, Доктор медицине
Др Снежана Ланговић, Доктор медицине
Др Марија Антовић, Доктор медицине
Др Марта Пауновић, Доктор медицине
Др Јелић Тамара, Доктор медицине
Др Драган Јефтић, Доктор медицине
Др Слободан Поповић, Доктор медицине
Др Радојевић Маријана, Доктор медицине