За запослене

Етички одбор

Медицински факултет, Универзитет у Београду

Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду

Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду

 

Списак наставног особља Медицинског факултета, Универзитета у Београду, Катедре за Интерну медицину, из КБЦ Звездара

Проф. др Теодора Бељић Живковић

Проф. др Петар Сворцан

Проф. др Небојша Деспотовић

Проф. др Предраг Ерцег

Проф. др Наташа Марковић Николић

Проф. др Весна Јакшић

Проф. др Радомир Наумовић

Доц. др Татјана Дамјановић

Доц. др Срђан Марковић

Доц.др Гордана Михајловић

Доц.др Миљанка Вуксановић

Асс др Јелена Бједов

Асс др Александар Јанковић

Асс др Милица Маријановић Петковић

Aсс др Ана Булатовић

Асс др Петар Ђурић

Списак наставног особља Медицинског факултета, Универзитета у Београду, Катедре за Хирургију са анестезиологијом, из КБЦ Звездара

Проф. др Александар Карамарковић

Доц. др Љиљана Милић

Асс. др Игор Крџић

Асс. др Марко Кенић

Асс. др Владица Ћук

Асс.др Јован Јулоски

Списак наставног особља Стоматолошког факултета, Универзитета у Београду, из КБЦ Звездара

Предмет Хирургија

Проф. др Бојан Ковачевић  

Доц. др Звездан Стефановић

Асс. др Радислав Ашћерић

Предмет Интерна медицина

Проф. др Милан Д. Брајовић

Доц. др Наташа Петровић Станојевић

Доц. др Марина Анђелић

Асс. др Александар Давидовић

Предмет Офталмологија

Доц. др сци Весна Јовановић

Предмет ОРЛ

Проф. др Раде Косановић

Доц. др Снежана Санковић Бабић

 

Професори Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду, из КБЦ Звездара

Проф. др Мирослав Стаменковић

 

Професори Фармацеутског факултета, Универзитет у Београду, из КБЦ Звездара