За запослене

Етички одбор

КБЦ Звездара је акредитован од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије на максималних  седам  година са највишом оценом 97,75% усклађености са акредитацијским стандардима у Републици Србији.

Циљеви акредитације подразумевају унапређење квалитета, безбедност пацијента, обезбеђивање делотворног и исплативог пружања здравствених услуга, стварање једнаких или приближних услова за пружање здравствених услуга у целом систему здравствене заштите, успостављање поверења корисника у систем здравствене заштите и унапређење менаџмента у здравству.

"Акредитација за пацијенте значи побољшан али и континуиран квалитет здравствене заштите", истиче ВД директора Проф. др Петар Сворцан,  „док установа мора да испоштује све националне стандарде које примењује Агенција у оцењивању рада здравствених установа. Радили смо тимски и заиста сам презадовољан резултатима који су показали да поштујући процедуре и уз проверу квалитета рада можемо унапредити услуге које пружамо нашим пацијентима и спремно дочети изазове који се јављају у клиничком раду.”

КБЦ Звездара је први пут акредитован 2014. на три године, и у 2017. је започео процес реакредитације. Шеснаест тимова, како клиничких грана тако и неклиничких је имплементирало највише сетове стандарда које поштује у свакодневном раду. Спољашњи оцењивачи Агенције су у четвородневној посети КБЦ-у донели закључак да у сви критеријуму испоштовани и доделили КБЦ-у највиши акредитациони статус.

КБЦ Звездара је на основу коначне оцене (97,75%) показала највиши степен усклађености процедура и квалитета услуга које се пружају пацијентима. Приликом уручења сертификата представници Агенције за акредитацију здравствених установа Србије су као посебан успех истакли то што је КБЦ Звездара најбоље оцењена здравствена установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите у Србији.